×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

1O หุ้นบลูชิป ปัจจัยพื้นฐานมั่นคง เหมาะลงทุนระยะยาว

635

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line Youtube | Instagram

 

ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งสำหรับการจัดพอร์ตลงทุนหุ้น คือ การกระจายความเสี่ยงไปในหุ้นแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสไตล์การลงทุนของตัวเอง และหุ้นประเภทบลูชิปก็ได้รับความนิยมในกลุ่มนักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูง เน้นลงทุนระยะยาวเพื่อรอเงินปันผล หรือวัยเกษียณเนื่องจากหุ้นประเภทนี้มีความโดดเด่นด้านความน่าเชื่อถือ ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง จ่ายปันผลสม่ำเสมอ มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจและทนทานต่อทุกสภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤติก็สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ ซึ่งสัญญาณเหล่านี้บ่งชี้ว่ามีความคุ้มค่าที่จะลงทุน  

 

นอกจากข้อมูลข้างบนที่เป็นเหตุผลสำคัญที่ควรลงทุนในหุ้นบลูชิปแล้ว หุ้นบลูชิปก็ยังเป็นตัวแทนของบริษัทที่มีประวัติการสร้างผลกำไรที่มั่นคงอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น เมื่อนักลงทุนเห็นงบการเงินที่แข็งแกร่งกระแสเงินสดที่วางใจได้ จะมีความปลอดภัยจากการลงทุน โดยเฉพาะเมื่อตลาดผันผวนมากขึ้น เช่น ราคาหุ้นมีโอกาสผันผวนไม่มากในช่วงตลาดผันผวน ดังนั้น หากเลือกหุ้นบลูชิปในราคาที่เหมาะสม มูลค่าหุ้นจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ลักษณะโดดเด่นเบื้องต้นของหุ้นบลูชิป

 

  • มีประวัติการดำเนินธุรกิจที่เชื่อถือได้และการเติบโตที่มั่นคง และโอกาสที่ดีในการเติบโตระยะยาวและยั่งยืน
  • มีสถานะการเงินมั่นคง สามารถทำกำไรได้ดี แม้ในภาวะเศรษฐกิจซบเซา 
  • มีการลงทุนที่มีความผันผวนไม่มาก และมีการวางแผนขยายกิจการโดยคำนึงถึงผลกำไรระยะยาวมากกว่าการทำกำไรระยะสั้น
  • มีชื่อเสียงด้านคุณภาพของผู้บริหาร มีสินค้าและบริการที่รู้จักในวงกว้าง
  • มีมาร์เก็ตแคปขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องสูง เนื่องจากมีมูลค่าและปริมาณการซื้อขายสูงทั้งนักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย
  • มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับสูง
  • มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่มั่นคง ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) และผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) อยู่ในระดับสูง
  • มีอัตราผลตอบแทนไม่ผันผวน และสามารถรักษาระดับในการจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ

 

ข้อดีข้อเสีย หุ้นบลูชิป

 

ข้อดี

 

ความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากหุ้นบลูชิปมีเติบโตต่อเนื่องสม่ำเสมอ สถานะการเงินมั่นคง กระแสเงินสดเป็นบวก หรือมีประวัติการชำระหนี้ที่ดี จึงมีความเสี่ยงที่จะประสบปัญหาด้านการเงิน การลดอันดับ สภาพคล่อง หรือการล้มละลายต่ำ

 

ผลตอบแทนที่เชื่อถือได้ โดยทั่วไปแล้วหุ้นบลูชิปมีศักยภาพในการเติบโตที่เชื่อถือได้ รวมถึงการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ

 

ความผันผวนต่ำ เนื่องจากมีประวัติการดำเนินธุรกิจที่ดี คุณภาพของผู้บริหาร สินค้าและบริการที่รู้จักในวงกว้าง ทำให้เป็นหุ้นที่มั่นคง

 

ความกังวลต่ำ เนื่องจากราคาหุ้นบลูชิปเป็นที่นิยมของนักลงทุนทุกกลุ่ม มีบทวิจัยให้ศึกษาสม่ำเสมอ ขณะเดียวกันราคาหุ้นก็มีความผันผวนค่อนข้างต่ำ เมื่อลงทุนไปแล้วทำให้เกิดความสบายใจ

 

ข้อเสีย

 

ผลตอบแทนที่ต่ำ แม้ว่าผลตอบแทนจากการลงทุนหุ้นบลูชิปจะค่อนข้างมั่นคง แต่เมื่อการดำเนินธุรกิจที่เติบโตเต็มที่ ทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับการลงทุนหุ้นเติบโต

 

มีราคาแพงกว่า เนื่องจากเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ ราคาหุ้นผันผวนไม่มาก เป็นที่ต้องการของนักลงทุนทุกกลุ่ม มีโอกาสทำให้ราคาปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats