×

Wealth Me Up ข่าวสั้น ทันเศรษฐกิจ

‘เพดานหนี้’ เป็นเหตุ! สหรัฐฯ เสี่ยงถูกลดเครดิต? | ลงทุนนิยม EP.291

483

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

เพดานหนี้เป็นเหตุ! สหรัฐฯ เสี่ยงถูกลดเครดิต?

 

3:18 | เปิดรายการ

5:13 | จุดเริ่มต้นเพดานหนี้สหรัฐฯ

14:50 | สหรัฐฯ เสี่ยงถูกลดเครดิต?

23:05 | ผลกระทบหากสหรัฐฯ ถูกลดเครดิต-ผิดนัดชำระหนี้

29:00 | มาตรการแก้ไขปัญหา

39:29 | สิ่งที่นักลงทุนต้องรับมือ

 

ร่วมพูดคุยกับ

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง

คุณศิรัถยา อิศรภักดี ผู้ดำเนินรายการ

 

สรุปบทสัมภาษณ์ [ ลงทุนนิยม Live | Wealth Me Up ] 

 

เพดานหนี้เป็นเหตุ! สหรัฐฯ เสี่ยงถูกลดเครดิต?

 

กับ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมือง

และ เฟิร์น ศิรัถยา อิศรภักดี ผู้ดำเนินรายการ

 

จุดเริ่มต้นเพดานหนี้สหรัฐฯ

 

1. หนี้เรื้อรัง จากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

 

 • ปี 1919 ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เริ่มมีปัญหารายจ่าย 
 • ตั้งแต่ปี 2000 งบประมาณติดลบ มีรายจ่ายเพิ่มเรื่อยๆ และเพิ่มขึ้นสูงมากในช่วงโควิด-19 สงครามรัสเซียยูเครน’ 
 • วันที่ 19 .. 2023 ที่ผ่านมา หนี้สหรัฐฯ ชนเพดานหนี้ 31.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

2. การเมือง 

 

ความคิดเห็นที่ต่างกันระหว่าง 2 พรรคการเมือง ในการแก้ปัญหาเพดานหนี้

 • พรรค Democrat มองว่า ให้เพิ่มรายได้ จากการเก็บภาษีเพิ่ม
 • พรรค Republican มองว่า ต้องลดรายจ่าย ลดสวัสดิการ

 

สหรัฐฯ เสี่ยงถูกลดเครดิต?

 

 • สหรัฐฯ มีหนี้สาธารณะ 96%
 • มีโอกาสถูกลดเครดิต
 • นักวิเคราะห์มองว่า ยื้อการผิดนัดชำระหนี้ไว้ได้ถึงช่วงเดือน มิ..-..

 

ผลกระทบหากสหรัฐฯ ถูกลดเครดิตผิดนัดชำระหนี้

 

หากถูกลดเครดิต 

 • ดอกเบี้ยสูงขึ้น หนี้เพิ่มขึ้น 

 

หากเกิด Default หรือผิดนัดชำระหนี้

 • ผลกระทบ 10% GDP 
 • ดอกเบี้ยทั่วโลกขึ้น ตลาดหุ้นร่วง หนี้สูงขึ้น เกิด Recession 
 • คาดคนตกงานประมาณ 3 ล้านคน 
 • กระทบความเชื่อมั่นเงินดอลลาร์สหรัฐ
 • ลดความสามารถแข่งขันของสหรัฐฯ
 • มองว่า Default ไม่น่าจะเกิดขึ้น แต่ต้องจับตามอง และต้องเผื่อความเสี่ยงไว้

 

มาตรการพิเศษ Extraordinary หวังเลี่ยงผิดนัดชำระหนี้

 

 • โยกการจ่ายเงินของกองทุน
 • กู้เงินเพิ่มได้ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
 • ชะลอรายจ่าย และเตรียมเงินสด

 

สิ่งที่นักลงทุนต้องรับมือ!

 

 • เผื่อความเสี่ยงเรื่อง Default หรือผิดนัดชำระหนี้
 • ความเสี่ยง Recession
 • ปัญหาโรคระบาด

 

Related Stories

amazon anti fatigue mats