×

Wealth Me Up ใช้แรงทำเงิน

สหรัฐฯ อิสระแห่งการเรียนรู้

3,005

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

เรียนแบบอิสระและยืดหยุ่น

 

วัฒนธรรมอเมริกันที่ให้คุณค่ากับความเป็นอิสระมีส่วนสำคัญที่ทำให้ระบบการศึกษาอเมริกันเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมมีสิทธิเลือกวิชาเรียนที่ตัวเองชอบ สามารถจัดตารางเรียนของตัวเองได้ โดยแบ่งห้องตามรายวิชา ส่วนในระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาไม่จำเป็นต้องเลือกคณะตั้งแต่ปีหนึ่ง แต่สามารถทดลองเรียนวิชาต่างๆ ในช่วงปีแรก เพื่อค้นหาว่าตนเองชอบวิชาแนวไหนจริงๆ ก่อนเลือกคณะในปีสองก็ได้ หรือบางครั้งนักศึกษาอาจตัดสินใจเลือกคณะตอนปีหนึ่ง แต่เมื่อเรียนไปแล้วพบว่าไม่ตรงกับความถนัดของตนเอง ก็สามารถเปลี่ยนสายได้ นอกจากนี้ นักศึกษาก็สามารถเลือกวิชาเรียน เพื่อจัดเวลาให้สอดคล้องกับการทำงานหรือการทำกิจกรรมอื่นๆ ของตัวเองได้

 

กระตุ้นนักศึกษาแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน

 

อาจารย์จะกระตุ้นให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นของตัวเอง เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองกับเพื่อนๆ ในห้องเรียน และไม่ได้ตีกรอบว่า สิ่งที่อาจารย์สอนจะต้องถูกต้องเสมอไป

 

จัดแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน

 

มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน เช่น แพลตฟอร์ม blackboard ที่รวบรวมเนื้อหาที่อาจารย์สอนในห้องเรียน ช่วยให้นักศึกษาสามารถไปเช็กข้อมูลย้อนหลังได้ หากจดเล็กเชอร์ในห้องเรียนไม่ทัน หรือไม่ได้เข้าห้องเรียน นอกจากนี้ ปัจจุบันสถาบันการศึกษาชั้นนำหลายแห่งในสหรัฐยังเปิดหลักสูตรออนไลน์มากมายทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปะ บริหารธุรกิจ และอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาและคนทั่วไปจากทั่วโลกได้มีโอกาสหาความรู้เพิ่มเติมได้อีกด้วย โดยคนที่สนใจสามารถหาคอร์สเรียนฟรีได้จากเว็บไซต์ Coursera. และ edX เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่ต้องการได้ และหากต้องการใบรับรองจบหลักสูตรเพื่อใช้อ้างอิงในการทำงาน ก็สามารถจ่ายค่าสมัครได้ในราคาประมาณ 40-160 ดอลลาร์สหรัฐ

 

สถาบันการศึกษามีชื่อเสียงระดับโลก

 

มหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกามีชื่อเสียงระดับโลก โดยจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก The Times Higher Education World University Rankings 2020 พบว่ามีมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาติดอันดับ Top 200 มากถึง 57 แห่ง และติดอันดับ Top 10 จำนวน 7 แห่ง

 

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats