×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

5 เรื่อง ‘ควรทำ-ไม่ควรทำ’ ก่อนเริ่มเป็นหนี้

1,419

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

การเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องเสียหาย หากมีการวางแผนและมีการบริหารจัดการหนี้ที่ดี จะช่วยให้การเป็นหนี้นั้นไม่กระทบกับการดำรงชีวิต สามารถชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขแม้มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงอาจกลายเป็นเครื่องมือที่สร้างความมั่งคั่งให้กับเราได้

 

แต่ปัญหาอยู่ที่หากมีหนี้แล้วจะบริหารจัดการหนี้เหล่านั้นอย่างไร หากบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพก็ไม่ถือว่าการก่อหนี้เป็นสิ่งที่ผิด ดังนั้น ก่อนตัดสินใจก่อหนี้ขึ้นมา ลองสำรวจก่อนว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ควรทำก่อนเริ่มเป็นหนี้

 

ดูความจำเป็น

 

ทุกคนควรมีเหตุผลในการก่อหนี้อย่างชัดเจน ไม่ปล่อยตามอารมณ์หรือตามความต้องการของตัวเอง โดยพิจารณาก่อนว่าหนี้ที่กำลังจะก่อขึ้นนั้น มีความจำเป็นกับชีวิตมากน้อยเพียงใด ข้าวของที่จะซื้อเป็นสิ่งของจำเป็นหรือแค่ความต้องการ และมีราคาสูงเกินกำลังที่จะจ่าย จนสร้างความลำบากให้กับตัวเองหลังซื้อหรือไม่

 

หากก่อหนี้ควรก่อหนี้ที่ดีเท่านั้น เช่น หนี้ที่ก่อในเกิดรายได้ สามารถสร้างผลประโยชน์ได้ในอนาคต หนี้เพื่อความมั่นคงในระยะยาว หนี้เพื่อความจำเป็นในการดำรงชีวิต หรือหนี้เพื่อการประกอบธุรกิจที่สามารถต่อยอดธุรกิจและทำกำไรได้

 

ส่วนหนี้ที่ควรหลีกเลี่ยงหรือควรมีให้น้อยที่สุด คือ หนี้เพื่อการอุปโภคบริโภคที่เกินตัว เพราะเป็นหนี้ที่เน้นเพื่อความสะดวกสบายเป็นหลัก เพราะนอกจากไม่ทำให้เกิดรายได้แล้ว ยังไม่ช่วยสร้างความมั่งคั่งในอนาคตเลย

 

เลือกประเภทสินเชื่อให้เหมาะสม

 

สินเชื่อมีด้วยกันหลากหลายประเภท เช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ เป็นต้น จึงต้องวางแผนให้ดีก่อนว่าจะขอสินเชื่อเพื่อนำเงินไปทำอะไร วงเงินเท่าไรที่ต้องการ และตัวเองมีทรัพย์สินอะไรเป็นหลักประกันบ้าง เพราะว่าสินเชื่อแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันทั้งในด้านวงเงินการให้สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย วิธีการคิดคำนวณดอกเบี้ย ระยะเวลาในการผ่อนชำระ รวมไปถึงหลักประกันในการชำระหนี้

 

เปรียบเทียบเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ย

 

นอกจากเลือกประเภทสินเชื่อให้ตรงตามความต้องการแล้ว ต้องทำความเข้าใจเงื่อนไขข้อกำหนดต่าง ๆ ให้ละเอียด เนื่องจากสถาบันการเงินแต่ละแห่งมีบริการสินเชื่อโดยมีเงื่อนไขการให้สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย รวมไปถึงวงเงินที่แตกต่างกัน ดังนั้น ควรเลือกสถาบันการเงินที่ให้อัตราดอกเบี้ย และมีเงื่อนไขที่เหมาะสมกับเรามากที่สุด

 

สำหรับการเปรียบเทียบข้อมูลของสถาบันการเงินแต่ละแห่งก่อนตัดสินใจเลือกขอสินเชื่อ ควรเปรียบเทียบข้อมูล เช่น อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงด้วยการคำนวณว่าตลอดอายุการผ่อนชำระเป็นเท่าไหร่ อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมด วิธีการคำนวณดอกเบี้ย รวมถึงพิจารณาเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สถาบันการเงินเรียกเก็บ เช่น ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนก่อนกำหนด เป็นต้น

 

ประเมินศักยภาพการชำระหนี้

 

ก่อนที่จะก่อหนี้ ควรประเมินฐานะการเงินและความพร้อมในการชำระหนี้ของตัวเองว่ามีมากน้อยเพียงใด ปัจจุบันมีภาระค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง และในแต่ละเดือนมีภาระหนี้ที่ต้องจ่ายเท่าไหร่ เพื่อคำนวณว่าหากต้องก่อหนี้เพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือไม่

 

สำหรับภาระในการผ่อนชำระหนี้ต่อเดือนแล้วไม่ควรเกิน 45% ของรายได้หรือเงินเดือน เพื่อให้มีเงินเหลือใช้สำหรับเรื่องอื่น ๆ ในชีวิต รวมถึงแบ่งไปเก็บออมด้วย เช่น มีรายได้เดือนละ 50,000 บาท ควรมียอดผ่อนชำระหนี้ไม่เกิน 22,500 บาท (50,000 x 45%) เพราะหากมีภาระในการชำระหนี้ในแต่ละเดือนที่มากเกินกำลังอาจมีโอกาสผิดชำระหนี้ได้ ประกอบกับในชีวิตจริงมักมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอ ผลที่ตามมาอาจทำให้ต้องกู้เงินเพื่อมาเป็นสภาพคล่องและมีโอกาสที่จะติดอยู่ในวังวนแห่งการเป็นหนี้

 

ประเมินความมั่นคงของรายได้

 

ต้องมั่นใจว่าหากก่อหนี้แล้วจะสามารถผ่อนชำระหนี้ได้จนครบกำหนดตรงตามเวลา เพราะการชำระหนี้ให้ตรงเวลาเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อประเภทใดก็ตาม ยอดเงินจะมากหรือน้อย หากชำระไม่ตรงเวลาหรือเกินกำหนดหลายวัน ดอกเบี้ยจะเกิดขึ้นทันที ดังนั้น ก่อนก่อหนี้จึงต้องประเมินความสามารถในการหารายได้และความมั่นคงของรายได้ด้วย

 

โดยปกติแล้ว หากชำระเงินไม่ตรงเวลาหรือผิดนัดจะมีการคิดดอกเบี้ย ค่าปรับในการชำระล่าช้า รวมถึงค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถามหนี้ ดังนั้น ปัญหาที่ตามมานอกจากภาระดอกเบี้ยและภาระทางการเงิน เครดิตทางการเงินก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะหากมีประวัติการค้างชำระ ชำระไม่ตรงเวลาหรือชำระไม่เต็มจำนวนจะส่งผลต่อการพิจารณาขอสินเชื่อในอนาคต หรืออาจบานปลายถึงขั้นฟ้องร้องเป็นคดีความ

 

สรุปแล้ว การเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องเสียหาย ขอเพียงรู้จักการเป็นหนี้ให้ถูกวิธี มีความรับผิดชอบและมีการบริหารจัดการหนี้ที่ดีหนี้จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยสร้างความมั่งคั่งได้

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats