×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

วัยไหน ควรลงทุนอะไรดี?

1,705

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ไม่ว่าใคร หรือวัยไหนก็คงไม่อยากประสบปัญหาทางด้านการเงิน จึงไม่แปลกเลยหากคุณเคยสงสัยและตั้งคำถามกับตัวเองว่า ในวัยนี้คุณควรวางแผนการเงินอย่างไร? หรือควรออมและลงทุนอะไรดี

 

สำหรับใครที่ยังไม่มีคำตอบให้กับตัวเอง และยังไม่มั่นใจในการลงทุน บทความนี้น่าจะเป็นคู่มือความคิด และคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับคนในแต่ละช่วงวัย ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจและเห็นภาพได้ง่ายยิ่งขึ้น

 

วัยเริ่มทำงาน (อายุ 20-30 ปี)

 

กลุ่มคนในวัยนี้มีศักยภาพ และความคล่องตัวในการลงทุนที่ค่อนข้างสูง เพราะเป็นวัยที่มีภาระทางการเงินน้อย หากเปรียบเทียบกับคนในวัยอื่น ๆ จึงเป็นการง่ายที่จะเริ่มต้นสร้างเส้นทางสู่การเป็นนักออมเงิน และเริ่มการลงทุน ทั้งยังเป็นวัยที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าวัยอื่น 

 

  • ออมและลงทุนอะไรดีในวัยนี้

 

การเริ่มต้นออมสำหรับวัยนี้ ควรสร้างวินัยในการออมให้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และหากสนใจทางด้านการลงทุนให้เน้นลงทุนแบบระยะยาว โดยมีสัดส่วนอย่างน้อย 10% ของรายได้ และควรกันเงินเพื่อเป็นเงินสำรองฉุกเฉินอย่างน้อย 3-6 เดือนของรายจ่ายในชีวิตประจำวัน โดยสามารถออมในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน ซึ่งเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีสภาพคล่องสูง หรือลงทุนในหุ้นที่มีปันผล เพื่อรับผลตอบแทนไว้ใช้เป็นเงินหมุนเวียน และเป็นเงินเก็บสะสมไว้สร้างตัวในอนาคตได้

 

สำหรับใครที่ยังไม่มีความรู้ หรือยังขาดประสบการณ์ในการลงทุนไม่รู้ว่าจะลงทุนอะไรดี หรืออาจมีเงินลงทุนไม่มากนัก อาจเลือกลงทุนผ่านกองทุนรวม ซึ่งมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย มีมืออาชีพบริหารจัดการเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินของคุณได้

 

นอกจากนี้ยังมีการออมในลักษณะที่เรียกว่า DCA คือ การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน ซึ่งมีการกำหนดการลงทุนเป็นงวด ๆ งวดละเท่า ๆ กัน เช่น อาจมีการลงทุน DCA ตัดบัญชีอัตโนมัติรายเดือนเท่ากันทุกเดือน เดือนละ 3,000 บาท เดือนละ 5,000 บาท เพื่อลงทุนในหุ้น หรือ กองทุนรวม เป็นต้น

 

ในวัยนี้ยังเหมาะแก่การเริ่มลงทุนซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ หรือประกันสุขภาพ หรือประกันมะเร็ง เพราะถือเป็นข้อได้เปรียบของคนวัยนี้ เนื่องจากอายุยังไม่มากเบี้ยประกันจึงยังไม่สูงมากนัก

 

วัยสร้างตัว และสร้างครอบครัว (อายุ 31-40 ปี)

 

วัยนี้เป็นวัยที่เริ่มมีความมั่นคงทางการเงินที่มากขึ้น แต่ก็ตามมาด้วยภาระ และความรับผิดชอบทางการเงินที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน ถือว่าเป็นวัยที่มีภาระทางการเงินสูงที่สุดสำหรับใครหลาย ๆ คนเลยก็ว่าได้ ดังนั้นการวางแผนการเงินที่ดี ทั้งการออมเงิน จัดสรรปันส่วน และการนำเงินไปลงทุนถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญสำหรับคนในวัยนี้เลยทีเดียว

 

  • ออมและลงทุนอะไรดีในวัยนี้

 

ในวัยนี้การกำหนดเป้าหมายเป็นเรื่องสำคัญ เช่น การแต่งงานสร้างครอบครัว เป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการไลฟ์สไตล์ส่วนตัว ตลอดจนเป้าหมายการวางแผนภาษี และการวางแผนเกษียณอายุ จะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในช่วงวัยนี้ 

 

ควรกระจายความเสี่ยงในการลงทุนด้วยการแบ่งเงินลงทุนไปยังสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ โดยอาจเริ่มต้นจากการออมเงินในรูปแบบเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง เพื่อสำรองเงินไว้ในยามจำเป็น สำหรับเบิกจ่ายได้ตลอดเวลา และฝากประจำระยะยาว เพื่อเป็นหลักประกันในชีวิต

 

ลงทุนในกองทุนแบบมีปันผล ซื้อหุ้นตัวที่มีปันผล ลงทุนในตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางแผนไว้แล้ว การเติบโตในสายงานสายอาชีพ ย่อมส่งผลต่อภาษีที่ท่านต้องชำระในแต่ละปี ดังนั้นการวางแผนภาษีจึงเริ่มมีความสำคัญในช่วงวัยนี้ ทั้งการลงทุนในกองทุนรวม SSF/RMF หรือการลงทุนในประกันเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษี

 

วัยสร้างความมั่นคง และสะสมความมั่งคั่ง (อายุ 41-50 ปี)

 

ช่วงก่อนเข้าสู่วัยเกษียณ ถือว่าเป็นวัยที่มีความมั่นคงทางการเงินดีที่สุดในช่วงวัยหนึ่ง เนื่องจากความมั่นคงทางหน้าที่การงาน การวางแผนการเงินในช่วงก่อนหน้า และภาระหน้าที่ที่ลดลง จึงทำให้มีเงินเก็บมากกว่าช่วงวัยอื่น จึงเหมาะกับการลงทุนเพื่อเตรียมพร้อมกับวัยเกษียณที่กำลังจะมาถึง

 

  • ออมและลงทุนอะไรดีในวัยนี้

 

ในวัยนี้ควรมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยพิเศษ และฝากประจำเพื่อคนสูงวัย ให้ดอกเบี้ยรายเดือน ไม่หักภาษี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนสำหรับเบิกจ่ายได้ทุกเดือน และสำรองเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

 

การวางแผนเกษียณอายุ ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากของวัยนี้ กองทุนรวม RMF หรือ ประกันบำนาญ  สามารถทำให้เป้าหมายวางแผนเกษียณของท่านสำเร็จได้ตามที่วางไว้ แต่ทั้งนี้นโยบายการลงทุนที่เลือกในกองทุนรวม RMF ควรมีการปรับเปลี่ยนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการสูญเสียเงินต้น เนื่องจากมีระยะเวลาในการลงทุนที่น้อยลง

 

คนในวัยนี้ควรซื้อประกันสุขภาพ 2 กรมธรรม์ขึ้นไป แม้ว่าเบี้ยจะสูงขึ้นตามวัย แต่การวางแผนปกป้องความมั่นคงทางการเงินด้วยการลดความเสี่ยงในจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้น ด้วยประกันชีวิตแบบบำนาญ เพื่อคุ้มครองชีวิต และสร้างหลักประกันให้กับลูกหลานในวันข้างหน้า  เตรียมวางแผนซื้อประกันมรดกเพื่อส่งต่อความมั่นคงทางการเงินไปสู่ลูกหลาน และคนที่อยู่ข้างหลัง และควรลงทุนในแบบที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น กองทุนแบบมีปันผล หุ้นตัวที่มีปันผล และตราสารหนี้ รวมถึงกองทุนพักเงินแบบที่ถอนได้ตลอดเวลา

 

การลงทุนเพื่อเพิ่มส่วนต่างกำไร (Capital Gain) วัยนี้สามารถลงทุนเพื่อตอบสนองความต้องการ หรือ Lifestyle ของตัวเองได้เนื่องจากเป็นวัยที่ค่อนข้างมีความมั่นคง เช่น นำผลตอบแทนจากการลงทุนไว้เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ หรือไว้ช้อปปิ้งสินค้า High-End ได้

 

วัยใกล้เกษียณหลังเกษียณ (อายุ 50 ปีขึ้นไป)

 

หากใครมีการวางแผนทางการเงินที่ดีมาโดยตลอด ในวัยนี้ควรจะเป็นวัยที่มีความมั่นคง และมั่งคั่งทางการเงินมากที่สุด ถือว่าเป็นวัยแห่งการพักผ่อน เนื่องด้วยจากภาระ และความรับผิดชอบที่ลดลงไปมาก ทำให้ลักษณะการลงทุนในช่วงวัยนี้อาจจะแตกต่างไปจากช่วงวัยอื่น คือเน้นการลงทุนที่ปลอดภัย ความเสี่ยงต่ำเพื่อให้เงินที่เราสะสมและลงทุนมาอยู่ได้นานที่สุด 

 

  • ออมและลงทุนอะไรดีในวัยนี้

 

การลงทุนสำหรับช่วงวัยนี้ ควรเน้นลดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อลดโอกาสการสูญเสียเงินต้นหรือขาดทุน เนื่องจากเป็นวัยใกล้เกษียณ กระแสเงินสดสภาพคล่องจึงมีความสำคัญ ควรฝากออมทรัพย์สำหรับเบิกถอนได้ตลอดเวลา เพื่อรองรับค่าใช้ในการรักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้น หรืออาจมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบรายได้ประจำ เช่น เงินปันผลจากหุ้นพื้นฐานดี กองทุนรวมที่มีการจ่ายปันผล หรือ หุ้นกู้ บางคนอาจเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านเช่า คอนโด ฯลฯ ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอในรูปของค่าเช่า

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats