×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

ทำความรู้จักประกันชีวิต 4 แบบ

10,772

 

หากถามว่าประกันชีวิต คือ อะไร เราอาจได้คำตอบหลายแบบ อย่างเช่น บางคนอาจบอกว่าเป็นการออมเงิน เพราะให้ผลตอบแทนเหมือนการฝากเงิน บางคนบอกเป็นบำนาญเพราะได้เงินคืนทุกปีเหมือนบำนาญ บางคนบอกเป็นมรดก เพราะได้เงินจากประกันที่คุณพ่อคุณแม่ท่านซื้อไว้ ฯลฯ

 

ถามว่าแล้วคำตอบไหนถูกต้องมากที่สุด คำตอบก็คือ ถูกต้องหมด เพราะประกันชีวิตที่ขายกันอยู่ทั่วโลกสามารถแบ่งได้เป็น 4 แบบพื้นฐาน คือ

 

1. แบบชั่วระยะเวลา (Term)

ประกันแบบนี้เป็นแบบคนซื้อไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้ซื้อ เพราะจะคุ้มครองเสียชีวิตเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนดในกรมธรรม์เท่านั้น ความคุ้มครองสูง ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้น เบี้ยจ่ายทิ้ง เทียบง่ายๆ เหมือนประกันรถยนต์ ประกันแบบนี้จึงเบี้ยประกันถูกกว่าแบบอื่นๆ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความคุ้มครองสูง จ่ายเบี้ยน้อยๆ ถ้าเน้นความคุ้มครองหรือต้องการให้เป็นมรดก ประกันแบบนี้เหมาะมาก

 

2. แบบตลอดชีพ (Whole Life)

ประกันแบบนี้ เป็นแบบ คนซื้อไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้ซื้อเหมือนกัน ความคุ้มครองสูง ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้น เบี้ยจ่ายทิ้งเหมือนกัน แต่มีความต่างอยู่ที่ “อายุกรมธรรม์” โดยประกันแบบชั่วระยะเวลาจะกำหนดเป็นจำนวนปี เช่น 1 ปี 5 ปี 10 ปี ฯลฯ แล้วแต่เราเลือก

แต่แบบตลอดชีพจะกำหนดเป็นอายุ โดยทั่วไปจะกำหนดอายุประมาณ 85-99 ปี ทำนองว่าถ้าถึงตอนนั้นยังไม่ตาย ก็ได้เงินไปใช้ยามบั้นปลายชิวิต ถ้าเน้นความคุ้มครองหรือต้องการให้เป็นมรดก ประกันแบบนี้เหมาะมาก คล้ายๆแบบกำหนดระยะเวลา

 

3.แบบสะสมทรัพย์ (Endowment)

เป็นประกันที่มีลักษณะคล้ายกับการฝากเงินและประกันแบบชั่วระยะเวลา คือ มักจะมีเงินคืน หรือ ผลตอบแทนให้ตลอดอายุกรมธรรม์ และเมื่อครบสัญญากรมธรรม์หากไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็จะได้รับเงินคืน แต่หากเสียชีวิตระหว่างสัญญา

ก็จะได้รับความคุ้มครองตามที่ระบุในกรมธรรม์ เป็นแบบประกันที่นิยมมากสุดในประเทศไทย เพราะได้ทั้งการเก็บออมและการคุ้มครองไปพร้อมกัน แต่ข้อเสียของประกันแบบนี้ คือ เบี้ยประกันจะสูง

 

4.แบบเงินได้ประจำหรือบำนาญ (Annuities)

คล้ายประกันแบบสะสมทรัพย์ คือ มีทั้งการเก็บออมและการคุ้มครองไปพร้อมกัน ต่างกันที่ประกันแบบสะสมทรัพย์จะจ่ายเงินคืนให้ก้อนเดียวเมื่อครบอายุสัญญากรมธรรม์ คล้ายๆบำเหน็จ

แต่ประกันแบบเงินได้ประจำจะจ่ายเงินคืนให้เป็นงวดๆ เท่ากันอย่างสม่ำเสมอ ให้แก่ผู้เอาประกันภัยทุกเดือนหรือทุกปี นับแต่ผู้เอาประกันภัยเกษียณอายุ หรือมีอายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปี เป็นต้นไป แล้วแต่เงื่อนไขในกรมธรรม์ที่กำหนดไว้ ส่วนข้อเสียของประกันแบบบำนาญก็คือผลตอบแทนต่ำมาก โดยหากเสียชีวิตเร็ว เงินที่ได้รับอาจน้อยกว่าเบี้ยที่จ่าย

สำหรับระยะเวลาการจ่ายเงินได้ประจำนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอาประกันชีวิตที่จะเลือกซื้อ เหมาะสำหรับผู้ที่คาดว่าจะมีอายุยืนยาวต้องการความมั่นคงของรายได้ยามเกษียณ

 

ทุกแบบประกันที่มีขายอยู่ในเมืองไทยก็อยู่ใน 4 แบบนี้ อาจมีการเรียกเป็นแบบย่อยๆ เช่น ประกันควบการลงทุน ซึ่งก็จัดอยู่ในประกันแบบสะสมทรัพย์นั่นเอง

 

#WealthMeUp

 

กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

Related Stories

amazon anti fatigue mats