×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

1O หุ้นจ่ายปันผลงามที่ต่างชาติแนะนำซื้อ

2,624

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยมีโอกาสสูงมากที่จะปรับลดลงหรือผันผวนอย่างรุนแรง คงหนีไม่พ้นความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจถดถอย ความยืดเยื้อของวิกฤติเชื้อโควิด รวมถึงความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนทั่วโลกใช้เพื่อตัดสินใจลงทุน

 

ช่วงตลาดหุ้นไร้ทิศทาง “ค่าเบต้า (Beta)” เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่นักลงทุนนำมาพิจารณาในการคัดเลือกหุ้นเพื่อลดความเสี่ยง โดยหุ้นที่มีความปลอดภัยและมีความผันผวนต่ำกว่าตลาดโดยรวม คือ หุ้นเบต้า ต่ำกว่า 1 เท่า

 

ค่าเบต้า เป็นอีกปัจจัยที่ใช้เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ “ราคาหุ้น” เทียบกับ “การเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้น”

 

  • ค่าเบต้า มากกว่า 1 เท่า หมายถึง ราคาหุ้นจะเคลื่อนไหวในอัตราที่ “สูงกว่า” การเปลี่ยนแปลงของตลาด เช่น หุ้น ABC มีเบต้าที่ 1.5 เท่า ถ้าดัชนีหุ้นปรับขึ้น 10% ในวันนี้ ราคาหุ้น ABC จะปรับขึ้น 15% และในทางกลับกันถ้าดัชนีหุ้นปรับลง 10% ในวันนี้ ราคาหุ้น ABC จะปรับลดลง 15% เช่นกัน

 

  • ค่าเบต้า เท่ากับ 1 เท่า หมายถึง ราคาหุ้นจะเปลี่ยนแปลง “เท่ากับ” การเคลื่อนไหวของตลาด เช่น หุ้น XYZ มีค่าเบต้า 1 เท่า หากดัชนีหุ้นปรับขึ้น 10% ในวันนี้ ราคาหุ้น XYZ จะปรับขึ้น 10% และในทางกลับกันถ้าดัชนีหุ้นปรับลง 10% ในวันนี้ ราคาหุ้น XYZ จะปรับลดลง 10%

 

  • ค่าเบต้า น้อยกว่า 1 เท่า หมายถึง ราคาหุ้นจะเปลี่ยนแปลงหรือผันผวน “น้อยกว่า” ตลาด เช่น หุ้น DEF มีเบต้าที่ 0.5 เท่า ถ้าดัชนีหุ้นปรับขึ้น 10% ราคาหุ้น DEF จะปรับขึ้น 5% และในทางกลับกันถ้าดัชนีหุ้นปรับลง 10% ในวันนี้ ราคาหุ้น DEF จะปรับลดลง 5%

 

ท่ามกลางตลาดผันผวน ไร้ทิศทางชัดเจน ควรเลือกหุ้นที่มีเบต้าต่ำกว่า 1 เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน โดยส่วนใหญ่นักกลยุทธ์การลงทุนแนะนำให้เลือกหุ้นที่มีความปลอดภัย (Defensive Stock) ฐานการเงินแข็งแกร่ง ปัจจัยพื้นฐานแข็งแรง หรือหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (Dividend Stock) เพราะผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) จะสามารถเป็นกันชนที่ช่วยลดการผันผวนของราคาหุ้นได้

 

นอกจากเลือกหุ้นที่มีค่าเบต้าน้อยกว่า 1 เท่า อาจนำเงื่อนไขอื่นๆ ประกอบ เช่น อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล หรืออาจดูว่าหุ้นตัวนั้นนักลงทุนต่างชาติมองอย่างไร ยิ่งถ้าแนะนำ “ซื้อ” ยิ่งสร้างความั่นใจขึ้นไปอีกว่าเป็นหุ้นที่ลงทุนได้

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats