×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

1O กองทุนปันผลแจ่ม ผลตอบแทนเด่น

7,816

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

เวลาพูดถึงกองทุนหุ้นปันผลอาจจะสับสนอยู่บ้าง คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายไปลงทุนในหุ้นที่จ่ายเงินปันผล ซึ่งกองทุนประเภทนี้อาจจะเป็นกองทุนที่มีนโยบาย “จ่ายเงินปันผล” หรือ “ไม่จ่ายเงินปันผล” ก็ได้

 

อีกประเภทหนึ่ง คือ กองทุนหุ้นที่มีนโยบาย “จ่ายเงินปันผล” หมายความว่าเป็นกองทุนที่จ่ายเงินปันผลทุก ๆ รอบปีบัญชีที่สัญญากับผู้ถือหน่วยลงทุน แต่จะไม่จ่ายก็ต่อเมื่อในรอบปีบัญชีนั้นมีผลการดำเนินงานขาดทุน

 

สมมติว่านักลงทุนสนใจลงทุนกองทุนหุ้นที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล สามารถดูจาก Fund Face Sheet แต่ละกองทุน ซึ่งจะเขียนกำกับไว้อย่างชัดเจนว่า “จ่ายเงินปันผล” (ส่วนกองทุนไหนที่ไม่จ่ายก็เขียนบอกว่า “ไม่จ่ายเงินปันผล”)

 

เลือกอย่างไร?

 

แน่นอนว่าหากจะลงทุนกองทุนหุ้นที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลทั้งหมดคงไม่ไหว ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุนต้องพิจารณาดูให้ละเอียดรอบคอบ

 

อันดับแรก กองทุนไหนที่จ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ โดยควรดูย้อนหลังไปประมาณ 5 ปีว่าจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอหรือไม่ สำหรับวิธีการดูไม่แตกต่างจากการดูหุ้นปันผล นั่นคือ อัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) โดยให้นำจำนวนเงินปันผลที่จ่ายในปีนั้นแล้วหารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) วันสุดท้ายของปีนั้น คูณด้วย 100

 

เช่น กองทุน XYZ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 NAV อยู่ที่ 100 บาท ตลอดทั้งปีจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 5 บาท ดังนั้น อัตราเงินปันผลตอบแทนกองทุน XYZ ปี 2563 เท่ากับ 5% ((5/100) X 100)

 

แน่นอนกองทุนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลใช่ว่าจะจ่ายให้ดีเหมือนๆ กันทุกกอง ดังนั้น นักลงทุนต้องดูกองทุนนั้นมีแนวโน้มสร้างผลตอบแทนในอนาคตเป็นอย่างไร ถ้าดูแล้วว่าดี หมายถึง มีกำลังในการจ่ายเงินปันผล

 

นอกจากนี้ ให้ดูถึงความสม่ำเสมอในการจ่ายปันผล เช่น มีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง หมายถึงจะจ่ายทุกไตรมาสหรือจ่ายในช่วงเดือนไหน วิธีการที่ง่าย คือ ดูย้อนหลังว่ากองทุนจ่ายเงินปันผลในช่วงวันไหน เดือนไหน เช่น สิ้นมิถุนายน สิ้นธันวาคม หากมีการจ่ายสม่ำเสมอ ไม่ว่าปีไหนก็จะจ่ายในช่วงเดียวกันตลอด

 

เหมาะกับใคร?

 

กองทุนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลเหมาะกับผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยเกษียณ เกษียณไปแล้ว หรือไม่มีรายได้ประจำ เพราะเป็นกลุ่มที่ต้องการรายได้จากเงินปันผลสม่ำเสมอในระหว่างทาง

 

อีกทั้ง ผู้ที่มีอายุน้อยก็ลงทุนได้แต่อาจจะเป็นการลงทุนในสัดส่วนที่ไม่เยอะ เนื่องจากมีรายได้ประจำทุกเดือนจากการทำงาน จึงไม่จำเป็นต้องรับเงินปันผลจากการลงทุนกองทุนประเภทนี้

 

นอกจากนี้ เหมาะกับนักลงทุนที่ไม่มีความเชี่ยวชาญกับจังหวะขายกองทุน ก็สามารถ ลงทุนผ่านกองทุนหุ้นที่จ่ายปันผล โดยเงินปันผลที่จ่ายออมาเสมือนว่าผู้จัดการกองทุนทำการขายกองทุนให้นักลงทุน

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อได้รับเงินปันผลแล้วจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ดังนั้น ก่อนลงทุนต้องถามตัวเองก่อนว่ารับภาระภาษีระดับนี้ได้หรือไม่ แต่ถึงแม้ว่าจะเสียภาษี นักลงทุนสามารถเครดิตภาษีคืนได้

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats