×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

5 หุ้นกลุ่มประกัน...ทำความรู้จักก่อนลงทุน

517

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

แต่หลังจากการแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 ทำให้ธุรกิจประกันกลับมาอยู่ในกระแสอีกครั้ง เนื่องจากประชาชนคนไทยมีความต้องการซื้อกรมธรรม์ประกันเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้หุ้นกลุ่มประกันถูกจับตามองมากขึ้นเช่นเดียวกัน

 

หากมองไปในระยะยาว ธุรกิจประกันในประเทศไทยยังมีโอกาสเติบโตสูงพอสมควร ปัจจัยสำคัญมาจากคนไทยยังมีการทำประกันในอัตราที่ค่อนข้างต่ำ รัฐบาลมีมาตรการด้านภาษีเพื่อสนับสนุนให้คนไทยซื้อประกันและนำเบี้ยประกันนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ได้อีกด้วย

 

ความน่าสนใจหุ้นกลุ่มประกัน โดยธรรมชาติแล้วจะเติบโตแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศ โดยช่วงเศรษฐกิจเติบโตดี ผู้บริโภครู้สึกว่าตัวเองมีความั่งคั่งหรือมีเงินจะนึกถึงการทำประกัน ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันในเชิงของรายได้จากการบริหารพอร์ตลงทุนที่มากขึ้น สุดท้ายก็จะกลับมาในมูลค่าของกิจการระยะยาวที่เพิ่มสูงขึ้นและจะสะท้อนกลับไปที่ราคาหุ้น ตรงกันข้าม หากเศรษฐกิจซบเซา รายได้ฝืดเคือง ผู้บริโภคจะนึกถึงปากท้องตัวเองก่อนจึงลดการซื้อกรมธรรม์

 

สำหรับนักลงทุนที่สนใจหุ้นกลุ่มประกันภัย ควรสำรวจตัวเองก่อนเพราะจะไม่เหมาะเลยสำหรับผู้ที่มีสไตล์เก็งกำไรระยะสั้น เพราะว่าลักษณะธุรกิจที่ต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารเป็นจำนวนมาก ดังนั้น นักลงทุนจะต้องให้ความสำคัญกับการติดตามข้อมูลข่าวสาร เช่น การเติบโตของเบี้ยประกันมักอิงกับการเติบโตของเศรษฐกิจ (จีดีพี) ราว 1.5 – 2 เท่าของจีดีพี เช่น หากจีดีพีของประเทศเติบโต 5% เบี้ยประกันภัยรับจะเติบโตเฉลี่ย 10% ต่อปี เป็นต้น

 

ที่สำคัญก่อนตัดสินใจลงทุนหุ้นกลุ่มประกัน นักลงทุนต้องทำการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์รายได้ถือเป็นด่านแรกต้องศึกษา เพราะจะสามารถรับรู้ว่าบริษัทประกันเน้นหนักการดำเนินธุรกิจด้านใด จากนั้นก็วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพราะมีลักษณะแตกต่างไปจากค่าใช้จ่ายของธุรกิจทั่วไป เช่น เมื่อรับรู้รายได้เข้ามา บริษัทต้องกันสำรองไว้ส่วนหนึ่งเพื่อจ่ายคืนภาระหนี้สินจากการรับประกันในอนาคต เรียกว่า เงินสำรองประกันภัย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลักของธุรกิจประกันภัย เป็นต้น

 

ถัดมาต้องทำความรู้จักความเสี่ยงของธุรกิจประกัน และที่ขาดไม่ได้ คือ การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน และการประเมินมูลค่าของธุรกิจ

 

อย่าลืมว่าธุรกิจประกันถือเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน มีตัวแปรด้านความเสี่ยงเข้ามากระทบตต่อการดำเนินธุรกิจหลากหลาย และยังมีหลักเกณฑ์การกำกับดูแลอย่างเข้มงวดและมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพื่อให้ทันรับกับความเสี่ยงของธุรกิจ จึงต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อหุ้นกลุ่มประกัน

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats