×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

1O กองทุน SSF ผลตอบแทนโดดเด่น

1,685

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ใกล้ถึงสิ้นปีทุกปี การลงทุนกองทุนลดหย่อนภาษี อย่างเช่นกองทุนรวมการออมระยะยาว (Super Saving Fund : SSF) จะได้รับการกล่าวถึงอย่างคึกคัก เพราะผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีบุคคลธรรมดาหรือมนุษย์เงินเดือนเริ่มคิดกันแล้วว่าจะลงทุนกองไหนดี

 

กองทุน SSF ถือว่าเป็นการลงทุนที่ได้ประโยชน์สองต่อ ต่อแรกได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ต่อที่สองจะมีโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน โดยเฉพาะปีนี้ที่สถานการณ์ลงทุนไม่ค่อยสดใสและไม่ดีต่อใจนักลงทุนมากนัก เนื่องจากตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงและคาดว่าความผันผวนยังคงสูงต่อเนื่องในปีหน้า 

 

อย่างไรก็ตาม สถิติในอดีต บ่งชี้ชัดเจนว่าความผันผวนจากการลงทุนในหุ้นจะปรับลดลง ถ้ามีระยะเวลาในการลงทุนระยะยาวเพียงพอ ดังนั้น การลงทุนในกองทุน SSF ที่มีการออกแบบให้ลงทุนระยะยาวถึง 10 ปี จึงลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังได้

 

โดยกองทุน SSF เหมาะกับผู้ที่มีเงินได้และต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี เหมาะกับผู้ที่สนใจการลงทุนในกองทุนรวมและรับความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่กองทุนนำเงินไปลงทุนได้ อีกทั้ง ยังเหมาะผู้ที่จะยังไม่ใช้เงินจำนวนนี้ในระยะเวลา 10 ปี พูดง่ายๆ เหมาะกับผู้ที่สามารถลงทุนระยะยาวได้โดยไม่ขาดสภาพคล่อง

 

ที่สำคัญเหมาะกับผู้มีเงินได้ที่ต้องจ่ายภาษี อยู่ในฐานภาษีที่สูงกว่า ยิ่งน่าซื้อกองทุน SSF เพราะว่าในจำนวนเงินลงทุนที่เท่ากัน ผู้ซื้อจะได้สิทธิ์การลดหย่อนภาษี (เงินคืนภาษี) ที่สูงกว่า เช่น นาย A มีช่วงเงินได้สุทธิที่ต้องจ่ายภาษี อยู่ในเพดานฐานภาษี 35% ถ้านาย A ลงทุนในกองทุน SSF 100,000 บาท นาย A จะประหยัดภาษีได้ 35,000 บาท 

 

ขณะที่ส่วนนาย B มีช่วงเงินได้สุทธิที่ต้องจ่ายภาษี อยู่ในเพดานฐานภาษี 15% ถ้านาย B ลงทุนในกองทุน SSF 100,000 บาท นาย B จะประหยัดภาษีได้ 15,000 บาท

 

สิทธิการซื้อกองทุน SSF เพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  • ซื้อได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้และไม่เกิน 200,000 บาท และต้องไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนการออมเพื่อการเกษียณอายุอื่นๆ เช่น กองทุน RMF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน, กองทุนการออมแห่งชาติ หรือเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ
  • ไม่จำเป็นต้องซื้อต่อเนื่องกันทุกปี และไม่กำหนดจำนวนขั้นตํ่าในการซื้อต่อปี
  • ไม่จำเป็นต้องซื้อกองเดิมทุกปี และไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนซื้อกองใหม่ทุกปี

 

เงื่อนไขการถือครองกองทุน SSF เพื่อสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  • ต้องถือครองกองทุน SSF 10 ปีนับจากวันที่ซื้อ จึงจะสามารถขายคืนได้
  • กองทุน SSF สามารถสับเปลี่ยนได้ กับกองทุนประเภท SSF เหมือนกัน
  • การสับเปลี่ยนกองทุน ไม่นับเป็นการซื้อใหม่

 

การลงทุนกองทุน SSF ไม่ใช่แค่ประโยชน์ทางภาษี แต่ควรจะมองเป็นเรื่องการวางแผนการเงินระยะยาวเพื่อวัยเกษียณ ดังนั้น ควรเริ่มลงทุนตั้งแต่เนิ่นๆ เมื่อมีโอกาส เพราะการเก็บเงินผ่านกองทุนนี้ มีข้อดีตรงที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและมีโอกาสผลตอบแทนในระยะยาว และไม่ได้บังคับว่าจะลงทุนปีละเยอะๆ จึงเป็นการออมเงินแบบน้ำซึมบ่อทราย นั่นคือ ค่อยๆ สะสมไป ปีไหนมีมากก็ลงทุนมาก ปีไหนมีน้อยก็ลงทุนน้อย

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats