×

Wealth Me Up ใช้แรงทำเงิน

มีเงินฉุกเฉินเท่าไหร่ ถึงรอด?

15,733

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

เคยคำนวณเงินในกระเป๋าตัวเองมั้ยว่า ถ้าต้องการใช้ตอนนี้ 30,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าห้ามไปกู้ยืม ห้ามกดจากบัตรเงินสด ห้ามใช้เงินออมเพื่อการเกษียณ คุณมีเงินก้อนนี้มั้ย?

 

สมมติว่ามี เงินแค่นี้สบายมาก คำถามต่อมาคือ ถ้าเดือนถัดไป มีเหตุต้องใช้เงินฉุกเฉินอีก 20,000 บาท ด้วยเงื่อนไขเดียวกัน คือ ห้ามไปกู้ยืม ห้ามกดจากบัตรเงินสด ห้ามไปเอาเงินที่เก็บไว้ใช้ตอนเกษียณ ยังมีอีกมั้ย

 

ถ้าตอบว่ามี ถือว่ารู้จักแบ่งเงินเอาไว้ใช้ตอนมีเรื่องฉุกเฉินได้อย่างเพียงพอ

 

แต่สำหรับบางคน เมื่อจำเป็นต้องใช้เงินแบบด่วนจี๋ แค่หลักพันบาทยังต้องขอยืมจากคนอื่น หรือกดจากบัตรเงินสด  ถ้าเป็นแบบนี้เดาได้ไม่ยากว่า ไม่เคยเตรียมเงินออมสำรองฉุกเฉินแม้แต่บาทเดียว

 

ถ้าใครยังเคยมีเงินเผื่อใช้ฉุกเฉิน คงถึงเวลาต้องเตรียมพร้อมกันแล้ว…

 

หลักการคือ เงินฉุกเฉินควรมีอย่างน้อยๆ 3 เท่าของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน และถ้าให้ปลอดภัยสุดๆ จะมีสูงถึง 6 เท่าของค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนก็ได้

 

วิธีการ ให้สำรวจว่ามีค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนเท่าไหร่ โดยนำเงินเดือนมาคำนวณ เช่น เงินเดือน 30,000 บาท มีค่าใช้จ่ายราวๆ 18,000 บาท แสดงว่ามีค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 60% ของเงินเดือน

 

สมมติว่า อยากมีเงินออมสำรองฉุกเฉินสัก 3 เท่าของค่าใช้จ่าย ก็นำ 18,000 มาคูณ 3  แสดงว่าควรมีเงินไว้ใช้ยามจำเป็น 54,000 บาท แต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยอุ่นใจ อยากมีเงินสำรองฉุกเฉินสัก 5 เท่าของค่าใช้จ่าย ก็นำ 18,000 คูณกับ 5 แสดงว่าต้องมีเงินสำรองฉุกเฉิน 90,0000 บาท

 

ถ้าดูตามตัวอย่าง เงินสำรองฉุกเฉินจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายเยอะขนาดไหน ยิ่งเยอะยิ่งต้องกันเงินฉุกเฉินสูงตามไปด้วย เช่น มีค่าใช้จ่าย 70% ของเงินเดือน ตัวเลขจะอยู่ราวๆ  21,000 บาท ถ้าต้องการกันเอาไว้ 3 เท่า ก็ต้องมีเงินฉุกเฉิน 63,000 บาท ถ้า 5 เท่า ก็ 105,000 บาท

 

แน่นอนว่า เงินฉุกเฉินก้อนนี้จะถูกนำมาใช้ก็ต่อเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้จ่ายในเรื่องอื่นๆ ส่วนช่องทางการเก็บออมก็ต้องเป็นอะไรที่สามารถเบิกถอนออกมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและต้องมีความเสี่ยงต่ำ ส่วนใหญ่จะเก็บในรูปเงินฝากออมทรัพย์และกองทุนรวมตลาดเงิน

 

ช่วงนี้เศรษฐกิจยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหน เพราะเจอพิษสงครามการค้า แถมมีข่าวให้ได้ยินกันแทบทุกเดือนว่าบริษัทเลิกจ้างพนักงาน ซึ่งก็ไม่รู้ว่าตัวเราจะโดนวันไหน ดังนั้น ถ้ามีเงินฉุกเฉินเพียงพอ ย่อมลดความเดือดร้อนได้

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats