×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

3 อย่า…ต้องระวัง! ก่อนซื้อประกัน COVID-19

1,388

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ถ้าถามสินค้าตัวไหนขายดีในยุค COVID-19 เราก็คงนึกกันถึง แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง ฯลฯ แต่อีกอย่างหนึ่งที่อยู่ในความนิยมกันมากทำนองคนซื้อวิ่งหาคนขาย ก็คือ ประกัน COVID-19

 

ประกัน COVID-19 มีขายกันหลายที่ จะเลือกอย่างไรดีให้โดน ได้ประโยชน์อย่างที่เราต้องการจริงๆ

 

อย่าซื้อความคุ้มครองซ้ำซ้อน

 

เราซื้อประกันก็เพราะต้องการความคุ้มครอง เลือกความคุ้มครองที่เรายังไม่มี อย่างเช่น หากเรามีประกันสุขภาพคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแล้ว ประกัน COVID-19 ที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ก็ไม่จำเป็น เพราะประกันจะจ่ายตามค่าใช้จ่ายจริงเท่านั้น และโดยเฉพาะโควิด‘ทุกคนมีสิทธิตรวจและรักษาโควิด-19 ได้โดยไม่เสียเงิน’ ผู้ป่วยทุกคนรักษาได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐ-เอกชนไม่เสียค่าใช้จ่าย เพราะรัฐบาลจ่ายให้ครอบคลุมในทุกกรณี ทั้งค่ายา ค่ารถส่งต่อ ค่าตรวจแล็บ ชุด PEE ห้องความดันลบ รพ.สนาม hospitel ไม่ว่าจะเป็นกรณีสงสัยว่าติดเชื้อและกรณีที่ติดเชื้อแล้ว และไม่มีคำว่าเรียกเก็บส่วนที่เกินจากที่รัฐบาลจ่ายให้ แต่ต้องอยู่ในหลักการสำคัญในการใช้สิทธิรักษาพยาบาล คือ ‘รักษาตามอาการ และห้ามร้องขอ’ อย่างเช่น การตรวจโควิดต้องมีอาการที่ทำให้สงสัยว่าอาจติดเชื้อ COVID-19เช่น ไอ หายใจไม่สะดวก ปวดเมื่อยเนื้อตัว หรือมีไข้อ่อนๆ เป็นต้น

 

ถ้าไม่มีอาการป่วย แต่ขอให้แพทย์ตรวจ COVID-19 ผู้เข้ารับบริการจะต้องจ่ายเอง ซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละโรงพยาบาล ยกเว้นจะตรวจแล้วพบเชื้อ จึงจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย)ดังนั้นการซื้อประกันโควิดที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจึงไม่จำเป็น เว้นแต่เราต้องการบริการที่พิเศษ ซึ่งประกันสุขภาพ หรือ ประกันโควิดที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจะรับผิดชอบส่วนนี้ให้ตามความคุ้มครองของแต่ละกรมธรรม์ รูปแบบความคุ้มครองของประกันโควิดมีหลายแบบ หลักๆ ก็มี

 

  • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต(ประกันชีวิต) หรือภาวะโคม่าหรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย
  • ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบจ่ายตามจริงแต่ไม่เกินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  • ผลประโยชน์การได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อ COVID-19 หรือที่เรียกกันว่าเจอ จ่าย จบ
  • ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันในกรณีที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในล

 

อย่าซื้อเพราะเป็นการลงทุน

 

อย่าซื้อประกันโควิดเป็นการลงทุน โดยเฉพาะประกันโควิดที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ประกันจะจ่ายตามจริงเท่านั้น โดยต้องยื่นเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทแรกที่เราซื้อประกันก่อน ส่วนที่เหลือจึงมาเบิกเพิ่มเติมจากบริษัทที่ 2 บริษัทที่ 3 ต่อไป ยกเว้น กรณีซื้อประกันโควิด แบบเจอ จ่าย จบ กับซื้อผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันหลายฉบับ สามารถเคลมได้ทุกฉบับ โดยต้องขอใบรับรองแพทย์ตัวจริงเท่ากับจำนวนประกันที่ต้องการเคลม

 

อย่าดูที่ค่าเบี้ยถูกอย่างเดียว

 

ของฟรีไม่มีในโลก เบี้ยที่ถูกความคุ้มครองมักจะน้อยตามไปด้วย และบางกรมธรรม์ที่คุ้มครองสูงๆกลับเป็นการคุ้มครองอุบัติเหตุไม่ใช่โควิด ดังนั้น ก่อนซื้อประกันโควิด ควรพิจารณา ดังนี้

 

  • ให้มองที่ประเภทความคุ้มครอง

 

และทุนประกัน เราอาจเห็น ประเภทความคุ้มครองมีมาก-ทุนประกันน้อย หรือทุนประกันมาก-ประเภทความคุ้มครองน้อย ทุนประกันมาก แต่ประเภทความคุ้มครองไม่ใช่ที่ต้องการ อย่างเช่น ทุนประกันมาก แต่เป็นคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุไม่ใช่โควิด เป็นต้น

 

  • ให้มองดอกจัน หรือ เงื่อนไขการรับประกัน

 

ดูคำจำกัดความของความคุ้มครอง อย่างเช่น ประกันโควิดแบบ เจอ จ่าย จบ จะมีเงื่อนไข “จ่ายเมื่อตรวจพบเชื้อครั้งแรก” หมายถึง หากเคยติดโควิดมาก่อนแล้วหาย แล้วมาเป็นซ้ำแบบนี้ไม่จ่าย แต่หากไม่เคยติดโควิด และมารับการตรวจครั้งแรกไม่ติดเชื้อ มาตรวจพบครั้งที่สอง กรณีนี้บริษัทประกันคุ้มครอง อีกกรณีเช่น การแพ้วัคซีน บางกรมธรรม์คุ้มครองการแพ้วัคซีนเฉพาะกรณีเป็นผู้ป่วยในหรือกรณีเจ็บป่วยระยะสุดท้ายเท่านั้น ไม่ใช่ว่าฉีดวัคซีนแล้วผื่นขึ้น อัมพาตชั่วคราว ฯลฯ บริษัทประกันจะจ่าย เป็นต้น

 

ดูข้อยกเว้นการรับผิดชอบ เช่น บางกรมธรรม์มีการกำหนดหลักเกณฑ์ข้อยกเว้นสำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่น แพทย์ พยาบาล ฯลฯ หรือ รับเฉพาะสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักถาวรอยู่ในราชอาณาจักรไทย หรือ หลายบริษัทจำกัดการซื้อ 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น ถ้าซื้อเกิน บริษัทประกันสงวนสิทธิที่จะยกเลิกกรมธรรม์ เท่ากับที่ซื้อไปไม่มีประโยชน์ เป็นต้น

 

ประกันโควิดส่วนใหญ่กำหนดระยะเวลารอคอย 14 วัน โดยใช้เกณฑ์ระยะฟักตัวของโรค 14 วัน นั่นหมายความว่า ภายในระยะเวลา 14 วันหลังการซื้อประกัน เราต้องไม่ป่วยเป็นโควิด ถ้าเราป่วยประกันจะไม่รับผิดชอบ เป็นต้น

 

ดังนั้น ก่อนซื้อประกันโควิด จึงควรศึกษาและดูรายละเอียดความคุ้มครองให้ครบถ้วน และพิจารณาว่าตรงกับความต้องการของเราหรือไม่ สุดท้ายพิจารณความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันของเราเอง

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats