×

Wealth Me Up ข่าวสั้น ทันเศรษฐกิจ

สรุป THE BITCOIN STANDARD พร้อมแจกหนังสือ 1O เล่ม! | ลงทุนนิยม EP.159

878

 

 

กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ลงทุนนิยม #Crypto101

 

[สรุป THE BITCOIN STANDARD พร้อมแจกหนังสือ 10 เล่ม!]

 

…กว่าจะมาเป็น THE BITCOIN STANDARD ฉบับแปลที่ใช้เวลาถึง 2 ปี

…เนื้อหา 10 บทในหนังสือ สิ่งที่ต้องการสื่อในมุมผู้แปล

 

พูดคุยกับ อ.ตั๊ม พิริยะ สัมพันธารักษ์ MD Chaloke.com

 

ติดตามรายการ “ลงทุนนิยม” กับ ผู้ริเริ่มแนวคิด ‘ใช้แรงทำเงิน ให้เงินทำงาน’ กับ เฟิร์น ศิรัถยา อิศรภักดี

 

นาทีที่ 02:56 : กว่าจะมาเป็น THE BITCOIN STANDARD ฉบับแปล

นาทีที่ 17:42 : เนื้อหา 10 บทในหนังสือ สิ่งที่ต้องการสื่อในมุมผู้แปล

นาทีที่ 21:13 : บทที่ 1-3 ประวัติและพัฒนาการของ “เงิน”

นาทีที่ 30:40 : บทที่ 4-5 ทำไมสิ่งแทน “เงิน” ถึงมีปัญหา และบางอย่าง “ล่มสลาย” กับที่มาของการ “โหยหาผลตอบแทนระยะสั้น”

นาทีที่ 52:10 : บทที่ 6 อีกหนึ่งหน้าที่ของ “เงิน” หรือ “ราคา” คือระบบสื่อสาร (บทที่อ.ตั๊ม ชอบมากที่สุด)

นาทีที่ 1:05:48 : บทที่ 7-10 ความสำคัญของ “เสรีภาพ” | เงินดิจิทัล | BITCOIN

นาทีที่ 1:20:35 : คำถามลุ้นหนังสือ THE BITCOIN STANDARD “หลังจากรู้จัก Bitcoin – Cryptocurrency มุมมองของคุณเปลี่ยนไปอย่างไร”

 

Related Stories

amazon anti fatigue mats