×

Wealth Me Up ข่าวสั้น ทันเศรษฐกิจ

อายุ 2O-3O ปีต้องฟัง! “เรื่องเงิน” ที่รุ่นใหญ่อยากบอก | ลงทุนนิยม EP.269

174

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

อายุ 20-30 ปีต้องฟัง! “เรื่องเงินที่รุ่นใหญ่อยากบอก

 

กับ เฟิร์น ศิรัถยา อิศรภักดี

 

3:32 | เปิดรายการ

4:45 | เริ่มออมลงทุนให้เร็ว

11:14 | ‘วางแผนบริหารเงินให้ดี

26:43 | ศึกษาเรื่องการลงทุน 

31:32 | ‘ระวังใช้จ่ายเกินตัวหนี้

35:49 | อย่าลืมแผนเกษียณ

43:31 | 3 เรื่องที่วัยเกษียณเสียใจ

48:18 | ตอบคำถาม Q&A

 

Related Stories

amazon anti fatigue mats