×

Wealth Me Up ข่าวสั้น ทันเศรษฐกิจ

ยอดจดทะเบียนรถใหม่ป้ายแดงเพียบ !

1,982

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ยอดจดทะเบียนรถใหม่ป้ายแดงเพียบ !

 

ผ่านมาแล้วครึ่งปี มียอดจดทะเบียนรถใหม่ป้ายแดงกว่า 1.6 ล้านคันเลยทีเดียว

 

รู้หรือไม่…เราสามารถใช้ป้ายแดงได้เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 30 วัน นับจากวันรับรถ หากฝ่าฝืนมีความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 6 ฐานใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท และการใช้ที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือรถป้ายแดง อาจเป็นปัญหาในการติดตามตรวจสอบกรณีรถสูญหาย

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats