×

Wealth Me Up ใช้แรงทำเงิน

หยุดคิดสักนิด ก่อนคิดเปลี่ยนงาน

5,058

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

รายได้

 

แน่นอนว่ารายได้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องถูกพิจารณา บางครั้งการย้ายงานก็อาจจะทำให้เรามีค่าใช้จ่ายประจำบางรายการเพิ่มขึ้น เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก หรืออาจจะมีชั่วโมงการทำงานที่มากขึ้น จึงควรพิจารณาให้ดีว่า คุณภาพชีวิตเรายังดีเหมือนเดิมไหม และการย้ายงานทำให้เรามีเงินเก็บออมสะสมมากขึ้นใช่หรือไม่ เพราะสิ่งสำคัญนอกจากงานที่ทำเป็นงานที่ชอบแล้ว รายได้ก็ควรจะส่งเสริมให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตด้วย

 

การพัฒนาตนเอง

 

การเรียนรู้อยู่เสมอเป็นหนทางที่ทำให้คนเรามีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิต ดังนั้นจึงควรเลือกบริษัทที่เปิดโอกาสให้พนักงานพัฒนาตนเอง ส่งเสริมให้พนักงานเพิ่มระดับความรู้ในหลายๆ ด้าน หากบริษัทไหนมีพนักงานที่มีความสามารถอยู่เป็นจำนวนมาก บริษัทนั้นมักจะยั่งยืน งานที่ทำก็จะมีความมั่นคง

 

แผนเกษียณ

 

เป็นหนึ่งในสวัสดิการที่บริษัทที่ดีควรจะมีให้พนักงาน เพราะสิ่งสำคัญคือบริษัทควรมีวิสัยทัศน์ให้พนักงานมีชีวิตที่ดีหลังเกษียณจากงาน โดยอาจจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานได้สะสมเงินเข้าไป และบริษัทได้สมทบเงินเข้าไปในกองทุนให้กับพนักงาน ซึ่งจะเป็นเงินทุนก้อนสำคัญที่ให้พนักงานใช้หลังเกษียณ

 

สวัสดิการ

 

เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ควรถามเมื่อไปสัมภาษณ์งาน เพราะผลประโยชน์เพิ่มเติมนี้จะช่วยลดรายจ่ายในอนาคตหากเจ็บป่วย ซึ่งแต่ละบริษัทก็จะมีแผนสำหรับสวัสดิการในส่วนนี้แตกต่างกันไป หากไม่เพียงพอ ก็อาจจะต้องเสียเงินทำประกันสุขภาพเพิ่มเติมเอง

 

อัตราการปรับเงินเดือนและโบนัส

 

ควรสอบถามเพื่อนำไปคำนวณในแผนรายได้ในระยะยาว บางบริษัทอาจจะให้เงินเดือนเริ่มต้นที่สูงกว่า แต่หากพิจารณาถึงอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนต่อปีหรือคิดรวมโบนัสในอดีตที่จ่ายให้กับพนักงาน ก็อาจจะได้ผลลัพธ์อีกแบบหนึ่ง จึงควรนำมาคำนวณเพื่อเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจ

 

สตีฟ จ็อบส์ เคยกล่าวไว้ว่า “Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do.” ซึ่งแปลได้ว่า หนทางเดียวที่จะทำให้งานที่เราทำอยู่ สามารถไปเติมเต็มและหลอมรวมกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราได้นั้นคือ เราจะต้องมีความเชื่อก่อนว่างานที่เราทำอยู่นั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ และหนทางเดียวที่จะสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ได้ เราจะต้องรักในสิ่งที่กำลังทำอยู่ ดังนั้น เมื่อมีโอกาสเข้ามา ก็ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อน ทั้งในมุมของคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และความสุขที่จะได้รับจากการได้ทำในงานที่เราอยากจะทำ

 

 

#WealthMeUp

 

ที่มาข้อมูล : http://www.tfpa.or.th/datasource.php?topic=document&sub=article&tab=personal&pageNumber=19&id=335

Related Stories

amazon anti fatigue mats