×

Wealth Me Up ข่าวสั้น ทันเศรษฐกิจ

ลงทุนตาม 5 กูรูการเงิน สู้ “เศรษฐกิจถดถอย” | ลงทุนนิยม EP.252

432

[ลงทุนนิยม x InnovestX]

เศรษฐกิจเสี่ยงถดถอย เงินเฟ้อก็สูงลิ่ว

อยากลงทุน หาผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากจะมีมั้ยนะ?

อยากชนะเงินเฟ้อ แต่ก็ไม่มีเวลาดูแลพอร์ตเองจะทำยังไงดี?

อยากมีกูรูลงทุนดูแลพอร์ตให้เป็นไปได้มั้ย?

 

วันนี้มาหาคำตอบกับรายการลงทุนนิยมกัน 

 

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ อาจมีความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาเกี่ยวข้อง

 

Related Stories

amazon anti fatigue mats