×

Wealth Me Up ให้เงินทำงาน

3 สิ่งทำแล้ว เงินเก็บมีแต่เพิ่ม!

198

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Youtube | Facebook | TikTokInstagramLine 

 

ทำงานมาหลายปีแต่ทำไมแทบไม่มีเงินเหลือเก็บ

 

มาดู 3 สิ่งควรทำ ที่จะทำให้มีเงินเก็บ แถมเก็บได้เพิ่มขึ้น!

 

เก็บก่อนใช้

 

เมื่อมีรายรับหรือเงินเดือนเข้าบัญชี สิ่งแรกที่ต้องทำคือการกันเงินอย่างน้อย 10-20% ของเงินที่ได้รับ ไปแยกเก็บไว้อีกบัญชีหนึ่ง ซึ่งการเก็บเงินที่ว่าควรเป็นการตั้งใจเก็บระยะยาว ทางเลือกการเก็บเงินจึงควรเน้นไปที่การสร้างผลตอบแทนระยะยาว เช่น

 

  • กรณีรับความเสี่ยงจากการลงทุนไม่ได้ อาจเลือกหักบัญชีอัตโนมัติทุกเดือนไปเก็บในเงินฝากประจำปลอดภาษี ที่ให้ดอกเบี้ยสูง หากมียอดเงินฝากที่เท่ากันทุกเดือน ได้อย่างน้อย 24 เดือนขึ้นไป (ระยะเวลาขึ้นกับเงื่อนไขแต่ละบัญชีหรือธนาคาร)

 

  • กรณีรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้และมีภาระภาษีเงินได้ อาจเลือกตัดเงินลงทุนอัตโนมัติไปลงทุนกองทุน SSF หรือกองทุน RMF ที่เป็นกองทุนผสมหรือกองทุนหุ้น เพื่อเป็นทั้งเงินเก็บ เพิ่มผลตอบแทนระยะยาว และช่วยลดหย่อนภาษี

 

แยกงบรายจ่ายชัดเจน

 

หลังจากกันเงินเก็บ 10-20% ของรายได้แล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าเงินส่วนที่เหลือ 80-90% จะเพียงพอกับรายจ่ายทั้งเดือน ควรตั้งงบรายจ่ายในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน และแยกจัดสรรไว้ต่างบัญชีกัน เช่น

 

รายจ่ายคงที่: ที่ต้องจ่ายแน่นอน ขึ้นกับว่าต้องจ่ายช่วงไหนของเดือน จำเป็นต้องกันเงินเพื่อรอจ่ายส่วนนี้ไว้ เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าผ่อนบ้าน/รถ เบี้ยประกัน ห้ามนำไปใช้จ่ายอย่างอื่น

 

รายจ่ายผันแปร: ที่แต่ละเดือนอาจมียอดเงินและช่วงเวลาในการจ่ายที่แตกต่างกัน เช่น ค่าอาหาร ค่าสังสรรค์ ท่องเที่ยว ค่าซื้อของใช้ส่วนตัว 

 

การแยกงบรายจ่าย นอกจากกำหนดงบ จดบันทึกรายจ่ายเพื่อคุมรายจ่ายแต่ละเรื่องให้อยู่ภายในงบที่กำหนดไว้แล้ว การแยกบัญชีไว้กันเงินหรือสำรองเงินไว้สำหรับแต่ละงบรายจ่าย ก็เป็นอีกวิธีในการคุมรายจ่ายไม่ให้เกินตัว และช่วยให้การจัดการรายจ่ายในแต่ละเดือนเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น

 

เลือกที่พักเงินรอจ่าย

 

การแยกบัญชีเพื่อรองรับรายจ่าย เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายในปัจจุบัน เนื่องจากแทบทุกธนาคารสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ผ่าน Mobile Banking 

 

อีกทั้งบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบ e-Saving ที่เปิดบัญชีด้วย Mobile Banking ธนาคารส่วนใหญ่มักให้อัตราดอกเบี้ยสูง โดยปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ที่ 1.5% ต่อปี คิดเป็น 5 เท่า ของอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไปที่ 0.3% ต่อปี ดังนั้นการใช้เงินฝากออมทรัพย์แบบ e-Saving ถือเป็นเครื่องมือในการแยกงบรายง่าย ที่นอกจากใช้คุมรายจ่ายไม่ให้เกินงบที่ตั้งใจจนไปดึงเงินเก็บออกมาแล้ว ยังเป็นตัวช่วยให้เงินที่พักไว้ระหว่างรอใช้จ่ายในแต่ละเดือน ได้เติบโตเร็วขึ้นถึง 5 เท่า เมื่อเทียบกับเงินฝากแบบเดิม

 

ตัวอย่าง หากมีงบรายจ่ายต่างๆ รวมกันเดือนละ 20,000 บาท (ไม่รวมเงินเก็บ 10-20% ของรายได้) ซึ่งหากเงินก้อนนี้ถูกนำไปกันไว้ในเงินฝาก e-Saving ทุกต้นเดือนและถูกทยอยใช้จนหมดตอนสิ้นเดือน จะเสมือนว่าเรามีเงินฝากไว้ใน e-Saving ประมาณ 10,000 บาท ตลอดเดือนหรือตลอดปี (= [เงินต้นเดือน 20,000 บาท + เงินปลายเดือน 0 บาท] ÷ 2 ) ดอกเบี้ยรวมที่ได้รับจาก e-Saving ส่วนนี้ตลอดทั้งปีอยู่ที่ 150 บาท (สูงกว่าออมทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอยู่ที่ปีละ 30 บาท)

 

แม้อาจดูไม่ได้มากมาย แต่อย่างน้อยก็เหมือนได้ทานอาหารฟาสต์ฟู้ดฟรี 1 มื้อ โดยไม่ต้องออกแรงอะไรเลย อีกทั้ง สำหรับคนที่มีรายได้หรืองบรายจ่ายสูงกว่านี้ หรือมีเทคนิคการบริหารรายจ่ายแบบอื่นมาเสริม เช่น การใช้ประโยชน์จากระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 45-55 วัน ของบัตรเครดิต ฯลฯ ดอกเบี้ยรับก็จะสูงขึ้น จากการแค่เพียงรู้จักเลือกที่พักเงินเท่านั้นเอง

 

อยากมีเงินเก็บ ไม่ได้ขึ้นกับว่ามีรายได้แค่ไหนหรือมีภาระรายจ่ายเท่าไร แต่ขึ้นอยู่กับบริหารรายจ่ายอย่างไรให้สอดคล้องกับรายรับที่เข้ามา การกันเงินเก็บตั้งแต่วันที่เงินเข้าและคุมงบรายจ่ายให้เหมาะสม ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ช่วยให้สามารถเก็บเงินได้และเงินเก็บนั้นจะยังอยู่กับเราไปอีกนาน

 

#WealthMeUp

Related Stories

amazon anti fatigue mats