×

Wealth Me Up ข่าวสั้น ทันเศรษฐกิจ

“จีน” ล็อกดาวน์ 21 ล้านคน ‘เฉิงตู’ ที่ตั้ง Foxconn

301

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

‘เฉิงตู’ เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ประกาศล็อกดาวน์จากมาตรการ Zero-COVID ตั้งแต่เย็นวันนี้ (1 ก.ย.) เป็นต้นไป หลังรายงานผู้ติดเชื้อใหม่วานนี้ (31 ส.ค.) 157 คน ส่งผลให้ประชากร 21 ล้านคน ถูกจำกัดพื้นที่ โดยนับเป็นการล็อกดาวน์เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดหลังเซี่ยงไฮ้ถูกล็อกดาวน์ไปก่อนหน้านี้
 
‘เฉิงตู’ เป็นที่รู้จักในเมืองแห่งเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมยานยนต์ อีกทั้งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจจีน คิดเป็นสัดส่วน 1.7% ของ GDP โดยบริษัทที่อยู่ในเมืองเฉิงตู อาทิเช่น Toyota, VW China, Intel, Foxconn (ผู้ผลิตรายใหญ่ของ Apple ทั้ง iPhone, iPad)
สำหรับมาตรการล็อกดาวน์ ประกอบไปด้วย
 
  • การตรวจหาเชื้อในวงกว้างตั้งแต่เย็นวันนี้
  • ประชากรต้องอยู่ภายในบ้านเท่านั้น ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
  • แต่ละครอบครัวสามารถส่งสมาชิกออกจากบ้านได้เพียง 1 คน / 1 ครั้ง / 1 วัน เพื่อซื้อของใช้จำเป็น
  • ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากเมืองจะต้องมีผลการตรวจ COVID-19 เป็นลบภายใน 24 ชั่วโมง
 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats