×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

5 ข้อผิดพลาด ก่อนเกษียน

2,431

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ข้อผิดพลาด 5 ประการในการเกษียณที่ควรหลีกเลี่ยง

 

1.การไม่วางแผนเกษียณ

2.หวังพึ่งเงินบำนาญ หรือสวัสดิการต่างๆ

3.การลังเลที่จะออมเงิน

4.การไม่กระจายความเสี่ยง

5.ไม่สนใจเงินเฟ้อที่ทำให้อำนาจซื้อลดลง

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats