×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

เงิน 3 ถัง เคล็ดลับ “ถอนเงินวัยเกษียณ”

1,404

 

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

หากพูดถึงการจัดลำดับการถอนเงินสำหรับวัยเกษียณ หลายคนอาจสงสัยว่าควรถอนสินทรัพย์อะไรก่อน-หลัง เพื่อให้เงินที่เก็บออมไว้สามารถใช้ได้เพียงพอจนถึงวันสิ้นลมหายใจและยังเหลือเป็นมรดกให้ลูกหลานอีกด้วย

 

อย่างไรก็ตาม ในเบื้องต้นก่อนจะถอนเงินออกมาใช้ ควรรวบรวมข้อมูลของสินทรัพย์ทั้งหมดไว้ในที่เดียวกัน เช่น จดบันทึกลงในสมุด จดบันทึกลงในแอปพลิเคชัน หรือจัดเก็บในรูปแบบของไฟล์ Excel เป็นต้น เพื่อเห็นภาพรวมของสินทรัพย์ทั้งหมด จากนั้นจึงวางแผนจัดการการถอนเงินในลำดับถัดไป

 

หลักการถอนเงินสำหรับวัยเกษียณที่เป็นที่นิยม เรียกว่า 3 Buckets of Retirement หมายถึง การแบ่งเงินออกเป็น 3 ถัง โดยถังที่ 1 เป็นถังสำหรับการถอนเงินออกมาเพื่อใช้จ่ายในระยะสั้น ควรเป็นสินทรัพย์หรือเงินที่มีสภาพคล่องสูง ส่วนอีก 2 ถังที่เหลือให้นำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงแตกต่างกัน เพื่อจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเมื่อเกิดความเสี่ยงแล้วจะไม่มีเงินใช้จ่าย

 

ถัง 1 : ถังสภาพคล่อง

 

เป็นถังสำหรับการเก็บเงินระยะสั้น โดยคำนึงถึงแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน โดยถังใบนี้ควรมีเงินเตรียมสำหรับการใช้จ่ายให้เพียงพอประมาณ 12 เดือนอยู่เสมอ เพื่อจะได้ไม่เกิดความกังวลใจหากต้องการถอนเงินออกมาใช้แบบเร่งด่วน โดยไม่ไปกระทบกับเงินในถังใบอื่นหรือถึงขั้นขายของสะสมเพื่อนำเงินมาใช้จ่าย

 

ถัง 2 : ถังความเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง

 

เป็นถังที่ใช้สำหรับลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง มีระยะเวลาการลงทุนได้ 3 – 5 ปี เพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าถังใบแรก แต่ข้อที่ต้องระมัดระวัง ก็คือ ไม่ควรลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงมากจนเกินไป เพราะวัตถุประสงค์ของเงินในถังใบนี้ คือ เพื่อสร้างรายได้และมีความมั่นคง เพื่อนำเงินไปเติมในถังใบแรก ซึ่งเป็นเงินสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำหรือเพื่อยามฉุกเฉิน โดยสินทรัพย์ลงทุนควรเน้นเงินฝากประจำ สลากออมสิน พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ที่มีอันดับเครดิตดี กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่ดีไปกว่านั้นควรเน้นลงทุนแล้วได้รับเงินปันผลสม่ำเสมอ

 

ถัง 3 : ถังความเสี่ยงสูง

 

เป็นถังที่มีระยะเวลาการลงทุน 5 ปีขึ้นไป ดังนั้น สามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้และคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับสูงได้ ซึ่งผลตอบแทนจากถังใบนี้จะไปเติมในถังสองใบแรก โดยลักษณะสินทรัพย์ลงทุน เช่น หุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง หุ้นปันผล กองทุนรวมหุ้น กองทุนรวมผสม เป็นต้น แต่เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงจึงมีโอกาสขาดทุนได้เช่นกัน ดังนั้น จึงต้องหมั่นตรวจสอบพอร์ตลงทุนสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าสินทรัพย์ลงทุนยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจอยู่ ขณะเดียวกันเป็นการลดความเสี่ยงให้พอร์ตลงทุนโดยรวม

 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเตรียมตัวเกษียณเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะประเทศไทยที่เข้าสู่สังคมสูงอายุและพบว่าหลายคนไม่ได้มีการเตรียมเงินไว้สำหรับการใช้จ่ายหลังเกษียณ หรือบางคนยังเชื่อว่าสามารถพึ่งพาลูกหลานหรือภาครัฐได้จึงไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้

 

และที่สำคัญไปกว่านั้น ถึงแม้จะวางแผนเพื่อเกษียณได้อย่างลงตัว แต่เมื่อเกษียณไปแล้วและถอนเงินออกมาใช้แบบตามใจตัวเองหรือใช้เงินจนเกินตัวย่อมมีโอกาสเห็นเงินหมดเร็วและส่งผลเสียต่อการดำเนินชีวิต ดังนั้น การบริหารเงินและเทคนิคการถอนเงินออกมาใช้จึงต้องวางแผนให้รอบคอบเพื่อทำให้มีเงินเพียงพอใช้จ่ายตามที่ได้วางแผนไว้

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats