×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

11 หุ้น ‘อัตราเงินปันผล’ ทะลุเงินเฟ้อ

653

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจไม่แน่นอน อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง ภาวะตลาดหุ้นที่ผันผวน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวทำให้โอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการปรับขึ้นของราคาหุ้น (Capital Gain) ทำได้ยากขึ้น หรือต้องรับความเสี่ยงที่สูงขึ้นกว่าปกติ การลงทุนในหุ้นที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทนอยู่ในระดับสูงเพื่อเอาชนะเงินเฟ้อจึงเป็นตัวเลือกที่ดี เนื่องจากจะได้รับเงินปันผลที่ดีและสม่ำเสมอ

 

หลังจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนพฤษภาคมปี 2565 อยู่ที่ระดับ 7.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ 13 ปี 9 เดือน เหตุผลหลัก ๆ มาจากราคาเนื้อสัตว์และราคาพลังงานปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานก็ขยับขึ้นสูงสุดในรอบ 9 ปี ที่สำคัญสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ระดับ 0.50% ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Real Interest Rate) ติดลบ

 

ตามทฤษฎี ภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงจะเกิดก็ต่อเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวอย่างชัดเจน อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ำ แต่เงินเฟ้อที่ปรับขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันกลับอยู่ในภาวะเศรษฐกิจซบเซา อัตราการว่างงานค่อนข้างสูง แต่ราคาสินค้ามีแนวโน้มปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  

อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อการจับจ่ายใช้สอย การดำรงชีวิตของประชาชน ยังส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนด้วย ทั้งผลตอบแทนที่อยู่ในรูปของดอกเบี้ยเงินฝากหรือผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนต่าง ๆ ดังนั้น นักลงทุนควรลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าหรือชนะเงินเฟ้อ โดยสินทรัพย์ลงทุนประเภทหนึ่งที่น่าสนใจท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจไม่มีความแน่นอนและอัตราเงินเฟ้อสูง คือ หุ้นที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) สูง

 

หากเป็นช่วงที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับปกติ เช่น 2 – 3% การหาหุ้นมีอัตราเงินปันผลตอบแทนชนะเงินเฟ้อระดับนี้ถือว่าเป็นเรื่องง่าย ๆ เช่น มีหุ้นที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทน 12 เดือนล่าสุด ระดับ 3% ขึ้นไป (ณ 10 มิถุนายน 2565) มี 301 หุ้น และระดับ 5% ขึ้นไปมี 162 หุ้น แต่เนื่องจากอัตราเงินเฟ้ออยู่ระดับ 7.1% ก็ต้องหาหุ้นที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทนสูงกว่า

 

โดยอัตราเงินปันผลตอบแทน ถือเป็นเกราะป้องกันชั้นเยี่ยมของการลงทุน สามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้น ยิ่งหุ้นตัวไหนให้อัตราเงินปันผลตอบแทนสูง ๆ จะได้รับความนิยมจากนักลงทุนระดับสูงด้วยเช่นกัน

 

อย่างไรก็ตาม อัตราเงินปันผลตอบแทน ซึ่งคำนวณจากการจ่ายเงินปันผลในอดีตในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ไม่สามารถการันตีได้ว่าการจ่ายเงินปันผลจะเหมือนเดิมในอนาคต อีกทั้ง เงินต้นจากการลงทุนจะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น อัตราเงินปันผลตอบแทนเป็นเพียงตัวบ่งชี้เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น นักลงทุนยังต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ขนาดของกิจการควรเป็นกิจการขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องดี มีกระแสเงินสดเป็นบวก และสามารถจ่ายปันผลจากกำไรในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats