×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

‘เกษียณสุข’ หรือ ‘เกษียณทุกข์’ เลือกได้อยู่ที่เรา

403

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

คนเกษียณสุขจะมองว่า เงินออมเป็นเรื่องสำคัญ รู้ว่าการที่รู้จักออมก่อน ลงทุนก่อน จะช่วยทำให้เงินเติบโตในระยะยาวได้ดีกว่า ยิ่งออมเร็ว ปริมาณการเงินออมต่อเดือนก็น้อยลงด้วยคนเกษียณทุกข์จะมองว่า เดี๋ยวค่อยออมก็ได้ไม่เป็นไร คิดว่าจะเกษียณอายุอีกตั้งนาน ตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องเริ่มเก็บก็ได้ไม่เป็นไร ไว้ใกล้เกษียณค่อยมาคิดเรื่องนี้อีกที

 

คนเกษียณสุขจะมีเป้าหมายการออมที่ชัดเจน การที่เรารู้ว่าเรากำลังเดินทางแบบมีจุดหมาย จะช่วยทำให้เรามีโอกาสถึงเป้าหมายได้มากขึ้นคนเกษียณทุกข์จะรู้แค่ว่าต้องเก็บเงินแต่ไม่รู้ว่าเก็บไปทำไม การที่เราไม่รู้ว่าจะเดินทางไปไหน เวลาที่เจอทางที่ลำบากหน่อย เดินยากหน่อยโอกาสที่เราจะยอมแพ้ก็จะยิ่งสูง

 

คนเกษียณสุขจะบอกตัวเองเสมอว่าการเกษียณเป็นเรื่องของตัวเราเอง คิดว่าอยากมีชีวิตเกษียณที่ดี เราต้องรับผิดชอบตัวเองไม่หวังพึ่งน้ำบ่อหน้า รู้จักออมเงินและบริหารเงินเอง แต่คนเกษียณทุกข์จะผลักเรื่องการเกษียณของเราเป็นภาระคนอื่น คอยหวังพึ่งพาสวัสดิการจากคนอื่น ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ไม่คิดวางแผนด้วยตัวเอง คิดแต่ว่าเดี๋ยวถึงเวลาก็มีเอง

 

สุดท้ายแล้วคนเกษียณทุกข์ก็มีแนวโน้มจะคิดเข้าข้างตัวเองว่าไม่ต้องเก็บหรอก เงินเพื่อเกษียณยังไงก็อยู่ไม่ถึงอยู่แล้ว ถ้าอยู่ไม่ถึงจริง ๆ นั่นก็ถือว่าเราโชคดีไป แต่ถ้าเกิดถึงเวลาที่ต้องใช้เงินก้อนนี้จริง ๆ แล้วเกิดไม่มีขึ้นมา บอกได้เลยว่าถึงตอนนั้นจะเป็นเรื่องเศร้าที่สุดที่เคยได้ยินมาในชีวิตอย่างแน่นอน

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats