×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

4 ตัวช่วยคุ้มครองรายได้ เมื่อตกงาน

5,109

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

“ไม่มีอะไรในโลกที่ไม่มีความเสี่ยง การเป็นมนุษย์เงินเดือนก็เสี่ยงพอๆ กับทำอาชีพอิสระนั่นแหละ อยู่ดีๆ บริษัทเกิดขาดทุน เจ๊งขึ้นมา เคยคิดกันหรือเปล่าว่า ถึงเวลานั้นจะทำ อย่างไรกัน”

 

ยิ่งในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจดูเหมือนจะไม่ดี อาจจะทำให้มนุษย์เงินเดือน หลายๆ คนเกิดความกังวล และรู้สึกถึงความเสี่ยงในการถูกออกจากงาน ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจริงจะทำอย่างไร จะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่าย หากเราไม่ได้มีการวางแผนทางการเงินที่ดีก็จะทำให้ลำบากได้ เพราะฉะนั้น แล้วในช่วงเวลาที่เราสามารถทำงานได้อย่างปกติก็ควรเตรียมพร้อม รับมือกับความเสี่ยงเรื่องการตกงานด้วย ลองมาดู “4 เคล็ดลับช่วยวางแผนคุ้มครองรายได้” ดังนี้

 

เงินออม

 

ควรออมเงินเอาไว้เผื่อช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดี และตั้งงบประมาณสำรองเอาไว้ใช้ ในยามฉุกเฉิน โดยการคำนวณรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของตัวเองและสำรองเงินไว้ ตามที่กำหนด ลองเขียนออกมาดูเลยว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างในแต่ละเดือน

 

นั่นหมายความว่าหากเราเกิดตกงานขึ้นมาแล้วไม่เงินสำรองเลยจะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในช่วงที่กำลังหางานใหม่ ดังนั้น ควรเก็บเงินสำรองอย่างน้อย 3 – 6 เดือนเอาไว้ คิดเป็น ประมาณ 48,000 – 96,000 บาท ด้วยการทยอยออมเงินจาก รายได้ในแต่ละเดือนให้ครบตามที่กำหนด

 

เงินลงทุน

 

คงเป็นเรื่องยากสำหรับมนุษย์เงินเดือนหลายๆ คนที่จะแบ่งเวลาไปประกอบอาชีพอื่น แต่เราสามารถให้เงินทำงานแทนเราได้ด้วยการนำเงินออมที่มีอยู่มาลงทุนในกองทุนรวมหุ้นหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่มีการจ่ายเงินปันผล อย่างน้อยเวลา ตกงานจะได้มีเงินสดเอาไว้ใช้ยังชีพ หรือถ้ามีความรู้และประสบการณ์มากพอ ก็อาจหาโอกาสลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีความมั่นคงและมีศักยภาพในการเติบโต ต่อไปในอนาคต เพื่อให้เงินลงทุนของเราเติบโตไปพร้อมกับกิจการด้วย

 

กองทุนประกันสังคม

 

หากเราจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน (ถูกเลิกจ้างหรือลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา) โดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย กองทุนประกันสังคมจะจ่ายเงินทดแทนให้ โดยเราต้องยื่นขึ้นทะเบียนว่างงานที่สำนักงานจัดหางาน ของรัฐ ภายใน 30 วัน หลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน

 

พรบ.คุ้มครองแรงงาน

 

ในการตกงานและเลิกจ้างโดยที่เราไม่ได้ลาออกเองโดยสมัครใจนั้น จะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายแรงงานอยู่แล้ว สามารถตกลงกับนายจ้างเพื่อขอรับเงินชดเชยได้ตามอายุการทำงาน

 

การวางแผนคุ้มครองรายได้สามารถทำได้หลายทาง ตั้งแต่การวางแผนเงินออมและเงินฉุกเฉินของตัวเอง การมีรายได้ที่มากกว่า 1 ทาง รวมถึงการเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม และการใช้สิทธิตามกฎหมายของ พรบ.คุ้มครองแรงงาน เพราะฉะนั้น อย่าลืมวางแผนทางการเงิน เพื่อคุ้มครองรายได้เมื่อต้องประสบภาวะวิกฤติของชีวิต

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats