×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

วัยไหน? ควรรู้อะไรเกี่ยวกับเงิน

1,088

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

วัยอนุบาล 

 

สำหรับเด็กวัย 3-4 ขวบ ควรปลูกฝังเรื่องประโยชน์ของเงิน ให้รู้ว่าของต้องใช้เงินซื้อ ควรเล่าให้ลูกฟังว่าพ่อแม่ต้องทำงานเพื่อให้ได้เงินมาไว้ใช้ซื้อของ และพยายามใช้จ่ายด้วยเงินสดต่อหน้าลูก เพราะบัตรเครดิตเป็นเรื่องที่นามธรรมเกินไปสำหรับเด็กเล็ก เด็กวัยนี้เริ่มชอบเอาเงินหยอดกระปุกให้มีจำนวนเหรียญมากๆ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่พ่อแม่จะเริ่มสอนให้รู้จักเก็บเงินเพื่อไว้ใช้ในอนาคต

 

วัยประถม

 

ควรฝึกให้เด็กรู้จักสกุลเงินและวิธีนับค่าเงินของเหรียญกับธนบัตร เด็กวัยนี้จะเริ่มอยากซื้อขนม ของเล่น  ควรถือโอกาสสอนการใช้จ่ายให้แก่ลูก ฝึกให้เด็กรู้และแยกให้ออก ระหว่างความอยากได้หรือความต้องการใช้” สอนให้รู้จักคุณค่าของสิ่งของ การเปรียบเทียบราคา และความคุ้มค่า ให้รู้จักแยกแยะราคาของสินค้าประเภทเดียวกันว่าชิ้นไหนถูกชิ้นไหนแพง

 

วัยมัธยม

 

ช่วงวัยรุ่น เด็กจะเริ่มใช้เงินเยอะขึ้น จะต้องสอนให้มีความรับผิดชอบเรื่องเงินทอง การวางแผนรายรับรายจ่าย พ่อแม่ควรให้เด็กได้มีโอกาสรับรู้เรื่องภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ของครอบครัว รู้ฐานะทางการเงินของครอบครัว เพื่อให้เด็กได้ซึมซับ รับรู้สถานะการเงินที่แท้จริงของครอบครัว และระวังการใช้จ่ายมากขึ้น รวมทั้งความสำคัญของการออมเงินสำรองยามฉุกเฉิน

 

วัยมหาวิทยาลัย 

 

เมื่อลูกกำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยอาจให้เขาดูแลบัญชีเพื่อการศึกษาด้วยตัวเอง และถ้าเขาเริ่มมีรายได้แล้ว ก็อย่าลืมสอนเรื่องการเสียภาษีด้วย นอกจากนี้เด็กวัยมหาวิทยาลัยจะเริ่มมีสิ่งที่อยากได้เพิ่มขึ้นและราคาสูงขึ้น อาจมีแนวโน้มใช้เงินฟุ่มเฟือย แม้ว่ายังไม่สามารถกู้เงินได้ แต่ควรเตรียมความพร้อมให้ความรู้แก่ลูกในเรื่องการกู้ยืมและการใช้บัตรเครดิต ว่าการกู้ยืมจะต้องจ่ายดอกเบี้ย วิธีการคำนวณดอกเบี้ย รวมทั้งหากชำระหนี้ไม่ทันที่กำหนดจะต้องมีค่าปรับหรือดอกเบี้ยผิดนัดเกิดขึ้นสุดท้ายนี้ อย่าลืมว่าลูกเปรียบเสมือนฟองน้ำที่จะดูดซับนิสัยทุกอย่างของพ่อแม่ ดังนั้นควรทำให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่าง ด้วยการตั้งเป้าหมายทางการเงิน เก็บออมเงินฉุกเฉิน และใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด มีความรับผิดชอบต่อการใช้เงินของคุณเอง พร้อมกับการสร้างวินัยทางการเงินให้ลูกตั้งแต่ยังเล็ก แม้จะยังไม่ได้เริ่มทำงานหรือหาเงินได้เอง แต่การมีพื้นฐานความรู้ด้านการเงินที่ดีก็จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้มีสุขภาพทางการเงินที่ดีได้

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats