×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

2O กองทุน Sector Focus Fund ผลงานเด่น

457

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line Youtube | Instagram

 

กองทุน Sector Focus Fund มีนโยบายการลงทุนในหุ้นที่มีธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งจะลงทุนเฉพาะกลุ่มธุรกิจใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น เช่น กลุ่มธนาคาร กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มพลังงาน เป็นต้น ดังนั้น สังเกตว่าผู้จัดการกองทุนจะตัดสินใจลงทุนหุ้นกลุ่มนั้นจำนวนไม่มาก เช่น 20 ตัว 30 ตัว หรือ 50 ตัว เป็นต้น ขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุน แต่ก็ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าจะลงทุนในหุ้นแต่ละตัว ในสัดส่วนเท่า ๆ กัน เพราะผู้จัดการกองทุนมีอิสระการตัดสินใจในการจัดสรรเงินว่าจะเน้นลงทุนหุ้นตัวไหน

 

อย่างไรก็ตาม ในแง่กลยุทธ์โดยรวมของกองทุน Sector Focus Fund จะเน้นหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในระยะยาว หรือได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวหรือการเติบโตของเศรษฐกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้นักลงทุน และการลงทุนแบบกระจุกตัวก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นตามไปด้วย

 

แน่นอนว่าก่อนลงทุนในกองทุนรวมใด ๆ นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลเบื้องต้นผ่านหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ รวมถึงความเสี่ยง เช่นเดียวกันกับกองทุน Sector Focus Fund ก็มีทั้งข้อดีและข้อด้อย ต่างไปจากกองทุนรวมประเภทอื่น ๆ

 

ข้อดี

 

1. คัดกรองหุ้นอย่างละเอียด

 

เนื่องจากกองทุน Sector Focus Fund ที่มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งและจำนวนหุ้นไม่มาก ผู้จัดการกองทุนจึงต้องมีความเชี่ยวชาญในการลงทุนอย่างมาก ที่สำคัญจะทำการเลือกหุ้นจากกระบวนการคัดกรองอย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าเลือกหุ้นตัวดีที่สุด หลังจากนั้นก็จะติดตามการลงทุน ศึกษาบทวิจัยของหุ้นอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเป็นระเบียบ

 

2. มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง

 

ข้อดีสำคัญประการหนึ่งของกองทุนรวม คือ การกระจายความเสี่ยง ช่วยลดความเสี่ยง ในขณะเดียวกันก็เพิ่มผลตอบแทนด้วย แต่ข้อเสียของกองทุนรวมหุ้นทั่ว ๆ ไป ที่ลงทุนหุ้นหลากหลายและจำนวนหุ้นมาก คือ อาจสร้างผลตอบแทนได้จำกัด

 

ขณะที่กองทุน Sector Focus Fund ที่มุ่งเน้นลงทุนเฉพาะในหุ้นธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง และมีการวิเคราะห์และคัดกรองหุ้นไม่กี่ตัวอย่างละเอียด ก็มีความเป็นไปได้ว่าจะได้รับผลตอบแทนสูง ยิ่งผู้จัดการกองทุนสามารถเลือกกลุ่มธุรกิจได้เหมาะสมกับวงจรเศรษฐกิจในช่วงนั้น ยิ่งมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ยอดเยี่ยม เช่น ช่วงแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 กองทุน Sector Focus Fund ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ หรือกลุ่มเทคโนโลยี จะได้รับผลตอบแทนโดดเด่นมาก ซึ่งหากนักลงทุนมีกองทุนหุ้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ หรือกลุ่มเทคโนโลยี จะทำให้พอร์ตลงทุนโดยรวมเติบโตสูงกว่ากองทุนรวมหุ้นประเภทอื่น ๆ 

 

ข้อด้อย

 

1. ขาดการกระจายความเสี่ยง ผันผวนสูง

 

ข้อด้อยที่สำคัญของกองทุน Sector Focus Fund คือ การลงทุนในหุ้นเพียงไม่กี่ตัวและเป็นธุรกิจเดียวกัน มีทั้งประสบความสำเร็จและพลาดเป้าหมายก็ได้ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีความเสี่ยงสูงขึ้น แต่ก็มาพร้อมกับผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วย

 

2. เลือกหุ้นผิดพลาด

 

กองทุน Sector Focus Fund เหมาะกับนักลงทุนที่มีประสบการณ์ค่อนข้างสูงและมีกรอบการลงทุนค่อนข้างยาว เช่น 3 ปี 5 ปี เพราะการดำเนินธุรกิจอาจต้องใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโต ซึ่งในระหว่างทางการดำเนินธุรกิจอาจมีความผันผวน (บางครั้งอาจไม่ประสบความสำเร็จ) ดังนั้น ถึงแม้ผู้จัดการจะมีความเชี่ยวชาญ แต่ก็มีโอกาสผิดพลาดในการเลือกหุ้น ส่งผลให้กองทุนรวมประสบกับผลประกอบการที่ย่ำแย่ (หากเลือกหุ้นผิดตัว) เช่น กองทุนรวมมีนโยบายลงทุนหุ้น 30 ตัว แต่เลือกหุ้นผิดพลาด 20 ตัว ย่อมส่งให้พอร์ตกองทุนนี้ประสบความล้มเหลว

 

ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุนกองทุน Sector Focus Fund ควรพิจารณาประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น

 

1. ความเชี่ยวชาญของผู้จัดการกองทุน

 

ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้กองทุน Sector Focus Fund ประสบความสำเร็จ คือ ทักษะและความเชี่ยวชาญของผู้จัดการกองทุน ที่ต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดรัดกุมดี มีกระบวนการคัดกรองหุ้นอย่างเป็นระบบระเบียบ เพื่อให้มั่นใจว่าหุ้นที่คัดเข้ามาในพอร์ตลงทุน เป็นหุ้นที่มีผลประกอบการดีที่สุด เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงที่สุดด้วย

 

2. เน้นลงทุนระยะยาว

 

นอกจากกองทุน Sector Focus Fund เหมาะกับผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูง ก็ควรมีกรอบการลงทุนค่อนข้างยาว เช่น 3 ปี 5 ปี หรือนานกว่านั้น เพราะกว่าธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งจะเติบโต แข็งแกร่ง และพร้อมสร้างผลตอบแทนให้นักลงทุนก็ต้องใช้เวลาพอสมควร

 

เช่นเดียวกัน นักลงทุนก็ต้องมั่นใจว่ากองทุนที่ต้องการลงทุน มีนโยบายเน้นลงทุนหุ้นกลุ่มนั้นในระยะยาว เพราะต้องใช้เวลาลงทุน เช่น 3 ปี 5 ปี หรือนานกว่านั้น ถึงจะได้ผลตอบแทนที่ดี 

 

3. การพิจารณาความเสี่ยง

 

ปัจจัยที่ไม่สามารถละเลยได้หากสนใจลงทุนกองทุน Sector Focus Fund คือ ความเสี่ยง เพราะการจำกัดจำนวนหุ้นที่ลงทุนก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน เพราะเมื่อเศรษฐกิจซบเซา นโยบายการเงิน การคลังเปลี่ยนแปลง อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนประเภทนี้ พูดง่าย ๆ กองทุนนี้เหมาะกับผู้ที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats