×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

“8 สไตล์ลงทุน” คุณเป็นแบบไหน?

761

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

การรู้จักสไตล์การลงทุนของตัวเองจะช่วยให้ลงทุนได้ดีขึ้น!

 

ชวนมาสำรวจสไตล์การลงทุน’…คุณเป็นนักลงทุนแบบไหนกัน?

 

Value Investing

 

การลงทุนแบบเน้นคุณค่า เป็นการลงทุนในหุ้นที่นักลงทุนเชื่อว่ามีราคาต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐาน (Undervalued Stock) ด้วยการประเมินราคาหุ้นก่อนตัดสินใจซื้อขาย จากการวิเคราะห์มูลค่าทางบัญชี หรืออัตราส่วนทางการเงิน โดยคาดหวังผลตอบแทนจากส่วนต่างของราคาหุ้นที่ปรับขึ้นไปสู่ระดับที่ควรจะเป็น และผลตอบแทนจากเงินปันผล เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่เน้นการลงทุนระยะยาว ต้องการได้รับผลตอบแทนทั้งจากการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น (Capital Gain) และเงินปันผล (Dividend)

 

Growth Investing

 

การลงทุนเน้นหุ้นเติบโต ซึ่งมักเป็นหุ้นเกิดใหม่และเป็นกิจการที่มีรายได้เติบโตไวกว่าหุ้นกลุ่มอื่นๆ ส่วนใหญ่จะที่มีค่า PE สูง หุ้นกลุ่มนี้มักจะไม่จ่ายปันผลหรือมีอัตราการจ่ายปันผลต่ำ เพราะต้องคงเงินไว้ใช้ในกิจการเพื่อสร้างการเติบโตในปีต่อๆ ไป เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ และไม่เน้นรายได้จากเงินปันผล แต่คาดหวังผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น (Capital Gain)

 

Market Capitalization

 

แนวทางการลงทุนที่เลือกหุ้นที่จะลงทุนจากขนาดของบริษัท (ราคาหุ้น x จำนวนหุ้น) แบ่งหุ้นออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ หุ้นขนาดเล็ก (Small Cap), หุ้นขนาดกลาง (Mid Cap), หุ้นขนาดใหญ่ (Large Cap) โดยหุ้นของบริษัทขนาดเล็กมักจะมีความเสี่ยงสูงกว่า แต่ก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงกว่าเช่นกัน ในขณะที่หุ้นขนาดใหญ่มักเป็นของบริษัทที่ก่อตั้งมายาวนานกว่าจึงมีความมั่นคง ผู้ที่ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่จึงมักคาดหวังการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำกว่า และมีการจ่ายเงินปันผล

 

Active Investing

 

สไตล์การลงทุนที่ใช้การจับจังหวะเวลาซื้อขายที่เหมาะสม เน้นทำกำไรมากกว่าผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาด เนื่องจากเป็นสไตล์การลงทุนที่มีการซื้อขายบ่อยครั้งทำให้มีค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่สูง เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ มีเวลาติดตามสถานการณ์ตลาด เน้นลงทุนในช่วงสั้นๆ ไม่เน้นลงทุนระยะยาว

 

Passive Investing

 

การลงทุนที่เน้นสร้างพอร์ตให้มีสัดส่วนหุ้นแต่ละตัวใกล้เคียงกับตลาด เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ได้เทียบเท่ากับตลาด เป็นการลงทุนที่มีการกระจายการลงทุน และมีการซื้อขายไม่ถี่เหมือนแบบ Active จึงมีต้นทุนที่ต่ำกว่า เหมาะกับนักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยง และไม่ต้องการนั่งติดตามตลาดตลอดเวลา

 

Buy and Hold

 

สไตล์การลงทุนที่เน้นการซื้อหุ้นเพื่อถือยาว ไม่ซื้อขายบ่อยๆ โดยซื้อขณะที่ราคายังต่ำอยู่ และถือไปในระยะยาว นับเป็นสไตล์การลงทุนแบบ Passive รูปแบบหนึ่ง

 

Indexing

 

การลงทุนตามดัชนี เป็นอีกหนึ่งสไตล์การลงทุนแบบ Passive ที่สร้างพอร์ตการลงทุนจำลองมาจากดัชนีอ้างอิง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามดัชนีอ้างอิง เป็นการลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยง ทำได้ง่าย และมีต้นทุนต่ำ เนื่องจากดัชนีมักมีการเปลี่ยนแปลงไม่ถี่มาก ซึ่งสไตล์นี้สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยการลงทุนผ่านกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนตามดัชนีอ้างอิง

 

Dividend Growth

 

การลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยมองถึงอัตราการเติบโตของการจ่ายปันผลร่วมด้วย เป็นสไตล์การลงทุนที่เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่อยู่ในวัยเกษียณหรือวัยใกล้เกษียณ เนื่องจากเป็นการลงทุนในหุ้นที่จ่ายเงินปันผลช่วยสร้างรายได้เพื่อนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ทดแทนรายได้ที่หายไปจากการหยุดทำงานได้อีกทางหนึ่ง

 

จากสไตล์การลงทุนที่มีหลายรูปแบบ นักลงทุนคนหนึ่งก็อาจเลือกได้มากกว่า 1 สไตล์ เพื่อปรับใช้ตามเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป เช่น อาจใช้การลงทุนสำหรับส่วนที่เป็นการลงทุนระยะยาวด้วยสไตล์ Indexing เพื่อรับผลตอบแทนตามดัชนีอ้างอิง แต่ส่วนที่เป็นการลงทุนระยะสั้นที่ต้องการได้รับกำไรมากกว่าตลาดก็ปรับใช้สไตล์การลงทุนแบบ Active Investing เป็นต้น และสิ่งสำคัญที่ต้องไม่ลืมก็คือ ทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษารูปแบบผลตอบแทน เงื่อนไข และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats