×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

อยากใช้เงิน 1O,OOO บาท/เดือน ต้องมีเงินเท่าไหร่

1,013

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ถ้ามีใครเดินมาถามว่า “ถ้าอยากมีเงินใช้ ต้องทำอย่างไร” คำตอบคงหนีไม่พ้น “ก็ลงมือทำงาน” แต่ถ้าถามว่า “อยากมีเงินใช้ทุกเดือนหรือเปล่า โดยไม่ต้องลงมือทำงาน แต่ให้เงินทำงานแทน” น่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องการ

 

การที่มีเงินใช้ทุกเดือนโดยไม่ต้องออกแรง จะมองว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยากในการลงมือทำ เพราะขึ้นอยู่กับเงินต้นที่เริ่มลงทุนควรมีเท่าไร และผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนเฉลี่ยต่อปีควรเป็นเท่าไร

 

เช่น ต้องการรายได้ 10,000 บาทต่อเดือน หมายความว่าผลตอบแทนจากการลงทุนจะต้องไม่ต่ำกว่า 120,000 บาทต่อปี หากตั้งโจทย์นี้ไว้ในใจแล้วก็เริ่มลงมือคำนวณหาเงินต้นที่จะสร้างรายได้ต่อเดือนอย่างสม่ำเสมอ หรือเรียกว่า Passive Income ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามระดับผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวังในแต่ละปี

 

หากลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 1% ต่อปี ก็ต้องเริ่มต้นลงทุนด้วยเงิน 12 ล้านบาท ฟังดูก็น่าจะหมดกำลังใจในการเริ่มต้นแล้ว อีกทั้งผลตอบแทนระดับนี้ ไม่สามารถชนะเงินเฟ้อในระยะยาวได้

 

ดังนั้น หากหาทางเลือกของการลงทุนแบบอื่นๆ เช่น หุ้น ซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเฉลี่ย 10 ปี (ปี 2552 – 2561) อยู่ที่ 8% ต่อปี บวกกับเงินปันผลราว 3% ต่อปี ก็ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นระดับล้านบาทกว่าๆ แต่แน่นอนว่าสิ่งที่ตามมา คือ ความไม่แน่นอนในการลงทุน โอกาสสูญเสียเงินต้นก็มีความเป็นไปได้สูงเช่นกัน (High Risk High Return)

 

 

#WealthMeUp

 

ที่มาข้อมูล : https://www.set.or.th/set/education/knowledgedetail.do?contentId=6597&type=article&utm_source=fb_set&utm_medi

Related Stories