×

Wealth Me Up ใช้แรงทำเงิน

“อย่ากู้” ถ้ายังไม่ได้เช็ก 7 เรื่องนี้

927

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line Youtube | Instagram

 

ใครกำลังจะกู้เงินต้องอ่าน!

 

7 เรื่องที่คุณควรเช็กให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจกู้เงิน 

 

วัตถุประสงค์การกู้

 

ควรมีวัตถุประสงค์ในการกู้เงินที่ชัดเจน อย่าสร้างหนี้เพียงเพื่อซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็นหรือเพื่อความสะดวกในการใช้จ่ายแบบชั่วคราวเท่านั้น

 

สภาพคล่องทางการเงิน

 

พิจารณาสภาพคล่องทางการเงินของคุณว่า คุณสามารถรับผิดชอบชำระค่างวดสินเชื่อที่กำลังจะกู้ได้หรือไม่ และควรหลีกเลี่ยงการกู้เงินที่เกินกว่าความสามารถในการชำระหนี้ของคุณ

 

ตรวจสอบประวัติข้อมูลเครดิต

 

สถาบันการเงินอาจต้องทำการตรวจสอบประวัติข้อมูลเครดิตของคุณเพื่อประเมินความเสี่ยงทางการเงิน การเตรียมตัวให้พร้อมด้วยการตรวจสอบประวัติข้อมูลเครดิตของคุณเองก่อนที่จะยื่นขอสินเชื่อจึงเป็นสิ่งที่ควรทำ 

 

อัตราดอกเบี้ย

 

เมื่อตัดสินใจที่จะเดินหน้าขอสินเชื่อแล้วเงื่อนไขสำคัญที่สุดที่ต้องพิจารณา คือ อัตราดอกเบี้ย ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะเป็นตัวกำหนดจำนวนเงินที่คุณต้องชำระคืนเมื่อมีการกู้ยืม ถือเป็นต้นทุนในการนำเงินในอนาคตออกมาใช้ และควรเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยจากหลาย ๆ แห่ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้กู้เงินด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าท้องตลาด

 

อีกจุดที่ควรสังเกตเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย คือ วิธีการคิดดอกเบี้ยว่าเป็นแบบวิธีลดต้นลดดอก (Effective Rate) หรือคิดแบบคงที่ (Fixed Rate) ในการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยจากแต่ละแห่งต้องเปรียบเทียบด้วยวิธีคิดแบบเดียวกันว่าสถาบันการเงินใดนำเสนออัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า

 

เงื่อนไขการชำระเงิน

 

ตรวจสอบเงื่อนไขการชำระเงิน เช่น ระยะเวลาผ่อนชำระ วิธีการชำระเงิน และความยืดหยุ่นในการชำระเงิน ซึ่งแนะนำให้เลือกเงื่อนไขที่เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ของคุณ และอย่าลืมว่าการชำระเงินบางวิธีหรือบางช่องทางอาจมีค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายเพิ่มทุกครั้ง

 

ค่าธรรมเนียม

 

อย่าลืมตรวจสอบค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการขอสินเชื่อ ในบางครั้งอาจมีค่าธรรมเนียมการกู้ยืม ค่าอากรแสตมป์ หรือค่าใช้จ่ายในการเบิกถอนเงิน เป็นต้น

 

เงื่อนไขอื่น ๆ 

 

เพิ่มความรอบคอบอีกนิดด้วยการตรวจสอบเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการขอสินเชื่อ เช่น กรณีลืมจ่ายตามวันที่กำหนดสามารถจ่ายชำระตามหลังได้ภายในกี่วันโดยไม่โดนเก็บค่าธรรมเนียมหรือเบี้ยปรับ วิธีการคิดเบี้ยปรับเมื่อผิดนัดชำระหนี้ และในกรณีที่ต้องการปิดสินเชื่อก่อนครบกำหนดมีค่าธรรมเนียมหรือไม่ หรือหากต้องการยกเลิกวงเงินสินเชื่อจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นบ้าง

 

การกู้ยืมเงินมีประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน อีกทั้งการทำสัญญากู้ยืมเงินต่าง ๆ ยังมีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมร่วมด้วยอีกมากมาย ดังนั้น การกู้เงินกับสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ มีรูปแบบสัญญาที่เป็นมาตรฐาน และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลจากธนาคารแห่งประเทศไทยจะช่วยป้องกันการถูกหลอกหรือสัญญาที่ไม่เป็นธรรมได้อีกทางหนึ่ง

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats