×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

11 หุ้น ราคาต่ำกว่า 1O บาท ปัจจัยพื้นฐานแน่น

4,744

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ถ้าเอ่ยถึงหุ้นที่มีราคาซื้อขายไม่แพง เช่น ต่ำกว่า 10 บาทต่อหุ้น จะนึกถึงว่าเป็นหุ้นที่นักลงทุนรายย่อยนิยมซื้อขาย หรือนักลงทุนที่ชอบหาหุ้นราคาไม่แพงเพราะอาจมีเงินลงทุนไม่สูง หรือนักลงทุนที่ชื่นชอบหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นแต่ละช่วงค่อนข้างสูง เพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้สูงกว่าหุ้นที่มีราคาซื้อขายสูง ๆ แต่ในทางกลับกันก็จะขาดทุนสูงเช่นเดียวกันถ้าราคาหุ้นปรับลดลง

 

จากประโยคด้านบน อาจมองว่าหุ้นที่มีราคาซื้อขายไม่แพงจึงเหมาะกับการลงทุนระยะสั้น (เก็งกำไร) อาศัยการวิเคราะห์กราฟเทคนิคเข้าช่วยในการตัดสินใจลงทุน และเป้าหมายของนักลงทุนในหุ้นประเภทนี้ คือ การทำกำไรจากส่วนต่างของราคา (Capital Gain)

 

อย่างไรก็ตาม หุ้นที่มีราคาซื้อขายไม่แพงบางตัวสามารถลงทุนในระยะยาวหรือลงทุนเพื่อรับเงินปันผลได้ ขอเพียงเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแรง มีระบบการบริหารงานที่ดี มีแนวทางการเติบโต มีฐานะทางการเงินที่แข็งแรง มีการจัดการสภาพคล่องได้ดี 

 

ดังนั้น ถ้าวิเคราะห์ให้ดีก็สามารถค้นพบเพชรเม็ดงามที่สร้างผลตอบแทนอย่างน่าประทับใจได้ และถ้ากระจายการลงทุนไปในหุ้นประเภทนี้ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแรงอาจช่วยให้พอร์ตลงทุนชนะตลาดได้ หมายความว่า ถ้าพอร์ตลงทุนมีส่วนผสมของหุ้นแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม อาจทำให้ผลตอบแทนชนะตลาดได้ ซึ่งปัจจัยพื้นฐานที่น่าสนใจ เช่น แนวโน้มการเติบโตด้านการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการสร้างผลกำไรที่ดีสม่ำเสมอ 

 

กำไรสม่ำเสมอ

 

ธุรกิจที่ดีมักมีผลการดำเนินงานที่ดีและสม่ำเสมอ แสดงถึงความสามารถในการบริหารจัดการ เพราะไม่ว่าจะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจแบบใดก็สามารถสร้างผลงานได้ดี เช่น ทำกำไรได้ดีต่อเนื่อง 5 – 10 ปีติดต่อกัน เป็นต้น

 

จ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ

 

เมื่อธุรกิจมีผลการดำเนินงานที่ดีสม่ำเสมอก็มักจะจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอตามไปด้วย เพราะเงินปันผลเป็นกระแสเงินสดรับที่นักลงทุนต่างก็คาดหวัง ดังนั้น บริษัทที่ดีจึงควรมีการบริหารจัดการระหว่างการนำเงินไปลงทุนกับการจ่ายเงินปันผลได้อย่างเหมาะสม โดยอาจพิจารณาหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหลายปี เช่น 5 ปี 10 ปี เป็นต้น

 

ราคาไม่แพง

 

คำว่าไม่แพงจนเกินไป คือ สัดส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ไม่ควรเกิน 16 เท่า โดยอ้างอิงกับค่าเฉลี่ย P/E Ratio ของตลาดหุ้นไทยตลอด 20 ปี (2545 – 2564) เท่ากับ 16 เท่า

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats