×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

6 เคล็ดลับการใช้จ่าย หลังหมด COVID-19

1,002

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

จากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง เป็นจุดที่อาจกล่าวได้ว่าทุกคนต้องปรับตัวปรับใจสู่วิถีชีวิตถัดจากนี้ (Next Normal) อย่างมีสติยิ่งขึ้น และสิ่งที่จะมีผลต่อการดำรงชีวิตของผู้คนต่อจากนี้อย่างชัดเจน คือ การบริหารการเงินให้เป็น ไม่ว่าจากนี้ไปจะเป็นอย่างไร การใช้จ่ายจะเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ จึงขอนำเสนอ 6 ข้อควรทำ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นหลัง COVID-19 คลี่คลาย

 

สนุกอย่างมีสติ

 

เมื่อสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง ผู้คนจะมีความต้องการชดเชยในสิ่งที่ไม่ได้ทำมาระยะหนึ่ง ทั้งการรับประทานอาหารนอกบ้าน ชอปปิ้ง ปาร์ตี้ และท่องเที่ยว คำแนะนำ คือ ขอให้วางแผนจ่ายค่าความบันเทิงอย่างมีสติ เพื่อไม่ให้หลุดจากวิกฤติ คลี่คลายเข้าสู่วิกฤติหนี้

 

ปรับสู่สมดุล

 

สำหรับคนที่อยู่บนเส้นทางการออมที่มั่นคงอยู่แล้ว ถึงเวลาที่จะใช้เงินออมส่วนเกินที่คุณสะสมไว้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจ แต่สำหรับคนที่จำเป็นต้องใช้จ่ายเกินตัวในช่วงวิกฤติ ตอนนี้เป็นเวลาที่จะต้องพิจารณาจัดสรรเงินให้เหมาะสม การสร้างวินัยทั้งการบริหารหนี้ การเก็บออม และการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้งอกเงย การปรับพฤติกรรมทางการเงินให้สมดุล นอกจากจะช่วยด้านสุขภาพทางการเงินแล้ว จะส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดีด้วย

 

สร้างวินัยทางการออม

 

แต่ก่อนเราจะเก็บออมเมื่อมีเงินเหลือ แต่สถานการณ์ที่ผ่านมาทำให้เรียนรู้ว่าเมื่อถึงเวลาฉุกเฉิน เงินเหลือเก็บอาจไม่เพียงพอ ดังนั้น การวางแผนการออมหรือการลงทุนโดยการใช้เทคโนโลยีปัจจุบันเข้าช่วย จะเป็นเครื่องมือสร้างวินัยทางการออมได้ โดยการตั้งค่าการหักบัญชีเงินเดือนอัตโนมัติเพื่อซื้อกองทุนรวม หรือโอนเข้าบัญชีเงินออมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อปรับนิสัยเป็นออมก่อนใช้

 

คลิกและซื้อน้อยลง

 

พฤติกรรมที่เกิดในช่วงการระบาดใหญ่ คือ การคลิกและซื้อของทางออนไลน์ เพราะผู้คนไม่สามารถออกไปชอปปิ้งได้ และเพื่อชดเชยการต้องกักตัวอยู่ในบ้านเพื่อความปลอดภัย แต่การซื้อของออนไลน์นั้น บางครั้งก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้หรือต้องมีทุกกรณีไป ดังนั้น ก่อนการซื้อสินค้าออนไลน์ ขอให้คิดทบทวนก่อนว่าของชิ้นนั้นจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเราหรือไม่ หากไม่จำเป็น เปลี่ยนค่าใช้จ่ายนั้นไปเป็นเงินออมหรือลงทุนดีกว่า

 

ทบทวนนิสัยการใช้จ่าย

 

สถานการณ์ COVID ส่งผลให้เกิดนิสัยใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการจัดส่งอาหาร การสมัครสมาชิกภาพยนตร์ออนไลน์หรือซื้อของออนไลน์ แต่นิสัยเหล่านี้ล้วนแต่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย ตอนนี้จึงเป็นเวลาที่จะสำรวจว่าค่าใช้จ่ายใดที่ควรลดทอน การทบทวนสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระเบียบมากขึ้น เพียงปรับพฤติกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ ก็สามารถนำไปสู่ก้าวต่อไป เพื่อความมั่งคงทางการเงินได้

 

ลงทุนเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น

 

ในช่วงที่เกิดโรคระบาด คนส่วนใหญ่ต้อง Work from Home และอยู่กับตัวเองมากขึ้น หลายคนจึงใช้เวลาเพื่อค้นหาและทบทวนถึงเป้าหมายต่าง ๆ ของชีวิตมากขึ้น ทั้งการหาความรู้ใหม่ ๆ หรือพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้กว้างและลึกขึ้น จึงเป็นช่วงที่ดีที่จะศึกษาหาความรู้ และเป็นการลงทุนให้ตนเองเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเตรียมพร้อมหลังโควิดอีกด้วย

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats