×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

มรดกไร้ปัญหาด้วยพินัยกรรม 5 แบบ

55,475

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

พินัยกรรมจำเป็นด้วยเหรอ?

หนึ่งในการวางแผนการเงินที่สำคัญมากๆ และพลาดไม่ได้คือ การวางแผนมรดก เพราะจะมีผลเมื่อเราในฐานะเจ้ามรดกเสียชีวิตไปแล้ว หากเกิดมีข้อผิดพลาด ทรัพย์สินของเราแทนที่จะไปอยู่กับลูกหลานกลับไปอยู่กับคนที่เราไม่อยากให้ เราไม่สามารถแก้ไขใดๆ ได้เลย

 

ซึ่ง “การทำพินัยกรรม” จะช่วยป้องกันข้อผิดพลาดเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี

 

สำหรับการทำพินัยกรรมเบื้องต้น  ในพินัยกรรมต้องมีข้อความระบุไว้ให้รู้ว่าเป็นพินัยกรรม เช่น “ข้าพเจ้าขอทำพินัยกรรมฉบับนี้ขึ้น เพื่อแสดงว่า เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่กรรมลงบรรดาทรัพย์สินของข้าพเจ้าทั้งหมด (หรือตามรายการที่ระบุไว้นี้) ให้เป็นมรดกตกได้แก่บุคคลที่ข้าพเจ้าระบุไว้ดังต่อไปนี้…”  เรียกว่า จะยกให้ลูก ให้หลาน ให้วัด ก็ได้ทั้งนั้น

 

โดยพินัยกรรมมี 5 แบบ แล้วแต่ว่าจะเลือกทำแบบไหน คือ

 

พินัยกรรมแบบธรรมดา

เป็นรูปแบบพินัยกรรมที่นิยมทำกันมาก  ต้องทำเป็นหนังสือ (พิมพ์หรือเขียนก็ได้ จะมอบหมายให้ใครพิมพ์หรือเขียนก็ได้ด้วย) ลงวันเดือนปีขณะทำพินัยกรรม ผู้ทำพินัยกรรมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคน

 

พินัยกรรมแบบนี้มีข้อสังเกตที่ต้องสนใจคือ เรื่องพยานอย่างน้อย 2 คน เช่น ถ้าลงชื่อพยานและผู้เขียน 1 คน และลงชื่อพยาน 1 คน ก็นับเป็นพยาน 2 คน แต่ถ้าลงชื่อพยาน 1 คน และลงชื่อผู้เขียน 1 คน ก็ถือว่ามีพยาน 1 คนเท่านั้น

 

นอกจากนี้ คนที่เป็นพยานต้องลงลายมือชื่อเท่านั้น จะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้ และที่สำคัญต้องลงลายมือชื่อพยานสองคนพร้อมกันต่อหน้าผู้ทำพินัยกรรมด้วย สำหรับกรณีผู้ทำพินัยกรรมลงลายพิมพ์นิ้วมือก็ต้องให้พยานลงลายมือชื่อรับรองลายพิมพ์นิ้วมือด้วย

 

พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ

ผู้ทำพินัยกรรมต้องเขียนข้อความเองทั้งหมดทั้งฉบับ จะเขียนบ้างพิมพ์บ้างไม่ได้ และต้องลงลายมือชื่อไว้ด้วย โดยไม่จำเป็นต้องมีพยานก็ได้

 

พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง

ต้องไปหานายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตให้เป็นผู้จัดทำให้ โดยผู้ทำพินัยกรรมและพยานสองคนลงลายมือชื่อในพินัยกรรมแล้ว นายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตจะเขียนรับรองพินัยกรรม พร้อมประทับตราประจำตำแหน่ง

 

พินัยกรรมแบบเอกสารลับ

ผู้ทำพินัยกรรมเขียนหรือพิมพ์เอง หรือให้ผู้อื่นทำให้ก็ได้ เมื่อลงลายมือชื่อในพินัยกรรมแล้วให้ใส่ซองปิดผนึก และลงลายมือชื่อตรงรอยผนึกนั้น พร้อมทั้งนำพยานสองคนไปให้ถ้อยคำต่อนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตเพื่อบันทึกไว้บนซองเอกสารนั้น โดยให้ผู้ทำพินัยกรรมและพยานลงลายมือชื่อไว้บนซอง และให้นายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตเก็บรักษาไว้

 

พินัยกรรมแบบวาจา

ต้องเป็นในภาวะฉุกเฉินเท่านั้น เช่น มีอุบัติเหตุร้ายแรงและใกล้ตาย ผู้ทำพินัยกรรมด้วยวาจาจะต้องแสดงเจตนาว่าจะยกทรัพย์สินให้ใครต่อหน้าพยานสองคน จากนั้นพยานรีบไปแจ้งวันเดือนปีและข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมสั่งไว้ต่อนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขต ให้นายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตจดข้อความ แล้วให้พยานลงลายมือชื่อไว้

 

พินัยกรรมจะมีผลบังคับได้ตามกฎหมายก็ต่อเมื่อได้ทำตามแบบและวิธีที่กำหนดไว้เท่านั้น  โดยแบบของพินัยกรรมที่บุคคลทั่วไปสามารถทำได้เองโดยที่ไม่ต้องเกี่ยวของกับหน่วยงานราชการ ได้แก่ พินัยกรรมแบบธรรมดา และพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ

 

การขูด ลบ ตก เติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อความในพินัยกรรม ต้องลงวัน เดือนปี และลงลายมือชื่อผู้ทำพินัยกรรมไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน และพยานสองคนนั้นต้องลงลายมือชื่อในขณะนั้นด้วย

 

เห็นไหมว่า การทำพินัยกรรมไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย ถ้าไม่อยากทำให้ทรัพย์สินเงินทองที่เก็บสะสมมาทั้งชีวิตกลายเป็น “มรดกเจ้าปัญหา” ก็ควรทำพินัยกรรมไว้ดีกว่า

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats