×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

“ผลิตภัณฑ์การเงิน” ที่ตอบโจทย์มากที่สุด

5,644

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

คำถามที่ว่า…อะไรคือผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ดีที่สุด?

คงไม่มีคำตอบไหนถูกต้อง 100% เพราะผลิตภัณฑ์ทางการเงินแต่ละผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ที่แตกต่างกัน และไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ เหมือนอย่างที่ไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้ว่า…

 

 

แต่คนจำนวนไม่น้อยมักทำการเปรียบเทียบอยู่เสมอ เช่น นำกองทุนรวมหุ้น เทียบกับ เงินฝาก เพราะตนเองถอนเงินฝากมาซื้อกองทุนรวมหุ้น…ในช่วงที่มีกำไรก็ดูเหมือนไม่มีปัญหาอะไร แต่ครั้นเมื่อขาดทุน ก็พร่ำบ่นว่า “กองทุนรวมหุ้น สู้เงินฝากไม่ได้…เงินฝากดีกว่า” ทั้งที่จริง 2 ผลิตภัณฑ์นี้ต่างมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่แตกต่างกัน (กองทุนรวมหุ้น เพื่อลงทุนเพิ่มค่าเงินในระยะยาว, เงินฝาก เพื่อสภาพคล่องทางการเงินในระยะสั้น)

 

ดังนั้น “ผลิตภัณฑ์ที่ตอบชีวิตมากที่สุด” ก็ย่อมขึ้นอยู่กับความต้องการขั้นสูงสุดของแต่ละคน แต่หากชี้ชัดไปที่คุณประโยชน์ที่ครอบคลุมทั้ง

 

ภาษีเก็บ เจ็บช่วย ป่วยจ่าย ตายได้ สบายคืน อายุยืนเลี้ยงดู

 

หรืออธิบายให้เห็นภาพก็คือ

  • เพื่อประโยชน์ด้านภาษี (ภาษีเก็บ)
  • เพื่อบริหารความเสี่ยง (เจ็บช่วย ป่วยจ่าย)
  • เพื่อเป็นมรดก (ตายได้)
  • เพื่อการออม (สบายคืน)
  • เพื่อใช้ยามเกษียณ (อายุยืนเลี้ยงดู)

 

คงไม่มีอะไรครอบคลุมเท่ากับ “ประกันชีวิต”

 

แต่แม้ “ประกันชีวิต” จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ได้ครอบคลุม กลับพบว่าคนไทยจำนวนมากยังไม่ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทนี้ โดยข้อมูล ณ สิ้นปี 2559 จำนวนกรมธรรม์ประกันชีวิตต่อจำนวนประชากร อยู่ที่ประมาณร้อยละ 38 เท่านั้น และหลายคนมีประกันชีวิตหลายฉบับด้วย…ดังนั้นถ้านับจำนวนคนที่มีประกันชีวิตจริงๆ ก็จะยิ่งน้อยลงไปอีก

 

อีกทั้งเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ซื้อ “ประกันชีวิต” ก็เกิดจาก…ความเกรงใจ จึงไม่น่าแปลกที่ “ประกันชีวิต” ที่แต่ละคนมีอยู่อาจยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตนเองได้มากพอ ดังนั้น หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น มีคนไทยเพียง 1 ใน 3 เท่านั้นที่มีความพร้อมในการรับมือ มีเครื่องมือในการตั้งรับ หรือตัวช่วยในการบรรเทาปัญหา แต่ก็ใช่ว่าจะเพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

 

และวันนี้…ก็ยังไม่สายเกินไปถ้าจะหันมามอง “ผลิตภัณฑ์การเงิน” ที่ตอบโจทย์ชีวิตมากที่สุดอย่าง “ประกันชีวิต”

 

#WealthMeUp

 

Related Stories

amazon anti fatigue mats