×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

เช็กสิทธิประกันชั้น 1 ระบุคนขับ

5,757

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

มีคำถามหนึ่งที่หลายคนอยากรู้เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ คือ ถ้าทำประกันชั้น 1 แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ แต่ตอนเอาไปใช้จริง กลับไปให้คนอื่นขับ ถ้าเกิดอุบัติเหตุ ประกันคุ้มครองหรือไม่?

 

คำถามนี้ดีมาก งั้นเรามาวิเคราะห์คำถามกันก่อน

 

ทำไมถึงซื้อประกันชั้น 1 แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ แต่ตอนใช้จริง กลับให้คนอื่นขับ

เหตุผลที่คนซื้อประกันแบบระบุชื่อผู้ขับขี่ ก็เพราะเบี้ยประกันจะถูกกว่าไม่ระบุชื่อ  หากมีการระบุชื่อจะมีส่วนลดตามอายุผู้ขับขี่ ดังนี้

 

  • อายุ   18 – 24 ปี     ลด 5%
  • อายุ   25 – 35 ปี     ลด 10%
  • อายุ   36 – 50 ปี     ลด 15%
  • อายุ   50 ปี ขึ้นไป    ลด 20%

 

ตอนเกิดอุบัติเหตุ ประกันชั้น 1 ครอบคลุมความเสียหายหรือไม่ ใครเป็นฝ่ายผิด

ประกันชั้น 1 เป็นประกันรถที่ครอบคลุมมากที่สุด คือ ครอบคลุมความรับผิดในทุกๆ ด้าน (All risks) ดังนี้

 

  • ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
  • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
  • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

 

ดังนั้น หากทำประกันชั้น 1 ไว้ เราสบายใจได้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ประกันคุ้มครอง และยิ่งหากเราไม่ใช่ฝ่ายผิด เรายิ่งสบายใจได้ เพราะต่อให้เราไม่ทำประกันเอาไว้ คู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดก็จะต้องชดใช้ให้เราแน่นอน แต่หากเราเป็นฝ่ายผิด ส่วนนี้บริษัทประกันที่เราทำประกันชั้น 1 เอาไว้ก็ต้องรับผิดชอบให้เรา

 

อย่างไรก็ตาม ถ้ากรมธรรม์ระบุชื่อเราเป็นผู้ขับขี่ แต่ตอนเกิดอุบัติเหตุคนขับกลับเป็นคนที่ไม่ได้ระบุชื่อในกรมธรรม์ อย่างเช่น ลูกเราเป็นคนขับ อย่างนี้ประกันจะคุ้มครองหรือไม่ ถ้าเราเป็นฝ่ายผิด

 

คำตอบก็คือ บริษัทประกันปฏิเสธความรับผิดไม่ได้ พูดง่ายๆ คือ ประกันคุ้มครอง  เพียงแต่ผู้เอาประกันภัยคือเราจะต้องร่วมรับผิดในความเสียหายส่วนแรก ดังนี้  คือ 

 

  • 2,000 บาทแรกของความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และ
  • 6,000 บาทแรกของความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย ก็คือรถเรานั่นเอง

 

สรุปคือ ถ้าเราทำประกันแบบระบุชื่อผู้ขับ แต่ให้คนอื่นที่ไม่ได้ระบุชื่อในกรมธรรม์ขับ และถ้าเกิดอุบัติเหตุโดยเราเป็นฝ่ายผิด ประกันชั้น 1 จะรับผิดทั้งความเสียหายฝ่ายเรากับคู่กรณี เพียงแต่เราต้องร่วมรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกของทั้งฝ่ายเรา (6,000 บาท) และฝ่ายคู่กรณี (2,000 บาท) รวม 8,000 บาท

 

แต่ถ้าเราเป็นคนที่ระบุชื่อในกรมธรรม์ว่าเป็นผู้ขับขี่ โดยทั่วไปก็ไม่ต้องเสียซักบาท ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์

 

ดังนั้น ถ้าคิดว่าจะให้ใครขับก็ได้ ก็ซื้อประกันแบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่จะดีกว่า เสียแพงอีกนิด สบายใจกว่า

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats