×

Wealth Me Up ใช้แรงทำเงิน

7 พนักงานที่ทุกองค์กรควรรักษาเอาไว้

13,625

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

เชื่อว่าหลายคนหลายองค์กร ไม่ว่าบริษัทขนาดใหญ่ หรือเอสเอ็มอี คงเคยประสบกับการสูญเสียพนักงานที่ทำให้รู้สึกเสียดาย หรืออย่างที่ฝรั่งเขาเรียกพนักงานที่เป็นกำลังสำคัญขององค์กรว่าเป็น “Valuable Asset”

 

และนี่คือพนักงาน 7 ประเภทที่ทุกองค์กร ควรรักษาเอาไว้

 

1.มีแรงจูงใจ- ตั้งใจทำงาน

พนักงานกลุ่มนี้รู้จักหน้าที่ของพวกเขาดี นอกจากจะไม่ต้องมานั่งจ้ำจี้จ้ำไชให้ทำงานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ให้ดีแล้ว พวกเขายังมีแรงขับเคลื่อนภายในที่พร้อมจะทำงานเกินหน้าที่ความรับผิดชอบอีกด้วย หากว่ามันจะช่วยพาทั้งทีมสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมาย นายจ้างอย่างเราแสนจะสบายใจที่มีพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

 

2.ขยันขันแข็ง

พนักงานขยันขันแข็งจะไม่หวงแหนเวลาของตนเอง เขาไม่ใช่พนักงานประเภทตอกบัตรเข้า 8 โมงเช้า และตอกบัตรออก 5 โมงเย็นเป๊ะ นั่นเพราะพวกเขาเข้าใจดีว่า การจะบรรลุเป้าหมายหรือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เขาจึงพร้อมที่จะสละเวลา แรงกาย และแรงใจเพิ่มเติมให้กับองค์กร เพื่อผลลัพธ์ของงานที่ดียิ่งขึ้น คุณโชคดีมากที่มีพวกเขาเป็นกำลังขับเคลื่อนองค์กร

 

3.มีความสามารถ

พนักงานฉลาดมีแนวโน้มที่จะเรียนรู้งานต่าง ๆ ได้รวดเร็ว จัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว โดยไม่ต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากหัวหน้างานหรือเพื่อนรอบข้างมากนัก รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาและจัดการแก้ไขได้ดี พวกเขาจึงถือเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยทุ่นแรงทุ่นเวลาให้กับนายจ้างได้เป็นอย่างดี

 

4.สื่อสารเก่ง

ในโลกธุรกิจทุกวันนี้ การสื่อสารมีความสำคัญยิ่ง เพราะการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีจะช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้รุดหน้า รวมทั้งผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤติไปได้ พนักงานที่มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถถ่ายทอดประเด็นต่างๆได้อย่างครบถ้วน เหมาะสม และชัดเจน เป็นทั้งผู้รับสารและส่งสารต่อที่ดี จึงเป็นเหมือนข้อต่อประสานที่เชื่อมองค์กรให้แข็งแกร่งมั่นคง

 

5.มีวินัย-ประพฤติตัวดี

พนักงานประเภทนี้ทำให้นายจ้างไว้วางใจได้ว่าพวกเขาจะไม่แอบแวบลามาสาย ประวิง อ้อยอิ่งเวลาทำงาน และแอบออกงานก่อนเวลาเลิก ซึ่งแท้ที่จริงแล้วก็ถือเป็นการทุจริตอย่างหนึ่งในด้านเวลา

 

6.มากน้ำใจ

พนักงานที่ควรรักษาไว้ คือพนักงานที่มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนรอบข้าง ไม่เกี่ยง ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก เป็นเรี่ยวแรงสำคัญที่จะช่วยสร้างให้องค์กรมีบรรยากาศน่าอยู่ ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีในการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันองค์กรสู่ความสำเร็จ

 

7.ซื่อสัตย์

ท้ายที่สุดแล้ว แม้จะมีคุณสมบัติดีครบทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญา ความเฉลียวฉลาด ขยัน ทุ่มเท แต่หากขาดความซื่อสัตย์แล้ว คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมดังกล่าวมีแต่จะย้อนกลับมาทำร้ายบริษัทอย่างใหญ่หลวง ดังนั้นจงให้ความสำคัญเรื่อง “ความซื่อสัตย์” เป็นอันดับแรก

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats