×

Wealth Me Up ข่าวสั้น ทันเศรษฐกิจ

5 วิธีสู่ “เศรษฐี” ของ Warren Buffett | ลงทุนนิยม EP.214

137

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

[5 วิธีสู่เศรษฐีของ Warren Buffett]

 

การประชุมผู้ถือหุ้นของ Berkshire Hathaway ในปี 1999 มีคนถามคุณปู่ Warren Buffett ว่าอยากมีเงิน $3 หมื่นล้าน (ความมั่งคั่งของคุณปู่ ณ เวลานั้น) ต้องทำอย่างไร?

 

นี่คือ 5 สิ่งแนวทางที่คุณปู่ตอบคำถามในวันนั้น

 

ติดตามรายการลงทุนนิยมกับ ผู้ริเริ่มแนวคิดใช้แรงทำเงิน ให้เงินทำงานเฟิร์น ศิรัถยา อิศรภักดี

Related Stories

amazon anti fatigue mats