×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

เงินเฟ้อ...ภัยเงียบลดค่าเงิน

3,265

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

อัตราเงินเฟ้อที่เราได้ยินกันตามข่าวเศรษฐกิจ 1% บ้าง 2% บ้าง

 

รู้แค่ว่ายิ่งสูง ยิ่งไม่ดี และเป็นเรื่องไกลตัว

 

แต่จริงๆ แล้วมันเกี่ยวกับชีวิตเราโดยตรงเลย

 

วันนี้มีตัวอย่างผลกระทบจากเงินเฟ้อมาให้ดูกัน…

 

ต้นปี

 

อยากซื้อรถยนต์ราคา 1 ล้านบาท

 

และมีเงินเก็บ 1 ล้านบาทพอดี แต่คิดว่ายังไม่ซื้อ กะจะไปซื้อตอนปลายปี

 

โดยจะนำเงิน 1 ล้านบาทไปฝากประจำก่อน 1 ปี ได้ดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี

 

ปลายปี

 

ได้ดอกเบี้ยมา 5,000 บาท แต่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ย 15% เป็นเงิน 750 บาท

 

ดอกเบี้ยเหลือ 4,250 บาท

 

จึงทำให้เงินที่ได้รวม 1,004,250 บาท

 

และจะนำเงินนี้ไปซื้อรถที่เล็งไว้

 

ปรากฎว่าด้วยอัตราเงินเฟ้อ 1.2%* ทำให้ราคารถขยับสูงขึ้นเป็น 1,012,000 บาท

 

เงินเก็บที่มีจึงไม่สามารถซื้อรถตามที่ตั้งใจไว้ได้ เพราะเงินขาดไป 7,750 บาท

 

บทเรียนที่ได้จากเหตุการณ์นี้

 

  • “เงินในวันนี้” มีค่ามากกว่า “เงินในวันพรุ่งนี้” เสมอ

 

  • หากอยากชนะ “เงินเฟ้อ” ควรเลือกวางเงินลงทุนให้ถูกที่ ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินเฟ้อ

 

ที่มาข้อมูล : ประมาณการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 1.2% , ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats