×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

4 เหตุผลน่าลงทุน SSF

4,141

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

กองทุน SSF หรือกองทุนรวมเพื่อการออม เป็นหนึ่งในทางเลือกการเก็บออม ที่นอกจากลดหย่อนภาษีได้แล้ว ยังมีข้อดีต่างๆ อีกมากมาย ได้แก่

 

ช่วยให้เงินทำงาน

 

กองทุน SSF มีการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ จึงสามารถเลือกลงทุนให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ตนเองรับได้ อย่างไรก็ตาม จากเงื่อนไขที่ต้องถือหน่วยลงทุนอย่างน้อย 10 ปีเต็ม แม้เป็นผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำ ก็ไม่ควรลงทุนกองทุน SSF เพียงตราสารหนี้เท่านั้น

 

SSF ที่เป็นกองทุนผสมหรือกองทุนหุ้น ถึงมีความเสี่ยงและความผันผวนสูงขึ้น แต่หากเป็นการลงทุนระยะยาว 10 ปีขึ้นไป ความผันผวนในช่วงสั้นๆ ก็อาจไม่มีความสำคัญเท่ากับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงเมื่อครบระยะเวลา 10 ปี

 

ลงทุนกี่ครั้งก็ได้

 

เมื่อตัดสินใจลงทุนกองทุน SSF แล้ว หากในอนาคตมีภาระค่าใช้จ่ายที่ตึงตัว ก็ไม่จำเป็นต้องลงทุนเพิ่มอีกก็ได้ โดยยอดเงินที่นำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจะนับเฉพาะยอดเงินที่ได้ลงทุนไปแล้วในแต่ละปีเท่านั้น

 

ส่วนกองทุน RMF หลังจากลงทุนครั้งแรกแล้ว ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีจนถึงอายุ 55 ปี และต้องไม่น้อยกว่า 5 ปีด้วย ส่วนประกันชีวิตก็ต้องมีการจ่ายเบี้ยประกันตามจำนวนเงินและระยะเวลาตามแบบประกันที่ได้ซื้อไว้ ซึ่งอาจเป็นภาระตามมาภายหลังได้

 

ทำกำไรได้ ระหว่างลงทุน

 

เมื่อราคา NAV ของกองทุน SSF สูงขึ้น แม้การทำกำไรโดยการขายคืนก่อนครบ 10 ปี จะถือว่าเป็นการขายคืนที่ผิดเงื่อนไข แต่ก็สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุน SSF ด้วยกันเองได้

 

เช่น เมื่อกองทุน SSF หุ้นที่ถืออยู่ ราคา NAV ขึ้นมาสูง ก็สามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปกองทุน SSF ตราสารหนี้ได้ เช่นนี้ก็เสมือนทำกำไรได้โดยไม่ต้องขายคืนหน่วยลงทุน

 

ระยะเวลาไม่นาน

 

แม้เงื่อนไขการถือครองกองทุน SSF อาจดูเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน แต่หากเทียบกับกองทุน RMF ที่ต้องรอถึงอายุ 55 ปีบริบูรณ์แล้ว ระยะเวลา 10 ปี อาจถือว่าไม่นานเลย สำหรับคนที่อายุน้อยกว่า 45 ปี

 

และเมื่อเทียบกับประกันชีวิตสะสมทรัพย์ แม้จะมีแบบที่มีระยะเวลาครบสัญญา 10 ปี (ตามเงื่อนไขสรรพากร) ให้เลือกอยู่บ้าง แต่ปัจจุบันก็มีให้เลือกซื้อไม่มากนัก อีกทั้งประกันชีวิตสะสมทรัพย์ส่วนใหญ่ที่มีให้เลือกในปัจจุบัน มักเป็นแบบที่มีระยะเวลาตครบสัญญา 15-25 ปี และระยะเวลาการชำระเบี้ยก็มักไม่ใช่แบบที่ชำระครั้งเดียวจบด้วย

 

กองทุน SSF มีมากกว่าแค่การลดหย่อนหรือทำเงินให้งอกเงย แต่เป็นสื่อการเรียนรู้ให้เราได้เข้าใจการลงทุนตลอดระยะเวลาที่ถือครอง

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats