×

Wealth Me Up ใช้แรงทำเงิน

5 เหตุผล คนจีนมาเรียนไทย

8,904

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

คอร์สน่าสนใจตอบโจทย์ผู้เรียน

 

สถาบันการศึกษาหลายแห่งในเมืองไทยมีหลักสูตรหลากหลายให้นักศึกษาได้เลือกเรียน มีทั้งโครงการแลกเปลี่ยน หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท ส่วนใหญ่นักศึกษาจีนจะสนใจเรียนด้านภาษาไทย บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนก็พยายามปรับแผนการเรียนการสอนหรือหลักสูตรให้เหมาะสมกับนักศึกษาต่างชาติมากขึ้น

 

ค่าเทอมไม่แพง

 

ค่าเล่าเรียนหลักสูตรอินเตอร์ในมหาวิทยาลัยของไทยพอๆ กับมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศจีน และถือว่าไม่แพงหากเทียบกับประเทศอื่นที่คนนิยมไปเรียน เช่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ

 

จีนส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

 

จีนส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศ มหาวิทยาลัยของไทยหลายแห่งทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในจีน เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา เช่น จีนส่งนักศึกษามาเรียนในไทย และไทยส่งอาจารย์ไปเรียนภาษาจีน ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว

 

การเดินทาง-ความเป็นอยู่สะดวกสบาย

 

การเดินทางระหว่างประเทศไทยและจีนสะดวกสบาย ใช้เวลาเดินทางไม่กี่ชั่วโมง  ไทยมีสาธารณูปโภคอำนวยความสะดวกครบครัน มหาวิทยาลัยหลายแห่งมีหอพักพิเศษสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด

 

มีแต้มต่อในการหางานในอนาคต

 

การมีประสบการณ์เรียนหนังสือและใช้ชีวิตในต่างประเทศ ทำให้มีโอกาสในการหางานหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะการทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ ที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม ที่ผ่านมาธุรกิจจีนจำนวนมากเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และต้องการบุคลากรที่ใช้ภาษาจีนและภาษาไทยได้ดี ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับนักศึกษาจีนที่มาเรียนต่อในไทย ที่ได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทย สามารถทำงานกับบริษัทเหล่านี้ได้

 

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats