×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

4 สิ่ง ที่คนผ่อนบ้านควรรู้

7,548

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

การผ่อนบ้านที่ยาวนาน 20-30 ปี มีสิ่งใดที่ควรรู้ เพื่อให้อยู่กับหนี้ก้อนนี้อย่างมีสุข และหมดภาระเร็วที่สุด

 

1) ผ่อนให้ตรงเวลา

เมื่อเป็นหนี้ สิ่งแรกที่ต้องให้ความสำคัญ คือ การชำระหนี้ให้ตรงเวลา เพราะประวัติการชำระหนี้ที่ดี ย่อมส่งผลต่อการขอสินเชื่อและสิทธิพิเศษต่างๆ ในอนาคต

 

2) มีเงินให้รีบโปะ

ดอกเบี้ยบ้านเป็นแบบลดต้นลดดอก หากเงินต้นยิ่งลดดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก็ยิ่งน้อย เช่น เงินกู้ 1 ล้านบาท ดอกเบี้ย 7% ต่อปี หากผ่อนเดือนละ 6,653 บาท จะหมดหนี้ได้ใน 30 ปี

 

หากผ่อนเพิ่มอีกสักเดือนละ 10% เป็นเดือนละ 7,318 บาท จะหมดหนี้เร็วขึ้น 7 ปี ประหยัดดอกเบี้ย 3.8 แสนบาท หรือ หากแบ่งเงินโบนัสไปโปะหนี้เพิ่มสัก 1 เท่าของเงินผ่อนทุกสิ้นปี จะหมดหนี้เร็วขึ้น 6 ปี ประหยัดดอกเบี้ย 3.2 แสนบาท หรือ หากทำสองอย่างพร้อมกันจะหมดหนี้เร็วขึ้น 10 ปี ประหยัดดอกเบี้ยถึง 5.5 แสนบาท

 

3) เช็กเงื่อนไขการโปะ

แต่ละธนาคารมีระบบและเงื่อนไขการโปะที่ส่งผลต่อการหักเงินผ่อนอัตโนมัติที่ต่างกัน เช่น () ยังคงหักเงินผ่อนจำนวนเท่าเดิม () หักเงินเฉพาะส่วนต่างกรณีโปะน้อยกว่ายอดผ่อน ฯลฯ

 

หากเป็นการหักเงินเฉพาะส่วนต่าง ก็ควรมีการวางแผนโปะให้มี เช่น ยอดผ่อนเดือนละ 10,000 บาท หากต้องการโปะ 5,000 บาท ก็ควรเตรียมเงินไว้ 15,000 บาท โดยอาจรอหลังวันเดือนออกเพื่อนำเงิน 5,000 บาท ไปรวมกับเงินที่จะผ่อนปกติ  10,000 บาท ไปโปะในช่องทางของธนาคารในครั้งเดียวจำนวน 15,000 บาท เป็นต้น

 

4) ลดดอกเบี้ยเมื่อหมดโปรฯ

ช่วงประมาณ 3 ปีแรกของการผ่อนบ้าน มักเป็นช่วงที่ได้รับโปรโมชั่นดอกเบี้ยต่ำ หลังจากนั้นจะปรับเพิ่มขึ้นตามที่ระบุในสัญญา ซึ่งเมื่อถึงตอนนี้ หากต้องการลดภาระดอกเบี้ย ผู้กู้มี 2 ทางเลือก ได้แก่

 (ก) ขอลดดอกเบี้ยจากธนาคารเดิม (Retention) โดยกรอกแบบฟอร์มเพื่อระบุสาเหตุการขอลดดอกเบี้ยนั้น ซึ่งธนาคารจะพิจารณาลดดอกเบี้ยให้เป็นระยะเวลา 1-3 ปี ขึ้นอยู่กับประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมา รวมถึงสภาวะการแข่งขันเพื่อแย่งชิงลูกค้าสินเชื่อบ้าน ว่าต้องการรักษาลูกค้าเดิมไว้เพียงใด

 

ข้อดีของการ Retention เทียบกับการ Refinance คือ ไม่ต้องทำสัญญาและจำนองใหม่ รวมถึงไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ด้วย 

 

 (ข) การย้ายสถาบันการเงิน (Refinance) เพื่อรับโปรโมชั่นดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ซึ่งเป็นวิธีการที่คนผ่อนบ้านส่วนใหญ่ทราบกันอยู่แล้ว แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่บ้าง เช่น ค่าใช้จ่ายจดจำนอง ค่าอากรแสตมป์ ค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ รวมถึงความยุ่งยากในการเปลี่ยนสัญญาเงินกู้ เป็นต้น

 

บ้านมาพร้อมหนี้ก้อนโตที่ต้องผ่อนยาวๆ จึงไม่แปลกที่เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับหนี้แบบนี้ เพื่อหาวิธีที่จะทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเองมากที่สุด

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats