×

Wealth Me Up ข่าวสั้น ทันเศรษฐกิจ

บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) เดินเกมรุก ด้วย “กลยุทธ์ระดับโลก” พร้อมชู Asset Allocation พาผู้ลงทุนสู่เป้าหมาย

493

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ประกาศวิสัยทัศน์ภายใต้แบรนด์ใหม่ ในฐานะมืออาชีพด้านการลงทุนชั้นนำด้านกองทุน ด้วยข้อเสนอกลยุทธ์ที่แตกต่างระดับโลก ภายหลังความสำเร็จจากการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (Thanachart Fund Eastspring)

 

อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ (Eastspring Investments) บริษัทจัดการสินทรัพย์ชั้นนำระดับโลกของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล (Prudential) ที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดเอเชียและตลาดโลกอย่างลึกซึ้ง มากว่า 28 ปี ด้วยจุดแข็งของสองบริษัทอย่าง TMBAM Eastspring และ Thanachart Fund Eastspring ผสานกับความเชี่ยวชาญระดับสากลของ Eastspring Investments จะช่วยตอกย้ำความแข็งแกร่งในการเป็นมืออาชีพด้านการลงทุน โดยเฉพาะทางด้านกลยุทธ์การสร้างโอกาสในการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign investment funds หรือ FIFs)

 

ข้อมูลปัจจุบันของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)

 

  • สัดส่วนผู้ถือหุ้น (ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565)

กลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล ถือหุ้นอยู่ที่ 59.5%

ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบีธนชาต ถือหุ้นอยู่ที่ 40.5%

 

  • ครองส่วนแบ่งทางการตลาดกองทุนรวม (ณ เดือนมิถุนายน 2565)

ครองส่วนแบ่งทางการตลาดกองทุนรวมร้อยละ 7 และมีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการสุทธิ (Asset under management หรือ AUM) อยู่ที่ 342,390 ล้านบาท และติดอันดับ 6 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

 

  • สินทรัพย์ภายใต้การจัดการสุทธิ (AUM) ของกองทุนรวมต่างประเทศ (FIF) (ณ เดือนมิถุนายน 2565)

มูลค่ารวมกว่า 106,950 ล้านบาท รั้งอันดับ 3 ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในไทย และมีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์เฉลี่ย 12.5% ต่อปี เทียบกับการเติบโตของอุตสาหกรรมเฉลี่ยที่ 5.2% ต่อปี ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา

 

  • มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ณ เดือนพฤษภาคม 2565)

อีสท์สปริงยังเป็นหนึ่งในผู้นำด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ครอบคลุมและหลากหลาย ด้วยมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ กว่า 54,389 ล้านบาท และอัตราการเติบโตสูงถึง 18% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (เทียบกับอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ 10%)

 

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย)

จำกัด กล่าวว่า วันนี้พร้อมแล้วกับการส่งมอบประสบการณ์การลงทุนที่มีคุณภาพแก่นักลงทุนชาวไทย ภายใต้แบรนด์ใหม่อย่าง บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ผ่านกลยุทธ์สามเสาหลักที่จะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนธุรกิจจากทีมงานคุณภาพ ประกอบไปด้วย

 

Global Access with Asia Focus

 

บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) เป็นหนึ่งในผู้นำการออกกองทุนต่างประเทศที่มีความครอบคลุมและหลากหลาย การร่วมมือกับ Eastspring Investments ประเทศสิงคโปร์ จะยิ่งช่วยเพิ่มมุมมองทางเลือกในการคัดสรรกองทุนจากหลากหลายประเภทสินทรัพย์และเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้สร้างผลตอบแทนได้ดียิ่งขึ้น

 

Investment Advisory & Market Insights

 

บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) เชื่อว่าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายหรือ Asset Allocation เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว จึงได้ร่วมมือกับ Eastspring Investments ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเชี่ยวชาญการบริหารพอร์ตการลงทุน Multi-asset ในสินทรัพย์ทั่วโลกมายาวนาน และมีระบบที่ช่วยจัดพอร์ตการลงทุนและการตัดสินใจลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นด้านการให้ความรู้และคำแนะนำในการลงทุนให้กับผู้ลงทุน

 

Holistic Health & Wealth

 

บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) มีความเชื่อมั่นว่าการผสานกันระหว่างแนวคิดความมั่งคั่งที่มาพร้อมความมั่นคง จะต่อยอดความสำเร็จในโอกาสการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยทางบริษัทมีประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-linked) ที่ครอบคลุมทุกสินทรัพย์ให้เลือกลงทุนผ่านพรูเด็นเชียลทั้งหมด 16 กองทุน นอกจากนี้ยังร่วมมือกันเพื่อยกระดับการบริการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ด้วยความเชื่อมั่นว่า สุขภาพกายและสุขภาพการเงินเป็นเรื่องสำคัญไม่ต่างกัน

 

ด้วยการรวมพลังภายใต้แบรนด์ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) และอีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ พร้อมที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือกองทุนที่มีคุณภาพและหลากหลายให้นักลงทุนชาวไทยได้เลือกสรร ผ่านทางช่องทางการขายของทีเอ็มบีธนชาต และตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอีกกว่า 55 แห่ง ทั้งที่เป็นธนาคาร บริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน รวมถึงทีมขายของบริษัท

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats