×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

เคลมง่าย จ่ายเร็ว ต้องทำแบบนี้

5,665

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

“ทีตอนซื้อ ก็พูดว่าดีทุกอย่าง เคลมง่าย จ่ายเร็ว แต่เวลามีอะไรเกิดขึ้นจริงๆ ไม่รู้หายหัวไปไหน ติดต่อไม่ได้เลย ที่ติดต่อได้ ก็บอกไม่คุ้มครองบ้าง บ้างก็บอกคุ้มครอง ทำเรื่องให้ แต่กว่าจะได้เงินก็นานมาก เข็ดแล้วจริงๆ”

 

นี่คือประสบการณ์ที่คนซื้อประกันชีวิตหลายคนเคยพบ ซึ่งถ้าคิดวิเคราะห์ดีๆ ก็จะรู้ว่าปัญหามาจากต้นเหตุไม่กี่อย่าง คือ

 

ตัวแทนประกันชีวิตหรือพนักงานสถาบันการเงิน

อย่างเช่น ธนาคาร ให้คำแนะนำไม่ถูกต้อง หรือถูกต้องแต่การเข้าใจที่ไม่ตรงกัน

ทางแก้ก็ทำได้ง่ายๆ คือ ก่อนซื้อประกันกับใคร ควรขอดูบัตรตัวแทน   หรือนายหน้า เพราะคนที่จะขายประกันชีวิตได้ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เท่านั้น

 

แบบประกันที่ซื้อถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของเราหรือก่อนซื้ออ่านจนเข้าใจถูกต้องแล้วหรือไม่

 

บริษัทประกัน

เมื่อทุกอย่างถูกต้อง ก็ใช่ว่าไม่มีปัญหา เพราะหลายๆกรณีก็เป็นจริงอย่างประโยคข้างต้น คือ มีปัญหากับการเรียกร้องสินไหมตามความคุ้มครองที่ระบุในกรมธรรม์ประกันชีวิต

 

สาเหตุของความล่าช้าในการชำระค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันมีได้หลายสาเหตุที่พบมากๆ คือ เอกสารประกอบในการขอรับชำระค่าสินไหมทดแทนไม่ครบถ้วน  อย่างเช่น กรณีขอรับสินไหมมรณกรรม เอกสารประกอบการขอรับค่าสินไหมทดแทนก็มี

 • กรมธรรม์ประกันภัย
 • ใบเรียกร้องสินไหมมรณกรรม (ตามแบบฟอร์มบริษัท )
 • สำเนาใบมรณบัตร
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ทุกคน
 • หนังสือมอบอำนาจและยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา(ตามแบบฟอร์มบริษัท)
 • ถ้อยคำแพทย์ผู้ทำการรักษา (ตามแบบฟอร์มบริษัท)
 • สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี(กรณีเสียชีวิตผิดธรรมชาติ)
 • สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ(กรณีเสียชีวิตผิดธรรมชาติ)

 

ถ้าเอกสารครบถ้วน และเป็นกรณีที่อยู่ในความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ไม่ต้องกังวลว่าเราจะได้รับเงินช้า เพราะสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีนโยบายคุ้มครองผู้เอาประกันภัยให้ผู้เอาประกันได้รับค่าสินไหมทดแทน โดยกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินที่บริษัทประกันต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ดังนี้

 • กรณีขอเวนคืนกรมธรรม์เพื่อรับมูลค่าเงินสด กำหนดให้บริษัทประกันต้องจ่ายภายใน 20 วัน
 • กรณีผู้เอาประกันขอกู้เงินโดยมีกรมธรรม์ประกันภัยค้ำประกัน ต้องจ่ายเงินภายใน 15 วัน
 • เมื่อกรมธรรม์ครบกำหนด หรือต้องการจ่ายเงินปันผล บริษัทต้องจ่ายเงินให้ผู้เอาประกันภัยภายใน 15 วัน
 • กรณีจ่ายค่าสินไหมทดแทนการประกันอุบัติเหตุที่ไม่เสียชีวิต การประกันสุขภาพ หรือค่ารักษาพยาบาล ต้องจ่ายเงินภายใน 15 วัน
 • กรณีอื่นๆที่ไม่ใช่การจ่ายเงินกรมธรรม์จาการขอเวนคืนกรมธรรม์เป็นมูลค่าเงินสด การกู้เงิน และการจ่ายค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุ กำหนดให้บริษัทต้องจ่ายภายใน 15 วัน

 

ทั้งนี้ การนับวันเริ่มนับตั้งแต่วันที่บริษัทประกันได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาการจ่ายครบถ้วน หากบริษัทประกันมีข้อโต้แย้งต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมก็ขยายเวลาได้ไม่เกิน 90 วัน

 

แต่หากเกินระยะเวลาที่กำหนด บริษัทประกันต้องรับผิดชอบด้วยการจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์ในอัตราร้อยละ 12 อย่างกรณีมรณกรรมที่กล่าว เราก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันชีวิตภายใน 15 วันนับจากวันที่เอกสารครบเช่นกัน

 

ดังนั้นถ้าอยากได้รับเงินเร็ว เราก็ต้องเตรียมเอกสารให้ครบเร็วเช่นกัน

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats