×

Wealth Me Up ใช้แรงทำเงิน

1O ทักษะต้องมี…สู้ศึกหุ่นยนต์

8,372

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ (A.I.) และเทคโนโลยีล้ำสมัยกำลังรุกคืบอย่างรวดเร็วเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ในหลายอุตสาหกรรม แล้วในยุคแห่งความท้าทายแบบนี้ คนเราควรจะมีทักษะอะไรบ้างที่จะทำให้เราเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน? มาดู 10 ทักษะต้องมีกันดีกว่า

 

ทักษะแก้ปัญหาซับซ้อน

หากไม่อยากถูกหุ่นยนต์แย่งงาน คนเราต้องมีทักษะในการแก้ปัญหาซับซ้อน สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ และคิดหาวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพราะถึงวันนี้ แม้ว่า A.I. จะเก่งแค่ไหนก็ยังด้อยกว่ามนุษย์ในเรื่องนี้

 

การคิดวิเคราะห์

คนที่สามารถคิดวิเคราะห์ ตีความข้อมูลได้อย่างละเอียดลึกซึ้งรอบด้านจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เนื่องจากในปัจจุบันและอนาคตศาสตร์ต่างๆ จะมีความซับซ้อน และมีความเกี่ยวโยงกันมากขึ้น เช่น วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรม และชีววิทยา

 

ความคิดสร้างสรรค์

อีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นและหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติอาจทำแทนได้ยากก็คือ ความคิดสร้างสรรค์ของคนเรา ที่สามารถคิดค้นสิ่งแปลกใหม่ได้เสมอ และจะเป็นทักษะจำเป็นของตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอย่างแน่นอน

 

การบริหารจัดการคน

หุ่นยนต์อาจมีความสามารถด้านการคำนวณและประมวลผลจากข้อมูลต่างๆ ได้ แต่ยังไม่สามารถทดแทนมนุษย์ได้ในเรื่องของการเป็นผู้นำ บริหารงานและบุคลากรในองค์กร ซึ่งยังเป็นหน้าที่ที่ต้องอาศัยทักษะของมนุษย์ล้วนๆ ซึ่งแม้แต่มนุษย์เองก็ใช่ว่าทุกคนจะทำงานบริหารแบบนี้ได้

 

ทักษะการประสานงาน

คนเราส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงานคนเดียว แต่ทำงานกันเป็นทีม ดังนั้นการสื่อสารและการติดต่อประสานงานกับคนในทีมเดียวกันหรือนอกทีมอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ นี่จึงเป็นทักษะสำคัญอย่างหนึ่งที่นายจ้างมองหาในตัวพนักงานรุ่นใหม่ในทุกสาขาอาชีพ

 

ความฉลาดทางอารมณ์

หลายองค์กรให้ความสำคัญกับความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ ของพนักงานมากกว่าความฉลาดทางเชาน์ปัญญา หรือ IQ เสียอีก เพราะมองว่า ในสังคมการทำงาน คนเราต้องเข้าใจตัวเอง คือ เข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกและความต้องการของตัวเอง เข้าใจผู้อื่น หรือ รู้จักใส่ใจคนอื่น เข้าใจและยอมรับคนอื่น หากมีปัญหาก็สามารถจัดการความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม ซึ่ง EQ เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ สำหรับการจ้างคนระดับบริหารในอนาคต

 

ความสามารถในการตัดสินใจ

คนทำงานจะต้องสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ตีความ และสามารถตัดสินใจทำหรือไม่ทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ซึ่งนี่คือทักษะที่มีประโยชน์มากๆ ในยุคของข้อมูลล้นทะลักแบบนี้

 

ให้ความสำคัญกับการบริการ

คนที่ตระหนักถึงความสำคัญของการนำเสนอบริการและความช่วยเหลือที่มีคุณค่าต่อลูกค้าจะเป็นบุคลากรที่หลายองค์กรต้องการ เพราะโลกธุรกิจต้องการหาโซลูชั่นให้กับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม

 

ทักษะเจรจาต่อรอง

การเจรจาต่อรองในวงการธุรกิจเป็นเรื่องธรรมดา แต่นักเจรจาที่เก่งกาจไม่ได้หากันได้ง่ายๆ และแน่นอนว่า หุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติใดๆ ก็ไม่น่าจะทำหน้าที่นี้ได้ในเร็ววันนี้ ดังนั้นคนที่มีความสามารถด้านการเจรจา โดยเฉพาะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายจึงเป็นบุคลากรที่ใครๆ ก็อยากดึงไปร่วมงาน

 

มีความยืดหยุ่น

เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอ ทักษะจำเป็นของคนทำงานยุคหุ่นยนต์บุกโลกก็คือ ไม่ยึดติดกับกรอบความคิดเดิมๆ ว่าตัวเองมีตำแหน่งนี้ ก็ต้องมีหน้าที่จำกัดอยู่เท่านี้ แต่ต้องมีความยืดหยุ่น พร้อมคิดนอกกรอบ และปรับเปลี่ยนบทบาทตัวเองเพื่อรับมือกับความท้าทายที่เผชิญหน้าอยู่เสมอ

 

นอกจากทักษะจำเป็น 10 ข้อที่บอกไปแล้ว คนทำงานยุคใหม่ต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยี ใช้งานเป็น และต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

ถ้าทำได้แบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่า จะแพ้หุ่นยนต์!

 

ที่มา: www.weforum.org

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats