×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

3 สิ่งต้องรู้ เมื่อซื้อ SSF/RMF/ประกัน ปี 65

888

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ลดหย่อนภาษีด้วย SSF/RMF/ประกันชีวิต สิ่งเดิมๆ ที่คุ้นเคย แต่ปี 65 นี้ มีบางสิ่งที่ต่างออกไป ที่ผู้ใช้สิทธิต้องรู้ ดังนี้

 

SSF/RMF ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิกับ บลจ.

 

ช่วงต้น มี.. 65 ได้มีประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 414 และ 415 ระบุให้ผู้ที่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีกองทุน SSF/RMF ต้องแจ้งความประสงค์กับ บลจ. ที่ลงทุนอยู่ หากไม่แจ้งเงินที่ลงทุนตั้งแต่ปี 65 เป็นต้นไป จะไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

 

ตั้งแต่ ต.. หลาย บลจ. ได้เริ่มทยอยประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งความประสงค์ให้ผู้ลงทุนทราบ โดยผู้ลงทุนต้องแจ้งกับทุก บลจ. ที่จะลงทุน SSF/RMF ซึ่งส่วนใหญ่ต้องแจ้งภายในสิ้นปี 65 โดยยังมีบาง บลจ. ที่อาจเปิดให้แจ้งความประสงค์ช่วงปลาย พ..-..

 

ดังนั้น สิ่งที่ผู้ลงทุน SSF/RMF ปีนี้ต้องรู้ คือ ต้องแจ้งความประสงค์ให้ บลจ. ทราบภายในสิ้นปี ตามช่องทางที่ บลจ. กำหนด

 

เลือกประกันชีวิต ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น

 

ผลตอบแทน (IRR) โดยที่ได้รับจากประกันชีวิตเมื่ออยู่จนครบสัญญา เป็นสิ่งที่ผู้ซื้อทราบหรือคำนวณได้ตั้งแต่วันที่ซื้อประกัน โดยแต่ละแบบประกันมี IRR ที่ไม่เท่ากัน ปัจจัยหนึ่งเกิดจากโอกาสการรับผลตอบแทนของบริษัทประกัน ที่จะนำเงินไปลงทุนต่อ

 

หากอนาคต ดอกเบี้ยในท้องตลาดสูงกว่าปัจจุบัน เงินลงทุนใหม่ ณ ขณะนั้นของบริษัท ก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น แบบประกันชีวิตที่ออกใหม่ในช่วงนั้นจึงมีโอกาสให้ IRR ที่สูงกว่าแบบประกันชีวิตเดิมที่เสนอขายในปัจจุบัน

 

ดังนั้น ปี 65 ควรเน้นประกันชีวิตแบบที่จ่ายเบี้ยสั้น เพื่อที่หลังจากดอกเบี้ยขึ้นและมีแบบประกันใหม่ออกมา จะได้สามารถซื้อและจ่ายเบี้ยให้กับประกันแบบใหม่เพื่อโอกาสรับ IRR ที่สูงขึ้นได้ หรือเลือกแบบประกันที่ลดหย่อนภาษีได้แบบมีเงินปันผล (ได้เมื่อครบสัญญา) ที่อ้างอิงกับดัชนีการลงทุน เพื่อไม่พลาดโอกาสรับผลตอบแทนของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

 

เศรษฐกิจหลายประเทศ อาจเข้าสู่ภาวะถดถอย

 

ใครที่ติดตามข่าวเศรษฐกิจต่างประเทศ น่าจะคุ้นหูกับคำว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยหลายคนมองว่า 1-2 ปีข้างหน้า หลายๆ ประเทศ อาจเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ซึ่งนอกจากส่งผลกระทบต่อ SSF/RMF ที่เป็นกองทุนหุ้นต่างประเทศแล้ว ยังอาจส่งผลต่อความมั่นคงของภาคธุรกิจรวมถึงบริษัทประกันในไทยได้เช่นกัน

 

สำหรับการลงทุน SSF/RMF ในช่วงปลายปี 65 นี้ แนะนำเน้นลงทุน SSF/RMF ที่เป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นไว้ก่อน โดยหลีกเลี่ยงกองทุนตราสารหนี้ระยะยาวที่ราคาผันผวนในช่วงที่ดอกเบี้ยยังเป็นทิศทางขาขึ้น และกองทุนหุ้นที่อาจติดลบมากขึ้นช่วงปีหน้า โดยในปีต่อๆ ไปอาจหาจังหวะสับเปลี่ยนจาก SSF/RMF ที่เป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นที่ลงทุนไว้ ไปยัง SSF/RMF ที่เป็นกองทุนหุ้นภายหลัง เมื่อสัญญาณต่างๆ เริ่มดีขึ้น

 

สำหรับประกันชีวิต อาจเน้นพิจารณาที่ความมั่นคงของบริษัทประกัน เลือกบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของบริษัทได้ นอกเหนือไปจากการพิจารณาฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิตแห่งนั้น

 

ลดหย่อนภาษี เรื่องเดิมๆ ที่มีเรื่องเพิ่มเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะกฎเกณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้เงินที่ลดหย่อนไปได้มีโอกาสทำงานและงอกเงยมากขึ้น

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats