×

Wealth Me Up ข่าวสั้น ทันเศรษฐกิจ

โอกาสงานของ “เด็กจบใหม่”

6,054

 

ในทุกๆ ปีจะมีเด็กจบใหม่จากรั้วการศึกษาต่างๆ ตบเท้าก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานจริงจำนวนมาก ซึ่งประตูด่านแรกที่ทุกคนต้องเจอก็คือ “การสมัครงาน”

 

“จ๊อบไทย” (JobThai.com) เว็บไซต์หางาน สมัครงาน ได้ทำการสำรวจ “โอกาสในโลกการทำงานของนักศึกษาจบใหม่ ปีการศึกษา 2559” รวบรวมตัวอย่างทั้งระดับปริญญาตรีและอาชีวศึกษาที่กรอกข้อมูลหรือฝากประวัติผ่านเว็บไซต์รวม 138,630 คน (ระดับ ป.ตรี 120,000 คน ระดับอาชีวศึกษา 18,630 คน)

 

อาชีพที่ ‘สนใจ’ ไม่ตรงกับอาชีพที่ ‘เปิดรับ’

 

โดยสาขาอาชีพที่ ‘เด็กจบใหม่’ ให้ความสนใจสมัครงานมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ งานธุรการ/จัดซื้อ (15.3%) งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ (9.2%) และงานวิศวกรรม (9.2%)

 

แตกต่างกับสาขาอาชีพที่เปิดรับนักศึกษา ป.ตรีจบใหม่มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ งานขาย (25.7%) งานบริการลูกค้า (9.9%) และงานอาหารและเครื่องดื่ม (8.0%)

 

‘ทรัพยากรบุคคล’ แข่งขันสูง

หากลองเปรียบเทียบด้านอัตราการการแข่งขันในสาขาอาชีพต่างๆของกลุ่ม ‘คนจบใหม่’ แล้วจะพบว่า 3 อันดับที่มีการแข่งขันสูงสุด ได้แก่ งานทรัพยากรบุคคล (1: 44 คน) เนื่องจากเป็นสาขาที่เปิดกว้างให้กับหลายวิชาชีพ ลำดับถัดมาเป็นงานที่ไม่เคยติดอันดับการแข่งขันมาก่อน แต่เพราะการปิดตัวของสำนักพิมพ์หลายแห่งรวมถึงการปรับโครงสร้างพนักงานในหลายองค์กร อัตราการจ้างงานจึงน้อยลงทำให้ งานสื่อสารมวลชน คว้าอันดับที่ 2 ไปครอง (1: 25 คน) และอันดับที่ 3 คือ งานวิทยาศาสตร์และวิจัยพัฒนา (1: 24 คน) ซึ่งการเปิดรับสมัครงานที่มีเพียงแค่เฉพาะบางกลุ่มบางองค์กรเท่านั้น จึงมีการแข่งขันสูง

 

นักศึกษาอาชีวะอยากเป็นช่าง แต่ตลาดต้องการ ‘นักขาย’

สำหรับสาขาอาชีพที่นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา สนใจสมัครมากที่สุด 3 อันดับคือ งานช่างเทคนิค (23.3%) งานธุรการ/จัดซื้อ (15.8%) งานผลิตหรือควบคุมคุณภาพ (15.8%)

 

ขณะที่สาขาอาชีพที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่ระดับอาชีวศึกษามากที่สุด ได้แก่ งานขาย (29.7%) งานช่างเทคนิค (16.8%) และงานอาหาร/เครื่องดื่ม (12.9%)

 

งานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา เงินเดือนเริ่มต้นสูงที่สุด

นักศึกษาจบใหม่ในระดับปริญญาตรีได้รับเงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 11,000-25,000 บาท โดยงานวิทยาศาสตร์/วิจัยพัฒนา คว้าแชมป์ค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 16,000-25,000 บาท รองลงมาคือ งานวิศวกรรม 15,000-25,000 บาท ส่วนงานผลิต/ควบคุมคุณภาพ งานบริการลูกค้า และงานการตลาด เท่ากันอยู่ที่ 15,000-20,000 บาท

 

ส่วนสายอาชีวศึกษาได้รับเงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 11,000-15,000 บาท อาทิ งานช่างเทคนิค งานธุรการ/จัดซื้อ งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ เป็นต้น

 

ขณะที่อัตราการว่างงานของคนไทยเมื่อปี 2550 (10 ปีก่อน) อยู่ที่ร้อยละ 0.7 แต่อัตราว่างงานในช่วงเดือนมิถุนายน 2560 นั้นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 1.1 หรือมีคนว่างงานประมาณ 4 แสนคน ในขณะที่ปีๆหนึ่งจะมีนักศึกษาจบใหม่กว่า 5 แสนคน ทั่วประเทศ

 

5 ปัญหาคนทำงานรุ่นใหม่

มุมมองของฝ่ายทรัพยากรบุคคลจากองค์กรต่างๆ รวม 480 คน พบว่าปัญหาหลักของการทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ 5 ด้านคือ

  1. ปัญหาการเปลี่ยนงานบ่อย
  2. ไม่มีความอดทนต่อแรงกดดันและคำวิจารณ์ในการทำงาน
  3. ไม่สามารถปรับตัวเข้าสู่โลกการทำงานได้
  4. มีความมั่นใจในตัวเองเกินไป  
  5. รักอิสระเกินไป ไม่อยู่ในกฎระเบียบ

 

ดังนั้นเมื่อเด็กจบใหม่มีโอกาสได้งานทำแล้ว การเรียนรู้ ฝึกฝนตนเอง ปรับตัวให้เข้ากับโลกของการทำงานจริง จึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่ทำให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง และกลายเป็น “บุคคลที่มีคุณค่า” ขององค์กรได้ในท้ายที่สุด

 

#WealthMeUp

 

กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

Related Stories

amazon anti fatigue mats