×

Wealth Me Up ใช้แรงทำเงิน

เปิดห้องเรียนแดนหมีขาว

2,093

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

วันนี้จะพาไปเปิดห้องเรียนใน “รัสเซีย” ที่เชื่อว่าหลายคนคงไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อน ซึ่งรัสเซียเป็นชาติมหาอำนาจแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะสาขาอวกาศ อีกทั้งค่าเล่าเรียนด้านวิทยาศาสตร์สาขายอดนิยม เช่น แพทย์ และวิศวกร ก็ไม่สูง เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ขณะเดียวกันก็มีชื่อเสียงด้านการสอนวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วย ไปดูกันว่าการศึกษาของรัสเซียมีความน่าสนใจอย่างไรบ้าง

 

เรียนสูงเพื่อความสำเร็จในอนาคต

 

คนรัสเซียให้ความสำคัญกับการศึกษามาก และมีความเชื่อว่า ถ้าอยากประสบความสำเร็จจะต้องเรียนสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทำให้คนจำนวนมากเมื่อเรียนจบปริญญาตรีแล้ว จะเรียนต่อปริญญาโทและปริญญาเอกด้วย

 

กระตุ้นการมีส่วนร่วมในห้องเรียน

 

นักเรียนนักศึกษาของรัสเซียกล้าแสดงความคิดเห็น ครูจะชอบคนที่กล้าพูดและมีส่วนร่วมในห้องเรียน โดยการวัดผลจะมีคะแนนการมีส่วนร่วมในห้องเรียนด้วย

 

การวัดผลเน้นวิเคราะห์ประยุกต์ใช้ทฤษฎี

 

การวัดผลจะแตกต่างกันไปแต่ละวิชา เช่น ทำข้อสอบ อภิปรายปัญหากับครูผู้สอน พรีเซนต์งาน โดยส่วนใหญ่จะเน้นการนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา

 

มหาวิทยาลัยชูความเป็นอินเตอร์

 

รัสเซียมีมหาวิทยาลัยเฉพาะทางและมีความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อส่งนักศึกษาไปเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศอื่น เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ซึ่งนักศึกษาในหลายมหาวิทยาลัยจะมีโอกาสได้รับปริญญาแบบ Double Degree คือ ปริญญาจากมหาวิทยาลัยของรัสเซีย และมหาวิทยาลัยพันธมิตรในต่างประเทศ นอกจากนี้ มีการนำอาจารย์จากต่างประเทศมาสอนในมหาวิทยาลัยของรัสเซียด้วย

 

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats