×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

เริ่มต้นเก็บเงินวันนี้ จะมีเงินได้สักเท่าไร

1,948

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

เก็บเงินก็เหมือนออกกำลังกาย รู้ว่าดีแต่ไม่เริ่มทำ อีกทั้งต้องใช้เวลาถึงจะเห็นผล แล้วรู้ไหมว่า “เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้” จะมีเงินเก็บได้สักเท่าไร? เรามาหาคำตอบไปพร้อมกัน

 

เก็บเงิน เดือนละเท่าไร

 

ควรขึ้นกับรายได้และค่าใช้จ่าย ที่มักสอดคล้องกับอายุตัวหรืออายุงาน เช่น

 

  •    อายุไม่เกิน 25 ปี  รายได้ยังน้อย เช่น 15,000 – 20,000 บาท ค่าใช้จ่ายคงที่และจำเป็น เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าน้ำ/ไฟฟ้า มีสัดส่วนสูงเทียบกับรายได้ อาจเริ่มต้นเก็บเงินที่ 5%ของรายได้ เช่น 750-1,000 บาท ซึ่งแทบไม่ต่างกับที่จ่ายประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้ว

 

  •    อายุ 26-30 ปี  รายได้เริ่มเพียงพอกับค่าใช้จ่ายคงที่และจำเป็น มีเงินเหลือท่องเที่ยวและสังสรรค์กับเพื่อนฝูง ควรเก็บเงินอย่างน้อย 10%ของรายได้

 

  •    อายุ 31-40 ปี รายได้มั่นคง อาจเปลี่ยนงานมาแล้วหลายครั้งจนมีรายได้สูง เริ่มให้ความสำคัญกับอนาคตตนเองและครอบครัว ควรเก็บเงินให้ได้อย่างน้อย 15%ของรายได้

 

  •    อายุ 41 ปีขึ้นไป  รายได้สูงและมั่นคง ภาระหนี้อยู่ตัว ค่าใช้จ่ายส่วนตัวไม่ค่อยเปลี่ยนหรือคุมได้ง่าย ยกเว้นค่าใช้จ่ายบุตรที่คุมยาก ควรเก็บเงิน 20%ของรายได้ หรือคนไม่มีภาระหนี้บ้าน/รถ ควรเก็บเงินให้ได้อย่างน้อย 40%-50%ของรายได้

 

 

เก็บเงิน ที่ไหนดี

 

เงินเก็บมีมากขึ้นได้ ถ้าให้เงินทำงานอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากจำนวนเงินเก็บที่มีอยู่ ดังนี้

 

  •    น้อยกว่า 6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน ควรเก็บใน “เงินฝากประจำปลอดภาษี” ที่ต้องฝากเท่ากันทุกเดือน 24-36 เดือน ดอกเบี้ยสูงไม่เสียภาษี หากจำเป็นถอนก่อนกำหนดได้ แค่ไม่ได้ดอกเบี้ยหรือได้ลดลง

 

  •    6-12 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน ควรเก็บใน “กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว” ที่ซื้อขายได้ทุกวันทำการ รอประมาณ 2 วันทำการได้เงิน เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น หรือเรียนรู้การลงทุน

 

  •    มากกว่า 12 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือน ควรเก็บในการลงทุนที่มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงขึ้น เช่น กองทุนผสม กองทุนหุ้น กองทุน SSF/RMF เป็นต้น ส่วนควรเป็นกองทุนแบบไหนแนะนำเช็กจากฐานภาษีตนเอง และแบบประเมินความเสี่ยงการลงทุน

 

เก็บแล้ว มีเงินสักเท่าไหร่

 

การเก็บเงินเร็วและลงทุนเหมาะสม ช่วยให้มีเงินเก็บมากขึ้น ตัวอย่างเช่น เก็บเงินทุกเดือนๆ ละ 1,000 บาท ในกองทุนผสมหรือกองทุนหุ้นต่างประเทศทั่วโลก ระยะสั้นๆ 5 ปี หรือระยะยาวจนเกษียณ 30 ปี จะมีเงินเก็บในอนาคต

 

หรือหากมีรายได้มากขึ้นและต้องการเก็บเงินเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น เริ่มต้นเก็บเงินปีแรก เดือนละ 1,000 บาท และเก็บเพิ่มขึ้นปีละ 5%ทุกปี ตามรายได้ที่มากขึ้น จะมีเงินเก็บในอนาคต

 

การเริ่มต้นเก็บเงินเร็ว จนมีเงินฝากและกองทุนตราสารหนี้ระยะยาวเพียงพอกับค่าใช้จ่าย 12 เดือนแล้ว หากหลังจากนั้นลงทุนกองทุนหุ้นโลก เดือนละ 3,000 บาททุกเดือน ผ่านไป 30 ปี จะมีเงินในกองทุนฯ 8.2 ล้านบาท (2.74 ล้านบาท x 3,000 ÷ 1,000) หรือหากเก็บเงินเพิ่มขึ้นปีละ 5%ทุกปี (ปีที่ 30 เก็บเดือนละ 12,348 บาท) ผ่านไป 30 ปี จะมีเงินในกองทุนฯ มากถึง 12.7 ล้านบาท (4.22 ล้านบาท x 3,000 ÷ 1,000)

 

หากใครยังไม่คิดเก็บเงิน เป้าหมายเงินแสนเงินล้านคงอยู่อีกไกล แต่ถ้าเริ่มต้นเก็บเงินตั้งแต่วันนี้ไม่ว่ามากหรือน้อย เป้าหมายที่ว่าก็ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

 

หมายเหตุ: สมมติฐานผลตอบแทน จากผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปี ณ 8 เม.ย. 65

 

  •    กองทุนหุ้นโลก อ้างอิงดัชนี MSCI ACWI 10.90%ต่อปี

 

  •    กองทุนผสม อ้างอิงดัชนี MSCI ACWI 50% (10.90%ต่อปี) และดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี 50% (2.34%ต่อปี)

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats