×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

Portfolio Turnover Ratio สำคัญต่อกองทุนรวม?

16,248

 

สังเกตได้ว่า ไม่ว่าจะซื้อหุ้นหรือกองทุนรวม นักลงทุน (รายย่อย) มักจะเริ่มด้วยคำถามสุดอมตะ

 

“ซื้อตัวไหนดี”

“ตอนนี้ กองทุนรวมไหนน่าสนใจ”

 

หนึ่งคำถามที่น่าสนใจกว่านั้น และเป็นจุดสังเกตที่นักลงทุนต้องพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อกองทุนรวม ก็คือ อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน หรือ Portfolio Turnover Ratio (PTR) เป็นอย่างไร...เพราะนี่คืออัตราส่วนที่จะบอกว่ากองทุนรวมนั้นมีการบริหารพอร์ตลงทุนเป็นอย่างไร โดย บลจ.จะประกาศข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปีของแต่ละกองทุน

 

Portfolio Turnover Ratio คำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สิน กับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย (NAV) ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน

 

มีคำถามว่าแล้วระดับ Portfolio Turnover Ratio ตรงไหนที่เหมาะสม เพราะในประเทศไทยยังไม่มีการจัดค่าความเหมาะสม อย่างไรก็ตามในสหรัฐอเมริกาได้จัดค่ามาตรฐาน Portfolio Turnover Ratio เอาไว้ที่ 100% ก็สามารถอิงกับระดับนี้ได้

 

ความหมายโดยรวม ก็คือ หากกองทุนรวมมี Portfolio Turnover Ratio มากกว่า 100% แสดงว่ามีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Active ถ้าต่ำกว่า 100% กองทุนรวมนั้นเข้าข่ายมีกลยุทธ์การลงทุนแบบถือยาวๆ

 

พูดง่ายๆ ถ้าหาก Portfolio Turnover Ratio สูงๆ แสดงว่าผู้จัดการกองทุนปรับเปลี่ยนพอร์ตลงทุนบ่อย เช่น ปรับพอร์ตเดือนละครั้ง ตรงกันข้ามถ้า Portfolio Turnover Ratio ต่ำๆ แสดงว่าไม่ค่อยปรับเปลี่ยนพอร์ตลงทุน เช่น ปรับพอร์ตไตรมาสละครั้ง

 

มีข้อถกเถียงมาจนถึงทุกวันนี้ว่า Portfolio Turnover Ratio ระดับไหนมีความเหมาะสม คำตอบคือ แล้วแต่มุมมองไม่มีใครถูก ใครผิด ยกตัวอย่างหากกองทุนไหนมี Portfolio Turnover Ratio สูง ถ้ามองโลกในแง่ดีจะหมายถึงผู้จัดการกองทุนเอาใจใส่ดูแลพอร์ตลงทุนอย่างใกล้ชิด  โดยเฉพาะช่วงตลาดผันผวน จึงติดตามสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายจึงมีการปรับพอร์ตลงทุนบ่อย

 

ขณะที่กองทุนที่มี Portfolio Turnover Ratio ต่ำๆ อาจหมายถึงกองทุนนั้นเน้นการลงทุนระยะยาว เช่น ลงทุนหุ้นคุณค่า หุ้นปันผล เป็นหลักจึงไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพอร์ตบ่อย ดังนั้น วิธีการดูก่อนตัดสินใจซื้อกองทุน นักลงทุนควรเปรียบเทียบกองทุนรวมประเภทเดียวกันว่ามี Portfolio Turnover Ratio แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน

 

ก่อนตัดสินใจซื้อกองทุนรวม นอกจากตั้งคำถามสุดคลาสสิคแล้ว ต้องถามคำถามที่จะทำให้สามารถเกิดประโยชน์ในระยะยาวด้วย

 

#WealthMeUp

 

กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

Related Stories

amazon anti fatigue mats