×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

ทางเลือก LTF เมื่อหุ้นไทยไม่ดี

4,019

 

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

LTF คือกองทุนหุ้น แต่ก็ไม่จำเป็นว่าต้องลงทุนหุ้นไทยเต็ม 100% เสมอไป เพราะจริงๆ แล้ว ข้อกำหนดของ LTF คือต้องมีการลงทุนในหุ้นไทย โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนดังนั้นอีก 35% LTF อาจนำไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ก็ได้ เช่น

 

ลงทุนตราสารหนี้

ถือเป็นรูปแบบ LTF ที่ได้รับความนิยมและมีเสนอขายผ่านหลายสถาบันการเงิน โดยสามารถสังเกตได้จากเลข 70 ที่อยู่ในชื่อกองทุน ซึ่งมีความหมายว่าลงทุนในหุ้นไทยไม่เกิน 70% ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้

 

โดย LTF รูปแบบนี้ อาจถือได้ว่ามีความเสี่ยงที่จะขาดทุนน้อยกว่ารูปแบบอื่น เพราะมีสัดส่วนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเพียง 70% เท่านั้น

 

ลงทุนต่างประเทศ

จากข้อมูลของ ... 31 .. 62 พบว่า มี LTF อยู่ 11 กองทุน จาก 8 บลจ. ที่มีการลงทุนในต่างประเทศ ส่วนจะลงทุนมากหรือน้อยแค่ไหนก็ต้องลองเช็กใน Fund Fact Sheet ของแต่ละกองทุนดู

 

การที่เงินใน LTF บางส่วนมีการนำไปลงทุนต่างประเทศนี้ ถือเป็นการกระจายการลงทุนรูปแบบหนึ่ง เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนต่างประเทศ และลดความเสี่ยงจากหุ้นไทยไปพร้อมๆ กัน

 

ลงทุนอสังหาริมทรัพย์

เช่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งสินทรัพย์เหล่านี้ปัจจุบันเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะโดยธรรมชาติแล้วมักมีผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ และมูลค่าผันผวนน้อยกว่าหุ้น

 

จึงถือเป็นทางเลือกที่เหมาะกับคนที่ยังไม่มั่นใจแนวโน้มทั้งหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศ แต่ยังคงคาดหวังผลตอบแทนมากกว่าตราสารหนี้

 

แม้ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลที่ชัดเจนว่าปัจจุบันมี LTF กองทุนไหนบ้างที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แต่หากพิจารณา LTF เฉพาะที่ได้รับ Morningstar  4 ดาว* แล้วพบว่ามี LTF ที่มีการลงทุนรูปแบบนี้รวมอยู่ด้วย

 

แม้ว่า LTF จะมีบางกองทุนที่กระจายเงินลงทุนไม่เกิน 35% ไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ แต่อย่าลืมว่าเงินลงทุนหลัก ซึ่งไม่น้อยกว่า 65% ก็ยังคงต้องลงทุนในหุ้นไทยอยู่ ดังนั้นหากเชื่อว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงการลงทุนหุ้นไทยได้ การลองเลือก LTF ที่มีแนวโน้มสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี SET Index แม้จะมีความเสี่ยงสูงขึ้น ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

 

LTF แบบ active management

การเลือก LTF ที่มีกลยุทธ์การบริหาร แบบมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่พร้อมรับความเสี่ยงเพื่อแลกกับโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม คนที่เลือก LTF แบบ active management ควรมีความเชื่อว่าหากเลือกประเภทหุ้นที่ลงทุนได้ถูกจังหวะหรือผู้จัดการกองทุนเลือกหุ้นได้เก่งพอ จะทำให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น หรือขาดทุนน้อยกว่า LTF อื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยความเชื่อนี้อาจถูกยืนยันได้จากข้อมูลของ Morningstar ที่ว่าปัจจุบัน* LTF ที่ได้รับดาวสูงสุดอยู่ที่ 4 ดาว (ไม่มี LTF ที่ได้ 5 ดาว) ทั้ง 14 กองทุน ล้วนเป็นกองทุนแบบ active management ทั้งสิ้น

 

ซื้อ LTF แม้ช่วยลดภาษี แต่ก็มาพร้อมความเสี่ยงและเงื่อนไข ควรศึกษาและเลือกลงทุนให้ดี แม้เป็นปีสุดท้ายที่ใช้สิทธิได้ก็ตาม

 

* Morningstar Thailand สิ้น .. 62 มี LTF 4 ดาว ทั้งหมด 14 กองทุน ได้แก่ 1SG-LTF, B-LTF, CG-LTF, LHSMART-LTF, MS-CORE LTF, MV-LTF, ONE-ACT70LTF, PHATRA LTFD, TDLTF, TDSLTF-A, TDSLTF-B, T-LowBetaLTFD, UOBLTF, VALUE-D LTF

 

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats