×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

เลือก DCA แบบไหนดี?

5,581

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

“DCA แบบอัตโนมัติกับ” VS “DCA ด้วยตนเอง” 

ประโยชน์ของการลงทุน DCA แบบอัตโนมัติคือ “การตัดอารมณ์ส่วนตัวออกไป” เพราะระบบของ บล. และ บลจ. จะตัดเงินในบัญชีของเราไปลงทุนตามกรอบเวลาที่เราได้กำหนดไว้ โดยไม่สนใจว่า ราคาของหลักทรัพย์ในตอนนั้นจะขึ้นหรือลง ทำให้เป็นสร้างวินัยในการเก็บออมเงินได้อย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอ แม้จะมีข้อเสียเล็กน้อยตรงที่เราจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับ บล. / บลจ. ในแต่ละครั้งที่ลงทุน ซึ่งบางแห่งอาจจะสูงกว่าการลงทุนด้วยตนเอง

 

ส่วนการลงทุนแบบ DCA ด้วยตนเองนั้น มีโอกาสที่จะ “ถูกกระทบจากอารมณ์ในการลงทุนสูง” เช่น หากครบกำหนดวันที่ควรจะลงทุนแต่ในตอนนั้นสภาวะตลาดอยู่ในขาลง ราคาหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงเกินปกติ หรือสภาวะตลาดอยู่ในขาขึ้น จนทำให้ราคาหลักทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นมากเกินไป เหตุการณ์เหล่านี้อาจทำให้เราใช้อารมณ์ตัดสินและระงับการลงทุนชั่วคราวได้ ที่สำคัญ หากเราใจไม่แข็งและไม่มีวินัยมากพอ ก็ทำให้มีโอกาสที่จะนำเงินดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นแทนที่จะนำมาลงทุนอีกด้วย

 

“DCA แบบกำหนดจำนวนเงิน” VS “DCA แบบกำหนดจำนวนหุ้น” 

กลยุทธ์การลงทุนทั้งสองวิธีเป็นการทยอยลงทุนเพื่อถัวเฉลี่ยต้นทุนเช่นเดียวกัน แต่สาเหตุที่ “DCA แบบกำหนดจำนวนเงิน” มักจะได้รับความนิยมมากกว่า มาจาก 2 สาเหตุหลักๆ คือ

 

  • มีความผันผวนของอัตราผลตอบแทนต่ำกว่า

 

เนื่องจากในยามที่ราคาหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับก็จะน้อยลง แต่ในยามที่ราคาลดลง ก็จะได้รับหลักทรัพย์จำนวนมากขึ้น ทำให้โดยเฉลี่ยแล้วในระยะยาวต้นทุนเฉลี่ยจากการ DCA แบบกำหนดเงิน จะต่ำกว่า และมีความผันผวนน้อยกว่า DCA แบบกำหนดจำนวนหุ้นที่ซื้อหลักทรัพย์ในจำนวนเท่ากันไม่ว่าราคาจะขึ้นหรือลงก็ตาม

 

  • กำหนดงบประมาณในการลงทุนได้ง่ายกว่า

 

เช่น 2,000 หรือ 5,000 บาทต่อเดือน แต่ DCA แบบกำหนดจำนวนหุ้นนั้น หากราคาหุ้นขึ้นไปสูง เงินที่ต้องนำมาลงทุนในแต่ละเดือนจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในการจัดสรรเงินลงทุน

“DCA แบบรายเดือน” VS “DCA แบบรายปี” 

จากผลงานวิจัยของ Financial Planning Association เกี่ยวกับเรื่องความถี่ในการลงทุนแบบ DCA พบว่า การลงทุนด้วยความถี่ที่แตกต่างกัน เช่น รายปี รายเดือน หรือรายวันนั้น “ไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนในแง่ของอัตราผลตอบแทน” แต่หากพิจารณาในด้านของความเสี่ยงหรือความผันผวนของอัตราผลตอบแทนแล้ว “ยิ่งความถี่ในการลงทุนมากเท่าไร ความเสี่ยงจากการลงทุนก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น”

 

แต่อย่างไรก็ตามหากเราต้องการเลือกความถี่ในการลงทุน ก็ควรลงทุนตามรอบรายได้ของเรา เช่น กรณีได้รับเป็นเงินเดือนก็ ควรพิจารณาลงทุนเป็นรายดือน แต่หากมีรายได้ไม่แน่นอน ก็อาจจะต้องสะสมเงินก่อน และลงทุนอย่างน้อยที่สุดปีละ 1 – 2 ครั้ง

 

 

#WealthMeUp

 

ที่มาข้อมูล : https://www.set.or.th/set/education/html.do?name=preretire_isp_preretire-8&innerMenuId=48

Related Stories

amazon anti fatigue mats